Donderdag 1 januari

tot uur

Financiën

Belastingverdrag Kenia

Wetgevingsoverleg
tot uur

Binnenlandse Zaken

Nadere informatie afwachten/aangehouden BIZA

Procedurevergadering

Maandag 11 februari

14:00 - 15:30 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Gesprek Territoriale Cohesie

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Woensdag 9 juli

14:00 - uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kabinetsstandpunt inzake de Verkenning Vereenvoudiging Premieheffing

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 2 september

13:15 - 13:30 uur

Defensie

Extra procedurevergadering Defensie

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal  (besloten)
13:30 - 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
16:00 - 17:00 uur

Rijksuitgaven

Algemene Rekenkamer over Beroepspraktijkvorming in het mbo

Technische briefing
16:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
16:15 - 17:15 uur

vaste commissie voor Justitie

Werkgroep Auteursrecht

Gesprek
van Someren-Downerzaal  (besloten)

Woensdag 3 september

10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Justitie

Toepassing art. 1F Vluchtelingenverdrag

Rondetafelgesprek
Statenlokaal
10:00 - 11:30 uur

Defensie

Jaarverslag van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht over 2007

Gesprek
van Someren-Downerzaal  (besloten)
10:00 - 12:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Beroepspraktijkvorming in het mbo

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:00 - 12:00 uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

zelfstandige bestuursorganen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 12:30 uur

Financiën

Diverse onderwerpen financiële dienstverlening

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 12:00 uur

Europese Zaken

Rapportage Europese Commissie inzake voortgang Roemenië en Bulgarije

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:15 - 11:45 uur

Commissie voor de Werkwijze

Gesprek

Procedurevergadering
Marcus Bakkerkamer  (besloten)
10:15 - 11:15 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
11:30 - 13:00 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Presentatie rapport Deltacommissie door de heer Veerman

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
13:00 - 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanbieding door Onderwijsraad inzake het advies "Onderwijs en open leermiddelen"

Gesprek
Groen van Prinstererzaal
13:00 - 13:30 uur

vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Extra Procedurevergadering NAAZ

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
13:00 - 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Nederlandse ambassadeur van Peking, de heer Rudolf Bekink

Gesprek
van Someren-Downerzaal  (besloten)
13:30 - 15:30 uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Jaarverslagen AIVD, CTIVD en CIVD

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
13:30 - 16:30 uur

Financiën

Besloten technische briefing feitenonderzoek beleggingsverzekeringen (verzorgd door de AFM)

Technische briefing
Statenlokaal  (besloten)
14:00 - 17:00 uur

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Jeugdzorg

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:00 - 16:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

ICT-agenda 2008-2011

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 16:00 uur

Europese Zaken

RAZEB (Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen)

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 15:00 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Procedurevergadering V&W

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 17:00 uur

Rijksuitgaven

Algemene Rekenkamer over Beroepspraktijkvorming in het mbo (briefing verschoven naar 2 september)

Technische briefing
Geannuleerd

Donderdag 4 september

10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

topinkomens in de semipublieke sector

Algemeen overleg
Statenlokaal
10:00 - 11:00 uur

Defensie

Procedurevergadering Defensie

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal  (besloten)
10:00 - 12:00 uur

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Aanpak van huisjesmelkers en onrechtmatige bewoning

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:00 - 11:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:00 - 12:30 uur

Buitenlandse Zaken

Ambassadeursconferentie, sessie 3 EU

Gesprek
Troelstrazaal  (besloten)
11:00 - 12:30 uur

Buitenlandse Zaken

Ambassadeursconferentie, sessie 1 BZ

Gesprek
Thorbeckezaal  (besloten)
11:00 - 12:30 uur

Buitenlandse Zaken

Ambassadeursconferentie, sessie 2 OS

Gesprek
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
11:30 - 13:30 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Stand van zaken moties en toezeggingen LNV

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
12:00 - 13:00 uur

Rijksuitgaven

Algemene Rekenkamer i.s.m. Belgische Rekenhof over Kwaliteitsbewaking hoger onderwijs

Technische briefing
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

ontwerpbesluit houdende wijziging van amvb's vanwege wijziging Wet verontreiniging zeewater

Inbreng feitelijke vragen
13:00 - 14:00 uur

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
13:00 - 15:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Groenboek Consumentenacquis

Algemeen overleg
Troelstrazaal
13:30 - 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Werkbezoek Indonesië

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
14:00 - 17:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Alternatieven financiering omroepverenigingen

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:00 - uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

IOOV-rapport Voorbereiding ongevallen luchtvaartterreinen

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Justitie

31508 - Jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - uur

Financiën

Inbreng nader verslag wetsvoorstel Kaderwet financiële verstrekkingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Geannuleerd
14:00 - 16:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Pachtbeleid

Algemeen overleg
Statenlokaal
14:00 - 15:00 uur

Buitenlandse Zaken

Minister van BZ Soedan

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Justitie

31513 - Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbrengen ten behoeve van het verslag van een schriftelijk overleg over de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 17 juni 2008 inzake het besluit periodieke registratie ex artikel 8 Wet BIG (voorhang) (29 282, nr. 65)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 16:00 uur

Europese Zaken

GEANNULEERD: Bevordering inburgeringscursussen op Europees niveau

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Justitie

29344, nr. 67 - Effectievere asielprocedure en effectiever terugkeerbeleid

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 16:00 uur

Financiën

Ecofin Raad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
15:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informele EU-Gezondheidsraad

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:00 - uur

Financiën

schriftelijke vragen inzake de aanbestedingsprocedure gestart voor de tijdelijke exploitatie luchthaven Twente

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 18:00 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Toegankelijkheid openbaar vervoer

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
17:00 - 20:00 uur

Defensie

Personeel

Algemeen overleg
Geannuleerd

Vrijdag 5 september

10:00 - 16:00 uur

vaste commissie voor Justitie

werkgroep Auteursrechtbeleid

Werkbezoek
Philips Eindhoven  (besloten)

Maandag 8 september

09:00 - 17:00 uur

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Deventer

Werkbezoek
Deventer
12:00 - 20:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

EU-werkbezoek aan Brussel inzake onderwijs, onderzoek, media

Werkbezoek
Brussel
13:00 - 14:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Delegatievergadering werkbezoek India

Gesprek
Kuyperkamer  (besloten)
15:00 - 16:00 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Gesprek Maleisische minister

Gesprek
Thorbeckezaal  (besloten)

Dinsdag 9 september

tot 12:00 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Wijziging van de Wet milieubeheer en diverse aanverwante wetten (Verdere invulling van hoofdstuk 9)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13:00 - 13:10 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Petitie voor beter binnenmilieu op scholen door VOS/ABB

Petitie
Plein
13:45 - 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

AOB, AVS, Onderwijsbond CNV en de CHMF en de werkgevers in het primair onderwijs inzake "een ondersteunende functie voor elke school"

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00 uur

Defensie

Extra Procedurevergadering vaste commissie voor Defensie

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal  (besloten)
14:00 - uur

Financiën

Evaluatie Benzineveiling

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de WAO en de WAZ om uitkeringsgerechtigden te stimuleren arbeid te gaan verrichten (kamerstuk 31 520)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16:00 - 19:00 uur

vaste commissie voor Justitie

DNA-onderzoek in strafzaken

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ICT in de Zorg

Technische briefing
Statenlokaal  (besloten)
16:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
16:00 - 18:00 uur

Buitenlandse Zaken

Sudan

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 16:00 uur

Buitenlandse Zaken

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN)

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Procedurevergadering Economische Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
16:30 - 17:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
17:00 - 18:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Mestbeleid.

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)
18:00 - 21:00 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Realisatie nationaal ruimtelijk beleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
18:00 - 19:00 uur

Buitenlandse Zaken

Gesprek met minister van Buitenlandse Zaken van Bangladesh, dr. Iftekar Ahmed Chowdhury (cv is bijgevoegd).

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)

Woensdag 10 september

10:00 - 14:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

WERK-bedrijf (fusie (UWV/CWI)

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Justitie

De toepassing van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 11:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Technische briefing door een delegatie van NWO inzake financiering onderzoek

Gesprek
van Someren-Downerzaal
10:00 - 12:00 uur

Europese Zaken

RAZEB

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:00 - 11:30 uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

gesprek met Kiesraad over jaarverslag 2007

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Toerismebrief

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:15 - 12:15 uur

Financiën

Kredietcrisis

Algemeen overleg
Statenlokaal
11:00 - 12:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Jaarverslag 2007 Rathenau Instituut

Gesprek
van Someren-Downerzaal
11:45 - 12:15 uur

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Procedurevergadering Jeugd en Gezin

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
12:00 - 13:30 uur

Buitenlandse Zaken

Evaluatie Europese ontwikkelingssamenwerking

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Werking en mogelijke herziening ter verbetering handhaafbaarheid Besluit biobrandstoffen wegverkeer 2007 (31209-40)

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 14:00 uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgerforum Kiesstelsel

Algemeen overleg
van Someren-Downerzaal
tot 12:00 uur

Buitenlandse Zaken

Antwoorden op commissievragen over Beleidsbrief Sport en Ontwikkeling

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Ontwerpbesluit wijziging Besluit biobrandstoffen wegverkeer 2007 (31209-36)

Inbreng feitelijke vragen
13:00 - 13:15 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Constituerende vergadering VW

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 15:00 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

toekomstvisie taxi

Algemeen overleg
Geannuleerd
13:15 - 14:00 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:30 - 15:00 uur

Buitenlandse Zaken

Ontwikkelingsraad

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
14:00 - 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ICT in de zorg

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 15:30 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

NatuurCollege, AANGEHOUDEN

Gesprek
Geannuleerd
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere vragen over de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 4 juni 2008 inzake standpunt tweede evaluatie van de Wet op de medische euringen (Wmk) (28 172, nr. 6)

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 15:30 uur

vaste commissie voor Justitie

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:00 - 17:00 uur

Defensie

Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Periode

tot Toepassen