Woensdag 9 juni

10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Adoptie

Commissiedebat
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
K4
10:00 - 12:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14 juni 2021

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal
10:15 - 11:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Troelstrazaal
10:15 - 11:15 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer
11:00 - 12:00 uur

Digitale Zaken

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
11:45 - 13:45 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Reizen en Digitaal Covid19 Certificaat

Technische briefing
Troelstrazaal
13:00 - 16:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Milieuraad op 21 juni 2021 - Raad is verplaatst naar 10 juni, het commissiedebat vindt nu plaats op 2 juni 2021

Commissiedebat
13:30 - 14:15 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gesprek met VN Speciaal Rapporteur voor Myanmar

Gesprek
Tilanuskamer
14:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

EU-Gezondheidsraad d.d. 15 juni 2021

Commissiedebat
K4
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gevolgen van duurzaam gescheiden leven (DGL) voor de verschuldigde eigen bijdrage aan het CAK

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Rapport over externe monitoring verbeterplan ProDemos (TK 31475-26)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (TK 35-300-VII-128)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
14:00 - 15:00 uur

Contactgroep Verenigde Staten

Gesprek met Chargé d’Affaires Marja Verloop (verplaatst naar 1 juli 2021)

Gesprek
(besloten)
14:15 - 15:15 uur

Buitenlandse Zaken

De heer Volkov, medewerker van de Russische oppositieleider Navalny

Gesprek
Thorbeckezaal
14:30 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
14:30 - 15:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Toelichting op advies 'Waterstof: de ontbrekende schakel' van Rli (via videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer
15:00 - 20:00 uur

Binnenlandse Zaken

IVD

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal
15:30 - 17:00 uur

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Gesprek
Troelstrazaal  (besloten)
tot 16:00 uur

Defensie

Inbreng feitelijke vragen voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 16:00 uur

Buitenlandse Zaken

Verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
16:15 - 17:45 uur

Defensie

Technische briefing Algemene Rekenkamer

Technische briefing
Thorbeckezaal  (besloten)
18:00 - 22:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Water

Commissiedebat
Troelstrazaal
18:30 - 21:30 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (omgezet in een schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Geannuleerd

Periode

tot Toepassen
Filters wissen