Dinsdag 11 juni

00:01 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities

Werkbezoek
Beijing and Shanghai, China  (besloten)
00:01 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-Committee on Transatlantic Economic Relations (ESCTER) and the Sub-Committee on Transatlantic Relations (PCTR)

Werkbezoek
Washington D.C. and Seattle  (besloten)
10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorhang van het besluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs houdende de verlenging van het experiment educatieve module

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Reactie op motie van de leden Bruins en Paternotte over knelpunten bij de routes van en naar Lelystad Airport (Kamerstuk 29665-313)

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-VI)

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Uitvoering gewijzigde motie van de leden Alkaya en Van den Hul over uitsluiten van deelname van bedrijven aan handelsmissies (Kamerstuk 26485-302)

Inbreng feitelijke vragen
12:30 - 13:15

Delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Benelux Parlement - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Tweede Kamer, Oudkamer  (besloten)
13:15 - 13:45

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep RTG Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht (34 908)

Vergadering
Schoutenkamer  (besloten)
13:30 - 13:45

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Manifest FNV Zorg & Welzijn over werkdruk en tekorten in jeugdhulpverlening

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
13:30 - 14:00

Kunstcommissie

Kunstcommissie

Vergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)
13:30 - 13:45

Infrastructuur en Waterstaat

Participatie Oeververbindingen Rotterdam en Regio

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Branchevereniging voor ondernemers in het groen (VHG) tot aanbieding petitie m.b.t. groene hotspots; samenwerking groene onderwijs en bedrijfsleven

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00

Infrastructuur en Waterstaat

Makkelijk upgraden van de snorfiets naar bromfiets

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ActiZ: aanbieding publicatie over investeringen in de verpleeghuiszorg deel 3: Techniek en innovatie

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl, mede namens CINOP, tot aanbieding petitie m.b.t. laaggeletterdheid

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
14:00 - 14:00

Financiën

Voorjaarsnota 2019

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota 2019)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-III)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 18:00

Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven

Hertellen stembescheiden van de stembureaus Haarlem, Brielle en Deventer

Vergadering
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 14:00

Defensie

Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XIII)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 35210-XVI

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-VII)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-B)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35120-I)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35120-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid van 12 juni 2019 met enkele weken uit te stellen doch nog voor het zomerreces te houden

E-mailprocedure
14:00 - 14:00

Koninkrijksrelaties

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Buitenlandse Zaken

Wijziging begrotingsstaten Ministerie Buitenlandse Zaken jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 35210-XV

Inbreng feitelijke vragen
16:00 - 16:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek vh lid Belhaj tot uitnodiging van Vereniging van Schouwburg en Concertzaal Directies voor RTG Cultuur

E-mailprocedure
16:00 - 17:00

Financiën

Algemene Rekenkamer over onderzoek naar datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst -- geannuleerd --

Technische briefing
Geannuleerd
16:00 - 16:00

Economische Zaken en Klimaat

[E-MAILPROCEDURE] Omzetten AO Energieraad van 19/06 in SO - Reactie uiterlijk vandaag (11/06) 16.00 uur

E-mailprocedure
16:30 - 19:30

Infrastructuur en Waterstaat

Duurzaam vervoer (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
16:30 - 17:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Werkprogramma 2020 van de Gezondheidsraad

Gesprek
Suze Groenewegzaal
16:30 - 19:30

Economische Zaken en Klimaat

Innovatie

Algemeen overleg
Troelstrazaal
16:30 - 17:30

Justitie en Veiligheid

Rechts-extremisme

Technische briefing
17:00 - 21:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Leven lang ontwikkelen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
17:30 - 18:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Presentatie rapporteurs t.b.v. WGO Jaarverslag en Slotwet 2018 VWS

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen