Woensdag 12 juni

00:01 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities

Werkbezoek
Beijing and Shanghai, China  (besloten)
00:01 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-Committee on Transatlantic Economic Relations (ESCTER) and the Sub-Committee on Transatlantic Relations (PCTR)

Werkbezoek
Washington D.C. and Seattle  (besloten)
09:30 - 10:00

Koninkrijksrelaties

Informeel gesprek met de waarnemend Rijksvertegenwoordiger en de directeur van Stinapa Bonaire

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
10:00 - 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 18 juni 2019

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 13:00

Economische Zaken en Klimaat

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds (XIII) (deel EZK) voor het jaar 2018

Wetgevingsoverleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:00 - 12:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

EU-Gezondheidsraad d.d. 14 juni 2019

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Besluitvorming Voorhangbesluit Register onderwijsdeelnemers, reactie vóór morgen 10.00 uur

E-mailprocedure
tot 10:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter regeling van een uitzondering voor verkooppunten op het verbod te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten te tonen, verbod op verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten zonder ter handstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon, en faciliteiten in aangewezen rookruimtes - 32011-66

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 12:00

Financiën

Openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel

Gesprek
Thorbeckezaal
10:00 - 11:00

Infrastructuur en Waterstaat

Programmabeslissing ERTMS

Technische briefing
Klompezaal
10:00 - 11:00

Koninkrijksrelaties

Technische briefing inzet rapporteurs WGO jaarverslag 2018 Begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
10:00 - 13:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Examens

Algemeen overleg
Troelstrazaal
11:00 - 12:00

Buitenlandse Zaken

Parlementaire delegatie uit Iran

Gesprek
Klompezaal  (besloten)
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw/Groningen

Inbreng feitelijke vragen
13:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Verkeersveiligheid - verplaatst naar 13 juni -

Algemeen overleg
13:00 - 14:00

Buitenlandse Zaken

Gesprek met mr. Ammar Al-Hakimi, fractieleider in het parlement van Irak

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
13:00 - 16:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2018

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal
13:00 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Vreemdelingen- en asielbeleid (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
tot 13:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Raemakers (D66) om een reactie van de minister van VWS op het bericht over een nieuw datalek in de jeugdzorg, te ontvangen voorafgaand aan het AO Jeugdhulp d.d. 13 juni 2019

E-mailprocedure
13:00 - 14:00

Defensie

MIVD

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 18:00

Infrastructuur en Waterstaat

MIRT

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
13:30 - 14:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies van de commissie Van Rijn over herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Technische briefing
Klompezaal
14:00 - 18:00

Financiën

Financiële markten

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 18:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Sportbeleid

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
14:00 - 15:00

Defensie

Commissiebriefing door rapporteurs jaarverslag Defensie 2018

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
15:00 - 17:00

Defensie

EU Defensieraad d.d. 17 juni 2019

Algemeen overleg
Geannuleerd
15:30 - 16:30

Koninkrijksrelaties

Technische briefing door ambtenaren van het ministerie van SZW en J&V over de pilot tewerkstellingsvergunning Saba

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)
16:00 - 17:00

Buitenlandse Zaken

Minister van Buitenlandse Zaken van Jemen (zal geen doorgang vinden)

Gesprek
Geannuleerd
16:00 - 19:00

Binnenlandse Zaken

Behandeling van de verantwoordingsstukken cie. BiZa en de wijzigingen samenhangende met de Voorjaarsnota Hfdst. VII, Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) 2018 (op verzoek van minister BZK is het wetgevingsoverleg verplaatst naar 20 juni 2019)

Wetgevingsoverleg
16:15 - 16:45

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek over het IPBES rapport over de afname van biodiversiteit

Vergadering
Schoutenkamer  (besloten)
tot 18:00

Financiën

Voorstel van de leden Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) over stukken m.b.t. de CAF-11-zaak

E-mailprocedure

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen