Woensdag 9 oktober

09:00 - 23:59

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding visit

Werkbezoek
Stockholm  (besloten)
10:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Tijdelijke wet Groningen

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal
10:00 - 11:00

Contactgroep Verenigde Staten

Gesprek met vertegenwoordigers van American Chamber of Commerce (AmCham)

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Jaarwisseling

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Brandweer (is verplaatst naar 17 oktober 2019)

Algemeen overleg
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inzet van sectorplannen voor fundamenteel onderzoek

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 13:00

Binnenlandse Zaken

Ontwerp Novi (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
10:00 - 13:00

Binnenlandse Zaken

Ontwerp-Novi

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:30 - 11:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereidingsgroep Stint

Gesprek
11:00 - 13:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wereldbank (Omgezet in Schriftelijk Overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 12:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wereldbank

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00

Buitenlandse Zaken

Begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Buitenlandse Zaken

HGIS-nota 2020

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 13:00

Europese Zaken

Presentatie rapport ‘De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht’

Gesprek
Suze Groenewegzaal
12:00 - 13:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rapporteur begroting SZW 2020

Vergadering
Schaperkamer  (besloten)
12:30 - 13:30

Infrastructuur en Waterstaat

Ontvangst Bondsdagdelegatie van de commissie Vervoer en Digitale infrastructuur

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
13:45 - 17:45

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 - 18:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Leraren

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
tot 14:00

Financiën

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming (blijft op 9 oktober)

Algemeen overleg
tot 14:00

Financiën

Beleidsdoorlichting artikel 12 schatkistbankieren en betalingsverkeer Rijk

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Financiën

Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 15:00

Financiën

Openbare toelichting door de heer Alex Brenninkmeijer op het Jaarverslag 2018 van de Europese Rekenkamer

Technische briefing
Aletta Jacobszaal
tot 14:00

Financiën

Pakket Belastingplan 2020

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 16:30

Binnenlandse Zaken

Decentrale Rekenkamers

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 14 oktober 2019 - is omgezet in schriftelijk overleg op 7 oktober 2019

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:00 - 16:30

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking (verplaatst naar 31 oktober)

Algemeen overleg
14:00 - 15:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SER - Advies Diversiteit in de top

Gesprek
Troelstrazaal
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
15:00 - 15:45

Buitenlandse Zaken

Nederlands speciaal gezant voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
15:00 - 19:00

Infrastructuur en Waterstaat

Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal
15:45 - 16:30

Buitenlandse Zaken

VN-gezant voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.

Gesprek
16:00 - 19:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitvoering sociale zekerheid

Algemeen overleg
Klompezaal
16:15 - 19:00

Financiën

Seminar houdbaarheid overheidsuitgaven

Technische briefing

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen