Woensdag 13 juni

00:01 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Co-Operation (DSCTC)

Werkbezoek
Estland en Finland  (besloten)
09:00 - 09:30

Financiën

Voorbereidingsgroep onderwerpen werkbezoek Frankfurt (wordt verplaatst)

Vergadering
09:30 - 10:00

Koninkrijksrelaties

Voorbereidingsgroep i.v.m. het Jaarverslag Kr en BES 2017

Vergadering
09:30 - 10:30

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Algemene Rekenkamer inzake Jaarverslag 2017

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Jaarverslag en Slotwet 2017 Ministerie van Veiligheid en Justitie

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
10:00 - 12:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

EU-Gezondheidsraad d.d. 22 juni 2018 (overleg is omgezet in schriftelijk overleg op 15 juni)

Algemeen overleg
10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC in verband met de bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Justitieketen BES-eilanden (verplaatst naar 21 juni 2018)

Algemeen overleg
10:15 - 11:15

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal
10:30 - 11:30

Defensie

Onderzoek Mali door AR

Technische briefing
Troelstrazaal  (besloten)
10:30 - 13:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Laaggeletterdheid (verplaatst naar 11.15 uur)

Algemeen overleg
11:00 - 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Technische briefing verzorgd door experts van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de ervaringen vanuit het structuurfondsenbeleid met het sturen op Europese doelen.

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
11:00 - 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Autoriteit Financiële Markten (AFM) - Pensioenonderwerpen

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
11:15 - 11:30

Infrastructuur en Waterstaat

Toelichting door begrotingsrapporteurs (direct aansluitend aan de procedurevergadering)

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)
11:15 - 13:45

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Laaggeletterdheid

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:30 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereidingsgroep Klimaat Coalitie

Vergadering
12:00 - 12:00

Defensie

Jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) 2017

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 13:30

Buitenlandse Zaken

Lunchgesprek delegatie Oekraïne

Gesprek
Rooksalon - Stadhouderskamer  (besloten)
12:30 - 13:00

Defensie

Voorbereidingsgroep Rapporteur Jaarverslag Defensie 2017

Vergadering
13:00 - 18:00

Financiën

Belastingdienst

Algemeen overleg
Troelstrazaal
13:00 - 13:30

Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereidingsgroep rapporteur ERTMS

Vergadering
13:00 - 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereidingsgroep Schulden - Bespreken conceptversie extern onderzoek schulden

Vergadering
Donkerkamer  (besloten)
13:00 - 15:00

Defensie

ICT

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
14:00 - 16:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 21 juni 2018

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Integrale migratieagenda

Algemeen overleg
Klompezaal
14:00 - 15:00

Infrastructuur en Waterstaat

Uitvoeringsprogramma 2018-2019 Nationale Klimaatadaptatiestrategie

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuw datumvoorstel voor AO EU-Gezondheidsraad d.d. 22 juni 2018

E-mailprocedure
14:30 - 17:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 18 en 19 juni 2018 - verplaatst naar 12 juni om 16.30 uur

Algemeen overleg
15:30 - 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wageningen University & Research inzake (kringloop)landbouw en Klimaat

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 17:00

Defensie

Commissiebriefing door rapporteurs jaarverslag Defensie 2017

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)
16:30 - 19:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Maatschappelijke opvang (of zoveel later direct na het debat over de positie van regionale ziekenhuizen)

Algemeen overleg
18:00 - 18:30

Financiën

Voorbereidingsgroep onderwerpen werkbezoek Frankfurt

Vergadering
Schaepmankamer  (besloten)

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen