Donderdag 16 mei

09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

Vergadering
Parijs  (besloten)
09:00 - 23:59

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Honouring of Obligations and Commitments

Werkbezoek
Londen  (besloten)
10:00 - 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Klimaat en energie

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 13:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Pleegzorg/Gezinshuizen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Beleidsreactie op rapport ‘Doorstromen van hbo naar wo’

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OJCS-raad van 22/23 mei (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
10:00 - 13:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jeugdhulp (verplaatst naar 13 juni 2019)

Algemeen overleg
10:15 - 13:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Streekomroepen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
10:30 - 11:30

Binnenlandse Zaken

Benoemingscommissie CTIVD

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
11:30 - 12:30

Defensie

Verantwoordingsonderzoek AR bij jaarverslag Ministerie van Defensie 2018

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
11:30 - 12:30

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
11:30 - 12:30

Europese Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:30 - 12:30

Defensie

Organisatie NLDA (geannuleerd door Organisatie NLDA)

Gesprek
Geannuleerd
12:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Jaarbericht Agentschap Telecom 2018 (TK 24095, nr. 464)

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L 76) (Kamerstuk 35190)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Ontwerpbesluit ter harmonisatie van milieuzones

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel Van Brenk (50PLUS) om voor 23 mei een reactie van de minister te ontvangen op het bericht ‘Kamer: geblunder bij CBR oplossen’

E-mailprocedure
12:00 - 13:00

Financiën

Voorbereidingsgroep Accountability Hack (verplaatst naar maandag 20 mei)

Vergadering
12:30 - 13:15

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 16:00

Binnenlandse Zaken

Digitale overheid

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
13:15 - 14:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:30 - 16:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Streekomroepen (verplaatst naar 10.15 uur)

Algemeen overleg
14:00 - 14:00

Financiën

Kabinetsreactie box 3 op basis van werkelijk rendement

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Duurzaam vervoer (verplaatst naar 11 juni)

Algemeen overleg
14:00 - 14:00

Financiën

Fiscale moties- en toezeggingen

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Financiën

23e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst en Beheerst vernieuwen

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Extra inbreng urgente feitelijke vragen over het Financieel Jaarverslag van het Rijk

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 16:15

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie) (TK 35153)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Vervolgonderzoek evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016 (TK 33147-7)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijzigingswet meldkamers (35065) (nader verslag)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 15:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Eurocommissaris Katainen (geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd
15:00 - 17:10

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Private equity in de kinderopvang

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Klompezaal
15:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Effecten luchtvaart op de natuur

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:00 - 16:00

Financiën

Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal
15:30 - 16:30

Defensie

Veteranenombudsman

Gesprek
Aletta Jacobszaal
16:00 - 17:30

Bouwbegeleidingscommissie

Vergadering Bouwbegeleidingscommissie

Vergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)
16:00 - 16:00

Buitenlandse Zaken

Overeenkomst politieke dialoog en samenwerking EU en Cuba

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16:00 - 16:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Meerderheidsverzoek van het lid De Groot, mede namens VVD, CDA, CU en SGP om het rondetafelgesprek over de realisatie van de LNV-visie te verplaatsen naar 13 juni 2019 (nu gepland op donderdag 6 juni)

E-mailprocedure
17:00 - 18:00

Defensie

Young Officers Debating Association (YODA)

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
18:00 - 20:00

Binnenlandse Zaken

Evaluatie Veilige Publieke Taak

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen