Donderdag 11 juli

00:01 - 23:59

Financiën

Werkbezoek Japan

Werkbezoek
Tokio  (besloten)
12:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Incidentele suppletoire begroting 2019 inzake Urgenda (TK 32813-340)

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen) (TK 35234)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met invoering van standaardverpakking voor sigaretten en shagtabak - 32011-69

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Nadere informatie over energiezuinige nieuwbouw (BENG) (Kamerstuk 30196-651) (Tweede schriftelijk overleg)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Onderzoek naar weeshuistoerisme

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beleidsstandpunt inzake overgangsregeling en aanbieden rapport ‘Verpleegkundige op niveau, een overgangsregeling in het kader van BIG II-register’ 29282-365

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beantwoording vragen commissie over de evaluatie Uitkeringsregeling Backpay en subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland - 20454-146

Inbreng schriftelijk overleg

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen