Dinsdag 17 november

00:01 - 23:59 uur

delegatie naar de Euro-Mediterrane Parlementaire Assemblee

PA UfM - virtuele UfM High-Level conferentie

Werkbezoek
On-line  (besloten)
13:00 - 15:00 uur

Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Openbaar verhoor mw. Palmen-Schlangen

Verhoor
Enquêtezaal
13:15 - 13:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Stichting Afvalfonds biedt de eindrapportage “Zicht op de afvalketen” aan (via videoverbinding)

Petitie
Vondelingkamer
13:15 - 13:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bouwend Nederland 'Behouden Vakkrachten' (digitaal)

Petitie
Tilanuskamer
13:45 - 14:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Amref Flying Doctors "No More Violence" (via videoverbinding)

Petitie
Tilanuskamer
13:45 - 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Alliantie Mentaal Gezonde Generatie - manifest 'Mentaal Gezonde Generatie' (digitaal)

Petitie
Vondelingkamer
14:00 - 15:00 uur

Financiën

Werkgroep begroten en verantwoorden

Vergadering
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) - 35613

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Financiële positie van onderwijsbesturen in 2019

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 16:00 uur

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

IPU - Webinar: Lessons from the COVID-19 pandemic to enhance the role of parliaments in disaster risk reduction

Vergadering
On-Line  (besloten)
16:30 - 17:45 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
16:30 - 17:15 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding) - vangt een kwartier later aan

Procedurevergadering
16:30 - 17:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven (verplaatst naar 18 november 2020; digitaal)

Procedurevergadering
16:30 - 17:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

SWOV-rapport over de stelselherziening inzake de beoordeling van de rijgeschiktheid - verplaatst naar 26 november 2020 om 10.00 uur (via videoverbinding)

Technische briefing
16:45 - 17:15 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
17:00 - 18:00 uur

Binnenlandse Zaken

AIVD (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Werkbezoek
Zoetermeer
Geannuleerd
17:30 - 18:30 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Tilanuskamer  (besloten)
18:00 - 20:00 uur

Defensie

EU Defensieraad (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
tot 20:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorstel van het lid Agema (PVV) over de publicatie van het advies van de Gezondheidsraad over vaccinatie tegen het coronavirus

E-mailprocedure

Periode

tot Toepassen
Filters wissen