Dinsdag 12 juni

00:01 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Co-Operation (DSCTC)

Werkbezoek
Estland en Finland  (besloten)
12:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34960-VI)

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inkorten tijdsduur en verplaatsen tijdstip algemeen overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 13 juni 2018

E-mailprocedure
12:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
12:30 - 13:00

Defensie

Voorbereidingsgroep Rapporteur Jaarverslag Defensie 2017

Vergadering
13:30 - 13:45

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Defence for Children - Onderzoeksrapport "Je ziet me niet, maar ik ben er wel"

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45

Justitie en Veiligheid

Werkgroep Kind in azc met aanbevelingen uit onderzoek over leefomstandigheden van kinderen in azc’s d.d. 12 juni 2018

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:15

Europese Zaken

COSAC

Delegatievergadering
commissiekamer 2 Eerste Kamer  (besloten)
13:45 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stichting DierenLot biedt petitie ‘Samen voor zeehonden’ aan

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Uitbreiding van experiment Jan Ligthartschool in Westerbroek tot oorspronkelijke plan van VZD

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage
14:00 - 14:00

Financiën

Fiche: Wijziging verordening grensoverschrijdende betalingen en valutawisselkosten

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Koninkrijksrelaties

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34960-IV)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota), deel EZK - 34960-XIII

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Voorjaarsnota 2018

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34960-XVI

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Buitenlandse Zaken

Wijziging begrotingsstaat ministerie Buitenlandse Zaken

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Defensie

Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34960-XV

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 34960-VII)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 34960-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 34960-B)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 34960-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 34960-III)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 34960-C)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 34960-I)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Beleid van gemeenten bij verzoeken tot berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota), deel LNV

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
16:00 - 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om een technische briefing door SodM over het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34957)

E-mailprocedure
16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

ARK - Jaarverslag SZW 2017

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
16:30 - 17:30

Financiën

Hoorzitting Investeringsagenda Belastingdienst

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
16:30 - 19:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 18 juni 2018

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
16:30 - 17:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Algemene Rekenkamer over haar rapport bij de verantwoordingsstukken

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)
17:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Bevindingen rapporteurs verantwoordingsstukken Justitie en Veiligheid 2017

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
17:00 - 18:00

Delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Benelux Parlement - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Jongelingkamer  (besloten)
17:00 - 18:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereidingsgroep ontbijtsessie inzake ‘emissieloos rijden in 2030

Vergadering
17:30 - 18:00

Financiën

Voorbereidingsgroep rapporteurs belasting digitale economie

Vergadering
17:45 - 18:45

Financiën

Besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer over de stand van zaken ICT hervormingen bij de Belastingdienst

Technische briefing
Thorbeckezaal
18:00 - 18:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbereidingsgroep Scandinavische lessen zorgtaken en langdurige zorg

Gesprek

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen