Woensdag 20 mei

09:30 - 12:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal
10:00 - 10:45

Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (geannuleerd i.v.m. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd
11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering - verplaatst naar 18 mei 2020

Procedurevergadering
11:30 - 12:30

Defensie

Middelbare Defensie Vorming (MDV) (geannuleerd als gevolg van corona-maatregelen)

Gesprek
Geannuleerd
12:00 - 13:00

Financiën

Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart (tijdstip gewijzigd: was 11.00-12.00 uur)

Technische briefing
Thorbeckezaal
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel Paternotte (D66) en Kröger (GL) inbreng feitelijke vragen Luchtvaartnota op 28 mei a.s.

E-mailprocedure
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit (35435)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[EMAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) om uitstel inbrengtermijn schriftelijk overleg Leefstijlpreventie

E-mailprocedure
14:00 - 15:30

Financiën

Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer - Verantwoordingsonderzoek over 2019

Technische briefing
Thorbeckezaal  (besloten)
tot 14:00

Financiën

Inkomensongelijkheid door Belastingstelsel

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Binnenlandse Zaken

Voorhang Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (TK 32 757-170)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Binnenlandse Zaken

Vierde rapportage Renovatie Binnenhof (TK 34293-94)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek van het lid Van Meenen om een spoedig schriftelijk overleg over nieuwe maatregelen van het kabinet inzake onderwijs en corona

E-mailprocedure
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers (35406)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

COVID-19 en de mogelijke relatie met dieren en over de gevolgen van COVID-19-crisis op land-, tuinbouw- en visserijsectoren

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van de leden Geurts (CDA) en Lodders (VVD) om op korte termijn een technische briefing te organiseren over COVID-19 besmettingen op mens en dier

E-mailprocedure
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (wordt tot nader order uitgesteld)

Procedurevergadering
16:00 - 17:00

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
tot 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Schriftelijk overleg over een extra informele Raad voor Concurrentievermogen (Onderzoek/Ruimte)

E-mailprocedure
16:00 - 18:00

Economische Zaken en Klimaat

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) 27 en 28 mei 2020 (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 17:00

Europese Zaken

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Schriftelijk overleg over RAZ dd 26 mei (svp reageren vóór vanmiddag 17:00)

E-mailprocedure

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen