Woensdag 15 mei

09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development

Vergadering
Parijs  (besloten)
10:00 - 10:30

Justitie en Veiligheid

Afrondende bijeenkomst informele voorbereidingsgroep Ondermijning

Gesprek
Geannuleerd
10:00 - 13:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bloedvoorziening (verplaatst naar 5 juni)

Algemeen overleg
10:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Stelseladvies Raad voor Cultuur

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rapport 'Vastgoed mbo; Signalen voor de betaalbaarheid'

Inbreng feitelijke vragen
11:00 - 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Stelseladvies Raad voor Cultuur (verplaatst naar 10.00 uur)

Technische briefing
12:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit

Inbreng schriftelijk overleg
12:15 - 13:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Auditdienst Rijk (ADR) over de onderzoeksrapporten met betrekking tot de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
12:15 - 13:00

Koninkrijksrelaties

Onderzoek in opdracht van de commissie Koninkrijksrelaties naar de vergelijkende staatsrechtelijke overzeese verhoudingen van Nederland, Denemarken, Groot-Brittannië en Frankrijk.

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)
12:30 - 15:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voortgang voorinvesteringen op instellingen hoger onderwijs

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
13:00 - 13:30

Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Klompezaal
13:15 - 16:00

Europese Zaken

Raad Algemene Zaken dd 21 mei 2019/Subsidiariteit

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal
13:30 - 14:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bureau ICT-toetsing (BIT) over het BIT-advies over het ICT-programma van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)
13:30 - 14:15

Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereidingsgroep rapporteurs over de Jaarverslagen IenW

Vergadering
14:00 - 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma - 35049

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00

Binnenlandse Zaken

Datasamenleving en democratie

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Klompezaal
14:00 - 14:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorbereidingsgroep Monitor Brede Welvaart

Vergadering
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking - 35173

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

OM seponeert onderzoek naar abortusklinieken CASA -35000-XVI-126

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Reactie op het advies van de Gezondheidsraad inzake ME/CVS

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Informele voorbereidingsgroep ‘Politie van de toekomst’

Gesprek
15:00 - 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
15:00 - 16:15

Financiën

Besloten gesprek bij de Raad van State over rapportage onafhankelijk begrotingstoezicht (Binnenhof 1|)

Gesprek
15:15 - 16:00

Buitenlandse Zaken

prof Lynk, speciaal rapporteur voor de Verenigde Naties

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal
16:30 - 18:00

Financiën

Besloten technische briefing van de Algemene Rekenkamer over het Verantwoordingsonderzoek over 2018

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
16:30 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Criminele dreigingen

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)
16:30 - 19:00

Buitenlandse Zaken

Turkije

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen