Donderdag 14 februari

00:01 - 17:00

delegatie naar de Euro-Mediterrane Parlementaire Assemblee

PA UfM - 15th Plenary session and 6th Summit of Speakers of the PA-UfM

Werkbezoek
Straatsburg  (besloten)
00:01 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - 7th OECD Parliamentary Days, jointly with the NATO PA Annual Meeting at the OECD

Werkbezoek
Parijs  (besloten)
10:00 - 12:30

Buitenlandse Zaken

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00

Financiën

Rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 11:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:00 - 10:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Agema (PVV) om reactie van de minister voor Medische Zorg inzake wettelijke aanrijtijden ambulances n.a.v. sluiting van de spoedeisende hulppost in Lelystad

E-mailprocedure
10:00 - 10:00

Buitenlandse Zaken

Verzoek brief kabinet inzake Nordstream 2

E-mailprocedure
10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
10:15 - 11:15

Binnenlandse Zaken

Technische briefing door de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) over zijn advies "Nationale Omgevingsvisie: lakmoesproef voor het omgevingsbeleid"

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
10:30 - 11:30

Defensie

Middelbare Defensie Vorming (MDV)

Gesprek
Klompezaal  (besloten)
11:30 - 12:30

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
12:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) (TK 35123)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13:00 - 18:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Klompezaal
13:00 - 15:00

Europese Zaken

Raad Algemene Zaken dd 19 februari 2019

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
13:30 - 16:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verpleeghuiszorg (geannuleerd)

Algemeen overleg
14:00 - 17:00

Economische Zaken en Klimaat

Innovatie (verplaatst naar 3 april 2019)

Algemeen overleg
14:00 - 14:00

Financiën

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel voor een toespraak namens de commissie Financiën tijdens de Artikel 13 Conferentie op 18/19 februari 2019

E-mailprocedure
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Justitie- en Veiligheidsketen BES-eilanden

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
14:00 - 16:00

Binnenlandse Zaken

Energielabels en energie-index

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om uitstel van het algemeen overleg Verpleeghuis d.d. 14 februari 2019

E-mailprocedure
14:00 - 14:00

Economische Zaken en Klimaat

[E-MAILPROCEDURE] Omzetten AO Energieraad van 21-02-2019 in SO op 18 februari 2019

E-mailprocedure
14:00 - 14:00

Financiën

Wijzigingswet financiële markten 2019

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132) (35116)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15:00 - 18:00

Infrastructuur en Waterstaat

Brexit en transport

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
15:00 - 18:30

Europese Zaken

Rule of Law/ Rechtsstatelijkheid

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
16:00 - 18:00

Binnenlandse Zaken

Discriminatie

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
17:00 - 18:30

Bouwbegeleidingscommissie

Vergadering Bouwbegeleidingscommissie

Vergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)
17:00 - 17:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Ellemeet (GL) om het AO PGB d.d. 20 februari a.s uit te stellen en op dat tijstip AO Verpleeghuiszorg te houden

E-mailprocedure

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen