Maandag 14 juni

09:45 - 10:45 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer  (besloten)
10:00 - 16:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Cultuur en corona

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Jaarverslag en Slotwet 2020 (verplaatst naar 21 juni 2021)

Wetgevingsoverleg
11:00 - 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: essay ‘Gezondheidsverschillen voorbij, complexe ongelijkheid is een zaak van ons allemaal’ (digitaal)

Technische briefing
Tilanuskamer
tot 11:00 uur

Financiën

[SPOED EMAILPROCEDURE] - Verzoek van het lid Nijboer (PvdA) om de staatssecretaris van Financiën te verzoeken vandaag nog stukken toe te zenden m.b.t. een verdwenen memo uit 2017 in de Toeslagenaffaire

E-mailprocedure
(besloten)
12:00 - 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (TK 35853)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstel ter goedkeuring van de Bijzondere Overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het VK over veiligheidsvraagstukken inzake de treinen via de kanaaltunnel (Eurostar-verbinding)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
12:15 - 13:15 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: advies 'Applaus is niet genoeg' (digitaal) (tot nader order uitgesteld i.v.m. overlap WGO 14 juni 12.00-14.00 coronatoegangsbewijzen)

Technische briefing
14:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Expertsessie lange termijn vaccinatiestrategie COVID-19

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal
14:00 - 15:00 uur

Rijksuitgaven

Planbureaus over plan van aanpak indicatoren brede welvaart

Technische briefing
Tilanuskamer
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Afschrift brief Iprenburg Herniakliniek m.b.t. advies zorginstituut inzake de PTED

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beleidsreactie rapport 'Voor de verandering'

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
14:00 - 17:00 uur

Defensie

Technische briefing Materieel (waaronder grote projecten, Defensie Materieel Proces), Vastgoed en IT (via videoverbinding)

Technische briefing
Geannuleerd
tot 15:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Verzoek van het lid Beckerman om het onderwerp "Groningen" uit de jaarverslagen EZK en BZK te bespreken tijdens het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 1 juli 2021.

E-mailprocedure
(besloten)
16:30 - 18:00 uur

Financiën

Internationale hervorming bedrijfsbelastingen

Technische briefing
Thorbeckezaal
16:30 - 17:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie SZW- Taken en werkwijze van de Inspectie SZW (digitaal)

Technische briefing
Tilanuskamer
18:45 - 19:45 uur

Financiën

Gesprek met diverse vakbonden over de huidige situatie van werknemers van het ministerie van Financiën/Belastingdienst (tot nader order uitgesteld)

Gesprek

Periode

tot Toepassen
Filters wissen