Dinsdag 12 januari

tot 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese wetgeving over diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Initiatiefnota van het lid Von Martels “Weidse blik op de weidevogels

Inbreng schriftelijk overleg
13:00 - 13:15 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Spoedzorg Weert - Behoud huidige spoedzorg Weerter ziekenhuis (digitaal)

Petitie
Tilanuskamer
13:00 - 16:00 uur

Aardgaswinning Groningen

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal  (besloten)
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket) - 35669

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vrijstellingsregeling 2020 en het transitie-ftk (2020Z25140)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de Erfgoedwet en de Wet op de economische delicten in verband met EU-verordening (EU) 2019/880 inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 15:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) om de minister van VWS te verzoeken om een reactie op berichten over het benutten van vaccins - te ontvangen voorafgaand aan het plenair debat over het coronavirus

E-mailprocedure
tot 16:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Verzoek Lid Weverling om schriftelijk overleg te voeren over de brief Verdeling 3,5 GHz-band

E-mailprocedure
tot 16:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Kabinetsreactie externe evaluatie Dutch Good Growth Fund

Inbreng feitelijke vragen
16:30 - 17:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

MBO Raad voor presentatie over nieuwste benchmark mbo (videoconferentie)

Technische briefing
Tilanuskamer
16:30 - 22:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Akkoord voor de Noordzee is tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus - verplaatst naar 26 januari 2021

Notaoverleg
17:00 - 18:30 uur

Justitie en Veiligheid

Onderzoek naar taken en financiële middelen van de Autoriteit Persoonsgegevens (verplaatst naar 26 januari 2021)

Technische briefing

Periode

tot Toepassen
Filters wissen