Donderdag 5 december

09:00 - 23:59

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Culture, Science, Education and Media

Werkbezoek
Parijs  (besloten)
10:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Mensenhandel

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 11:00

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
10:00 - 12:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

EU-Gezondheidsraad d.d. 9 december 2019

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
tot 10:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-VI)

Inbreng feitelijke vragen
10:00 - 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Visserij - AO op deze datum geen doorgang, is samengevoegd met het AO LNV-raad op 11 december 2019

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal
11:00 - 15:00

Infrastructuur en Waterstaat

Externe Veiligheid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
11:30 - 12:30

Economische Zaken en Klimaat

Afdeling advisering van de Raad van State in verband met de Klimaatwet en het concept-Klimaatplan

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
11:30 - 12:30

Contactgroep Verenigde Staten

Amerikaans ambassadeur in Nederland Hoekstra

Gesprek
Klompezaal  (besloten)
12:00 - 15:00

Infrastructuur en Waterstaat

Spoorveiligheid/ERTMS (uitgesteld tot januari 2020)

Algemeen overleg
12:00 - 12:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Evaluatie Participatiewet

Vergadering
Oudkamer  (besloten)
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging begrotingsstaten Ministerie IenW 2019 (samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging Infrastructuurfonds 2019 (samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging Deltafonds 2019 (samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

[E-mailprocedure] Aanbod technische briefings door EZK over het akkoord met Shell en ExxonMobil

E-mailprocedure
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers (TK 35328)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00

Buitenlandse Zaken

Maritieme veiligheid in de Golfregio (artikel 100-brief)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 35350-B)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 35350-III)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende (35350-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 35350-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 35350-C)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 35350-VII)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Koninkrijksrelaties

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES fonds (H) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 35350-IV)

Inbreng feitelijke vragen
12:30 - 13:00

Economische Zaken en Klimaat

COP25 in Madrid

Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
12:55 - 13:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Grüne Woche van donderdag 16 t/m zaterdag 18 januari 2020 - vindt geen doorgang

Delegatievergadering
Geannuleerd
13:00 - 13:45

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal
13:00 - 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
13:15 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering - verplaatst naar 13.00 uur

Procedurevergadering
14:00 - 14:45

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:00 - 16:00

Koninkrijksrelaties

Sint Maarten

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal
tot 14:00

Financiën

Najaarsnota 2019

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Financiën

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35350-XV

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Buitenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 35350-XIII)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Defensie

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (samenhangend met Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Grüne Woche van donderdag 16 t/m zaterdag 18 januari 2020 - aansluitend aan de procedurevergadering LNV

Delegatievergadering

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen