Maandag 12 april

09:30 - 12:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Culture, Science, Education and Media meeting to be held by videoconference

Vergadering
10:00 - 14:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder “Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer” - tot nader order uitgesteld

Notaoverleg
10:00 - 16:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) (35613)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie van de minister van VWS op het bericht 'RIVM heeft geen volledig zicht meer op vaccinatiegraad kwetsbare groepen’

E-mailprocedure
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Behandelvoorstellen inzake het onderzoeksrapport over de juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst

E-mailprocedure
14:00 - 17:30 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons meeting to be held by videoconference

Vergadering
15:00 - 23:59 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Meeting of the Sub-Committee on NATO Partnerships (PCNP) and the Sub-Committee on Transiton and Development (ESCTD) on-line

Werkbezoek
On-line  (besloten)

Periode

tot Toepassen