Woensdag 13 februari

09:00 - 23:59

delegatie naar de Euro-Mediterrane Parlementaire Assemblee

PA UfM - 15th Plenary session and 6th Summit of Speakers of the PA-UfM

Werkbezoek
Straatsburg  (besloten)
09:00 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - 7th OECD Parliamentary Days, jointly with the NATO PA Annual Meeting at the OECD

Werkbezoek
Parijs  (besloten)
10:00 - 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 13:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Overgang po en vo (AO is geannuleerd)

Algemeen overleg
10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderzoek over tracks in het hoger onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 13:00

Binnenlandse Zaken

Het voorkomen van mislukte ICT-projecten bij de overheid

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 11:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Implantaten

Technische briefing
Klompezaal
10:00 - 13:00

Europese Zaken

EU-informatievoorziening en transparantie

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019-2023

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 11:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep Kringlooplandbouw - is verplaatst naar 30 januari 2019 om 15.00 uur

Vergadering
11:00 - 12:30

Economische Zaken en Klimaat

TNO en ambtelijke delegatie ministeries van Defensie en EZK - grondsatellietstation Burum

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
12:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met invoering E10-benzine

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 12:00

Binnenlandse Zaken

Verzoek van de VVD-fractie om nog twee namen toe te voegen aan de lijst voor het RTG Desinformatie/Digitale inmenging op 20 februari 2019

E-mailprocedure
13:00 - 13:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek petitieaanbieding van VGN en aantal zorgbranches ter voorbereiding op AO Onderwijs en zorg

E-mailprocedure
13:30 - 13:45

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zienswijze actie behoud ziekenhuis Lelystad

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
13:30 - 16:30

Financiën

Autogerelateerde belastingen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 - 19:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 14:00

Defensie

Voortgang maatregelen Ossendrecht

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NADERE feitelijke vragen - Beantwoording vragen commissie over de evaluatie Uitkeringsregeling Backpay en subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland 20454-131

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging tariefsoort eerstelijnsdiagnostiek - 33578-59

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00

Economische Zaken en Klimaat

Klimaat en Energie

Algemeen overleg
Klompezaal
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Slachtofferbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 14:30

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Voorbereidingsgroep kennisagenda thema Handel

Vergadering
14:00 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:30 - 16:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studenten met een beperking in mbo en ho (AO wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
14:30 - 18:30

Koninkrijksrelaties

Verzamel-algemeen overleg Koninkrijksrelaties

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
15:30 - 16:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbereidingsgroep kennisthema VWS 'wachtlijsten en wachttijden in de zorg'

Vergadering
Zandtkamer  (besloten)
15:30 - 18:00

Buitenlandse Zaken

Consulaire dienstverlening

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:45 - 17:30

Europese Zaken

Gesprek Leijten en Mulder met Clingendael

Gesprek
17:30 - 18:30

Europese Zaken

Gesprek met vertegenwoordigers Raad van Europa inzake rechtsstatelijkheid

Gesprek
Klompezaal

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen