Maandag 12 oktober

09:00 - 23:59 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Science and Technology Committee (STC) Visit (tbc)

Werkbezoek
France  (besloten)
Geannuleerd
10:00 - 17:00 uur

Financiën

Artikel 13-conferentie te Berlijn (per videoconferentie)

Gesprek
10:00 - 13:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Langdurige zorg (verpleeghuiszorg en gehandicaptensector) en ggz/maatschappelijke opvang in verband met corona

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
10:00 - 12:30 uur

Aardgaswinning Groningen

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen (videoverbinding)

Vergadering
Vondelingkamer  (besloten)
tot 10:00 uur

Defensie

E-mailprocedure: al dan niet omzetten fysieke procedurevergadering Defensie 15 oktober a.s. in digitale procedurevergadering

E-mailprocedure
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Opzet beleidsdoorlichting cultuur 2021

Inbreng feitelijke vragen
10:00 - 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen (verplaatst naar 14 december 2020, 09.30 - 13.30 uur)

Notaoverleg
11:00 - 12:45 uur

Justitie en Veiligheid

Opsporing (deel 1: algemeen)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Troelstrazaal
tot 12:00 uur

Financiën

Geannoteerde agenda IMF jaarvergadering op 15 oktober 2020

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 19 en 20 oktober 2020

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Mariene Strategie, deel 2: monitoringprogramma

Inbreng feitelijke vragen
13:15 - 13:45 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereidingsgroep Mobiliteitskeuzes (via videoverbinding)

Vergadering
14:00 - 17:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Verkeersveiligheid met minister IenW

Notaoverleg
Oude zaal
14:00 - 17:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Visserij

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:30 - 18:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Standing Committee

Vergadering
14:30 - 15:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zorginstituut Nederland over onderzoeksmethodiek en wijze van besluitvorming (digitaal)

Technische briefing
Tilanuskamer
15:00 - 19:00 uur

Binnenlandse Zaken

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
15:00 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Kennismaking Korpschef (wordt tot nader order uitgesteld)

Gesprek
tot 18:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[SPOED E-MAILPROCEDURE} Verzoek van de leden Klaver en Kröger (beiden GroenLinks) om het kabinet te verzoeken het OMT-advies direct te publiceren en nadrukkelijk vóórafgaand aan de persconferentie

E-mailprocedure

Periode

tot Toepassen
Filters wissen