Donderdag 13 juni

00:01 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities

Werkbezoek
Beijing and Shanghai, China  (besloten)
00:01 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-Committee on Transatlantic Economic Relations (ESCTER) and the Sub-Committee on Transatlantic Relations (PCTR)

Werkbezoek
Washington D.C. and Seattle  (besloten)
09:30 - 10:00

Kunstcommissie

Kunstcommissie

Vergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)
09:30 - 09:45

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gemeente Opsterland, namens meerdere gemeenten, over tekorten bij gemeentelijke jeugdhulp - LET OP! Afwijkende dag.

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
10:00 - 13:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jeugdhulp

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 14:00

Financiën

Geld en schuld

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 13:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Realisatie LNV-visie

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Mensenhandel en prostitutie (verplaatst naar 3 juli)

Algemeen overleg
10:00 - 13:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Pleegzorg/Gezinshuizen (verplaatst naar 16 mei 2019)

Algemeen overleg
11:00 - 14:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Laaggeletterdheid (verplaatst naar 14.00 uur)

Algemeen overleg
12:00 - 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek reactie minister BVOM op bericht ouder: schoolbesturen negeren adviezen minister en VO-raad om vmbo-leerlingen met een extra vak toe te laten tot de havo, zonder hierbij aanvullende eisen te stellen.

E-mailprocedure
12:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Gesprek over voorlichting democratische controle van de Kamer op de besteding van middelen van de politie met Raad van State

Gesprek
Klompezaal  (besloten)
12:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Concept evaluatie-opdracht Wet veiligheidsregio's (29517-166)

Inbreng schriftelijk overleg
13:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Verkeersveiligheid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
13:00 - 14:00

Europese Zaken

Gesprek met Kosovaarse parlementsdelegatie

Gesprek
13:00 - 18:00

Infrastructuur en Waterstaat

MIRT - verplaatst naar 12 juni -

Algemeen overleg
13:30 - 14:00

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Bespreking van de conceptverslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
14:00 - 17:15

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gehandicaptenbeleid

Algemeen overleg
14:00 - 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Laaggeletterdheid

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Bescherming persoonsgegevens

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
14:00 - 14:00

Financiën

Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het produceren van munten en het afschaffen van beleggingsmunten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00

Koninkrijksrelaties

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Algemeen overleg
Klompezaal
14:00 - 15:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Technische briefing Algemene Rekenkamer over Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Renovatie Binnenhof

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Staat van de volkshuisvesting 2019 (32847-520)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 15:00

Europese Zaken

Gesprek met Kosovaarse parlementsdelegatie

Gesprek
Schaepmankamer  (besloten)
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Geweld tegen gerechtsdeurwaarders (28684-493)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Achterlating van minderjarigen in het buitenland (32175-67)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35079)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek aan de minister voor Rechtsbescherming dagelijks een kopie van de dagelijkse verslagen te ontvangen over de forensisch psychiatrische kliniek in Den Dolder

E-mailprocedure
14:30 - 15:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman - ARK-onderzoek "Toeslagen terugbetalen"

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
15:00 - 16:30

Binnenlandse Zaken

Technische briefing met het ABF Research en medewerkers van het ministerie BZK over inventarisatie plancapaciteit

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
16:00 - 20:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inburgering en integratie

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 16:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Technische briefing evaluatie IMVO-convenanten

E-mailprocedure
17:00 - 18:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rapporteurs in het kader van voorbereidingen WGO 26 juni

Vergadering
17:00 - 17:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep Mest - tot nader order uitgesteld

Vergadering
Geannuleerd
17:30 - 18:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Fokuswonen

Algemeen overleg
18:30 - 18:30

Europese Zaken

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Anne Mulder (VVD) om het AO Cohesieraad om te zetten in een SO

E-mailprocedure

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen