Donderdag 14 maart

09:15 - 09:30

Contactgroep Verenigde Staten

Constituerende vergadering (verkiezing van een voorzitter en ondervoorzitter)

Constituerende vergadering
Thorbeckezaal
09:30 - 10:00

Contactgroep Verenigde Staten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
09:30 - 10:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek private equity in de kinderopvang

Vergadering
Vondelingkamer  (besloten)
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 12:30

Buitenlandse Zaken

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 11:30

Financiën

Voorbereidingsgroep verantwoordingsactiviteit: V-100

Vergadering
Zandtkamer  (besloten)
10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
11:00 - 12:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbereidingsgroep Scandinavische lessen

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
11:00 - 11:00

Binnenlandse Zaken

Verzoek van de leden Beckerman (SP) en Nijboer (PvdA) om het algemeen overleg Woonfraude dat gepland staat op 14 maart 2019 uit te stellen.

E-mailprocedure
11:15 - 12:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Programmeeropleiding Codam Coding College Amsterdam

Gesprek
Klompezaal
11:30 - 12:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Parliamentary Group for Enhancing LGBTI Rights van het Macedonische Parlement

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
11:30 - 12:30

Europese Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
12:30 - 13:15

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 15:00

Europese Zaken

Raad Algemene Zaken dd 19 maart 2019

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
13:00 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Melanchthon Business School, namens samenwerkende Groene Lycea

Gesprek
Klompezaal
13:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Spoor (verplaatst naar 28 maart)

Algemeen overleg
13:15 - 14:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:30 - 16:00

Binnenlandse Zaken

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (Wordt verplaatst)

Algemeen overleg
14:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Politie (verplaatst naar 3 april 2019)

Algemeen overleg
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

E-mailprocedure suggestie uit te nodigen hoogleraar publieke financiering voor rondetafelgesprek over digitalisering en financiering rechtspraak

E-mailprocedure
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 februari 2019, over het bericht dat NCTV-baas Dick Schoof zich actief bemoeide met het onderzoek naar MH17 (Rtlnieuws.nl, 8 februari 2019) (33997-133)

Inbreng feitelijke vragen
14:30 - 15:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorbereidingsgroep Leven Lang Ontwikkelen

Vergadering
15:00 - 15:00

Economische Zaken en Klimaat

[E-MAILPROCEDURE] Vaststellen programma RTG Klimaattafel 'Gebouwde omgeving'

E-mailprocedure
15:00 - 16:00

Europese Zaken

Gesprek met Ierse minister van Buitenlandse Zaken (geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd
15:30 - 16:00

Financiën

Besloten gesprek met CPB over verzoek inventariserend onderzoek ramingen

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
16:00 - 19:00

Europese Zaken

Rechtsstatelijkheid in de Europese Unie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:30 - 17:00

Buitenlandse Zaken

Voorbereidingsgroep Kennisagenda 2019: Godsdienstvrijheid

Vergadering
Schaperkamer  (besloten)
18:00 - 18:00

Financiën

Fiscaal overgangsrecht in geval van een terugtrekking van het VK uit de EU zonder terugtrekkingsovereenkomst

Inbreng schriftelijk overleg
18:30 - 20:30

Binnenlandse Zaken

Woonfraude (wordt verplaatst)

Algemeen overleg

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen