Donderdag 10 juni

09:00 - 09:45 uur

Rijksuitgaven

Inspiratie- en intervisiebijeenkomst voor rapporteurs jaarverslagen

Gesprek
Troelstrazaal  (besloten)
09:15 - 10:00 uur

Koninkrijksrelaties

Gesprek leden PLP Eilandsraad Sint Eustatius (geannuleerd)

Gesprek
(besloten)
Geannuleerd
10:00 - 11:00 uur

Financiën

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Politie

Commissiedebat
Thorbeckezaal
10:00 - 11:30 uur

Koninkrijksrelaties

Statuut voor het Koninkrijk (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer  (besloten)
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
10:00 - 11:30 uur

Europese Zaken

Rechtsstaat in de Europese Unie & EU-uitbreiding (is verplaatst naar de middag ivm plenaire agenda)

Technische briefing
(besloten)
10:00 - 14:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Water - verplaatst naar 9 juni 2021

Commissiedebat
10:15 - 11:45 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs 2021

Gesprek
Troelstrazaal
10:45 - 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Klimaat en energie

Commissiedebat
K4
11:00 - 11:15 uur

Rijksuitgaven

Procedurevergadering Rijksuitgaven (via videoverbinding) direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tilanuskamer
11:00 - 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Startgesprek voorbereidingsgroep Luchtkwaliteit

Vergadering
via videoverbinding
11:15 - 12:00 uur

Rijksuitgaven

Brainstorm kennisagenda Rijksuitgaven (Den Uylzaal)

Gesprek
(besloten)
11:30 - 12:00 uur

Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer
12:00 - 12:30 uur

Europese Zaken

Procedurevergadering (fysiek)

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota (35850-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Buitenlandse Zaken

Vragen aan het lid Van Raan inzake Initiatiefnota “Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede”

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
12:15 - 13:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dashboard POcket (financiële gegevens van onderwijsinstellingen op basis van open data)

Technische briefing
Troelstrazaal
12:30 - 13:45 uur

Europese Zaken

Rechtsstaat in de Europese Unie & EU-uitbreiding

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
tot 14:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Defensie

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Defensie

Wijziging van de begrotingsstaat van het defensiematerieel begrotingsfonds 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
14:00 - 15:30 uur

Buitenlandse Zaken

ambassadeur China

Gesprek
Thorbeckezaal  (besloten)
14:00 - 15:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Startgesprek voorbereidingsgroep Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur

Vergadering
via videoverbinding
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 teneinde de uitvoeringslasten bij het aanbesteden van diensten als bedoeld in die wetten te verlichten, alsmede grondslagen op te nemen voor het stellen van regels die bij de inkoop of subsidiëring van die diensten in acht worden genomen (Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 14:00 uur

Financiën

Voorjaarsnota 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Financiën

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota 2021)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 35850-XV

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Koninkrijksrelaties

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (TK 35853)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 35850-XVI

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Ontwerp koninklijk besluit Verlenging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (35590-25)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Vragen aan minister over Kabinetsreactie op Initiatiefnota van het lid van Raan: “Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede”

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Suppletoire begroting samenhangend met de Voorjaarsnota 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Voorstel voor beleidslijn actieve openbaarmaking nota's (TK 28362-56)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Goedkeuring overeenkomst van Frankrijk, België en Nederland met Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot wijziging van de Overeenkomst met betrekking tot het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding en met betrekking tot grenscontroles op het treinverkeer tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding (35828)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-III)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
14:15 - 17:15 uur

Financiën

Financiële markten

Commissiedebat
K4
14:30 - 15:30 uur

Koninkrijksrelaties

Nationale ombudsman en Kinderombudsvrouw

Gesprek
Groen van Prinstererzaal
15:00 - 16:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Luchtvaart (diverse onderwerpen) via videoverbinding

Technische briefing
Vondelingkamer  (besloten)
tot 16:00 uur

Defensie

Inbreng feitelijke vragen beleidsreactie inzake RIVM-onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 en arbeidsomstandigheden op defensielocaties

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 16:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel om twee stukken die de Kamer deze week ontving, toe te voegen aan WGO Cultuur en corona

E-mailprocedure
(besloten)
tot 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met de regulering van smaken voor e-sigaretten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[E-MAILPROCEDURE] Meerderheidsverzoek van de leden Paternotte (D66), De Vries (VVD), Van den Berg (CDA) en Kuiken (PvdA) om het WGO over de inzet van coronatoegangsbewijzen in te plannen op maandag 14 juni van 12.00 tot 14.00 uu

E-mailprocedure
(besloten)
16:00 - 17:00 uur

Buitenlandse Zaken

HE Hassan Al-Thawadi, vertegenwoordiger van de staat Qatar UITGESTELD

Gesprek
16:30 - 18:30 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Fosfaatrechtenstelsel

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal
16:30 - 17:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Technische briefing Innovatie (via videoverbinding)

Technische briefing
Geannuleerd
17:00 - 20:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Noodhulp

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen