Maandag 11 februari

14:00 - 15:30 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Gesprek Territoriale Cohesie

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Woensdag 9 juli

14:00 - uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kabinetsstandpunt inzake de Verkenning Vereenvoudiging Premieheffing

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 2 september

13:15 - 13:30 uur

Defensie

Extra procedurevergadering Defensie

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal  (besloten)
13:30 - 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
16:00 - 17:00 uur

commissie voor de Rijksuitgaven

Algemene Rekenkamer over Beroepspraktijkvorming in het mbo

Technische briefing
16:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
16:15 - 17:15 uur

vaste commissie voor Justitie

Werkgroep Auteursrecht

Gesprek
van Someren-Downerzaal  (besloten)

Woensdag 3 september

10:00 - 11:30 uur

Defensie

Jaarverslag van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht over 2007

Gesprek
van Someren-Downerzaal  (besloten)
10:00 - 12:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Beroepspraktijkvorming in het mbo

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:00 - 12:00 uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

zelfstandige bestuursorganen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 12:30 uur

Financiën

Diverse onderwerpen financiële dienstverlening

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 12:00 uur

Europese Zaken

Rapportage Europese Commissie inzake voortgang Roemenië en Bulgarije

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Justitie

Toepassing art. 1F Vluchtelingenverdrag

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Statenlokaal
10:15 - 11:45 uur

Commissie voor de Werkwijze

Gesprek

Procedurevergadering
Marcus Bakkerkamer  (besloten)
10:15 - 11:15 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
11:30 - 13:00 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Presentatie rapport Deltacommissie door de heer Veerman

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
13:00 - 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanbieding door Onderwijsraad inzake het advies "Onderwijs en open leermiddelen"

Gesprek
Groen van Prinstererzaal
13:00 - 13:30 uur

vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Extra Procedurevergadering NAAZ

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
13:00 - 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Nederlandse ambassadeur van Peking, de heer Rudolf Bekink

Gesprek
van Someren-Downerzaal  (besloten)
13:30 - 15:30 uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Jaarverslagen AIVD, CTIVD en CIVD

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
13:30 - 16:30 uur

Financiën

Besloten technische briefing feitenonderzoek beleggingsverzekeringen (verzorgd door de AFM)

Technische briefing
Statenlokaal  (besloten)
14:00 - 17:00 uur

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Jeugdzorg

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:00 - 16:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

ICT-agenda 2008-2011

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 16:00 uur

Europese Zaken

RAZEB (Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen)

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 15:00 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Procedurevergadering V&W

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 17:00 uur

commissie voor de Rijksuitgaven

Algemene Rekenkamer over Beroepspraktijkvorming in het mbo (briefing verschoven naar 2 september)

Technische briefing
Geannuleerd

Donderdag 4 september

10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

topinkomens in de semipublieke sector

Algemeen overleg
Statenlokaal
10:00 - 11:00 uur

Defensie

Procedurevergadering Defensie

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal  (besloten)
10:00 - 12:00 uur

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Aanpak van huisjesmelkers en onrechtmatige bewoning

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:00 - 11:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:00 - 12:30 uur

Buitenlandse Zaken

Ambassadeursconferentie, sessie 3 EU

Gesprek
Troelstrazaal  (besloten)
11:00 - 12:30 uur

Buitenlandse Zaken

Ambassadeursconferentie, sessie 1 BZ

Gesprek
Thorbeckezaal  (besloten)
11:00 - 12:30 uur

Buitenlandse Zaken

Ambassadeursconferentie, sessie 2 OS

Gesprek
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
11:30 - 13:30 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Stand van zaken moties en toezeggingen LNV

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
12:00 - 13:00 uur

commissie voor de Rijksuitgaven

Algemene Rekenkamer i.s.m. Belgische Rekenhof over Kwaliteitsbewaking hoger onderwijs

Technische briefing
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

ontwerpbesluit houdende wijziging van amvb's vanwege wijziging Wet verontreiniging zeewater

Inbreng feitelijke vragen
13:00 - 14:00 uur

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
13:00 - 15:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Groenboek Consumentenacquis

Algemeen overleg
Troelstrazaal
13:30 - 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Werkbezoek Indonesië

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
14:00 - 17:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Alternatieven financiering omroepverenigingen

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:00 - uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

IOOV-rapport Voorbereiding ongevallen luchtvaartterreinen

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Justitie

31508 - Jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - uur

Financiën

Inbreng nader verslag wetsvoorstel Kaderwet financiële verstrekkingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Geannuleerd
14:00 - 16:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Pachtbeleid

Algemeen overleg
Statenlokaal
14:00 - 15:00 uur

Buitenlandse Zaken

Minister van BZ Soedan

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Justitie

31513 - Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbrengen ten behoeve van het verslag van een schriftelijk overleg over de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 17 juni 2008 inzake het besluit periodieke registratie ex artikel 8 Wet BIG (voorhang) (29 282, nr. 65)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 16:00 uur

Europese Zaken

GEANNULEERD: Bevordering inburgeringscursussen op Europees niveau

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Justitie

29344, nr. 67 - Effectievere asielprocedure en effectiever terugkeerbeleid

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 16:00 uur

Financiën

Ecofin Raad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
15:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informele EU-Gezondheidsraad

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:00 - uur

Financiën

schriftelijke vragen inzake de aanbestedingsprocedure gestart voor de tijdelijke exploitatie luchthaven Twente

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 18:00 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Toegankelijkheid openbaar vervoer

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
17:00 - 20:00 uur

Defensie

Personeel

Algemeen overleg
Geannuleerd

Vrijdag 5 september

10:00 - 16:00 uur

vaste commissie voor Justitie

werkgroep Auteursrechtbeleid

Werkbezoek
Philips Eindhoven  (besloten)

Maandag 8 september

09:00 - 17:00 uur

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Deventer

Werkbezoek
Deventer
12:00 - 20:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

EU-werkbezoek aan Brussel inzake onderwijs, onderzoek, media

Werkbezoek
Brussel
13:00 - 14:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Delegatievergadering werkbezoek India

Gesprek
Kuyperkamer  (besloten)
15:00 - 16:00 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Gesprek Maleisische minister

Gesprek
Thorbeckezaal  (besloten)

Dinsdag 9 september

tot 12:00 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Wijziging van de Wet milieubeheer en diverse aanverwante wetten (Verdere invulling van hoofdstuk 9)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13:00 - 13:10 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Petitie voor beter binnenmilieu op scholen door VOS/ABB

Petitie
Plein
13:45 - 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

AOB, AVS, Onderwijsbond CNV en de CHMF en de werkgevers in het primair onderwijs inzake "een ondersteunende functie voor elke school"

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00 uur

Defensie

Extra Procedurevergadering vaste commissie voor Defensie

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal  (besloten)
14:00 - uur

Financiën

Evaluatie Benzineveiling

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de WAO en de WAZ om uitkeringsgerechtigden te stimuleren arbeid te gaan verrichten (kamerstuk 31 520)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16:00 - 19:00 uur

vaste commissie voor Justitie

DNA-onderzoek in strafzaken

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ICT in de Zorg

Technische briefing
Statenlokaal  (besloten)
16:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
16:00 - 18:00 uur

Buitenlandse Zaken

Sudan

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 16:00 uur

Buitenlandse Zaken

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN)

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Procedurevergadering Economische Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
16:30 - 17:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
17:00 - 18:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Mestbeleid.

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)
18:00 - 21:00 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Realisatie nationaal ruimtelijk beleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
18:00 - 19:00 uur

Buitenlandse Zaken

Gesprek met minister van Buitenlandse Zaken van Bangladesh, dr. Iftekar Ahmed Chowdhury (cv is bijgevoegd).

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)

Woensdag 10 september

10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Justitie

De toepassing van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 14:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

WERK-bedrijf (fusie (UWV/CWI)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
10:00 - 11:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Technische briefing door een delegatie van NWO inzake financiering onderzoek

Gesprek
van Someren-Downerzaal
10:00 - 12:00 uur

Europese Zaken

RAZEB

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:00 - 11:30 uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

gesprek met Kiesraad over jaarverslag 2007

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Toerismebrief

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:15 - 12:15 uur

Financiën

Kredietcrisis

Algemeen overleg
Statenlokaal
11:00 - 12:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Jaarverslag 2007 Rathenau Instituut

Gesprek
van Someren-Downerzaal
11:45 - 12:15 uur

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Procedurevergadering Jeugd en Gezin

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
12:00 - 13:30 uur

Buitenlandse Zaken

Evaluatie Europese ontwikkelingssamenwerking

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Werking en mogelijke herziening ter verbetering handhaafbaarheid Besluit biobrandstoffen wegverkeer 2007 (31209-40)

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 14:00 uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgerforum Kiesstelsel

Algemeen overleg
van Someren-Downerzaal
tot 12:00 uur

Buitenlandse Zaken

Antwoorden op commissievragen over Beleidsbrief Sport en Ontwikkeling

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Ontwerpbesluit wijziging Besluit biobrandstoffen wegverkeer 2007 (31209-36)

Inbreng feitelijke vragen
13:00 - 13:15 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Constituerende vergadering VW

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 15:00 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

toekomstvisie taxi

Algemeen overleg
Geannuleerd
13:15 - 14:00 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:30 - 15:00 uur

Buitenlandse Zaken

Ontwikkelingsraad

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
14:00 - 15:30 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

NatuurCollege, AANGEHOUDEN

Gesprek
Geannuleerd
14:00 - 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ICT in de zorg

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere vragen over de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 4 juni 2008 inzake standpunt tweede evaluatie van de Wet op de medische euringen (Wmk) (28 172, nr. 6)

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 15:30 uur

vaste commissie voor Justitie

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:00 - 17:00 uur

Defensie

Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
15:30 - 16:30 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Natuurbalans 2008

Gesprek
Troelstrazaal  (besloten)
15:30 - 16:30 uur

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 18:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Evaluatie wet medezeggenschap op scholen (WMS)

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:15 - 18:45 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vrije prijsvorming ziekenhuiszorg

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:30 - 17:30 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Milieubalans 2008

Gesprek
Troelstrazaal  (besloten)

Donderdag 11 september

10:00 - 11:30 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Fusie AID/PD/VWA

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 11:00 uur

Buitenlandse Zaken

Parlementaire delegatie uit Vietnam

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
10:00 - 13:00 uur

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Jeugdzorg

Algemeen overleg
Statenlokaal
10:00 - 11:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
10:00 - 13:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

WWB-onderwerpen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:15 - 11:45 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:15 - 11:00 uur

commissie voor de Rijksuitgaven

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering
10:30 - 11:30 uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Troelstrazaal
11:00 - 12:00 uur

Buitenlandse Zaken

Algemene begrotingssteun ontwikkelingslanden.

Technische briefing
van Someren-Downerzaal  (besloten)
11:00 - 12:00 uur

commissie voor de emolumenten

Pensioenen politieke ambtsdragers

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
11:00 - 12:00 uur

Europese Zaken

Procedurevergadering Europese Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
11:30 - 13:30 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

VERPLAATST naar 11 september 2008 16.30 uur: dierenwelzijn

Algemeen overleg
Geannuleerd
11:30 - 13:30 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

biotechnologie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
12:00 - 13:00 uur

commissie voor de Rijksuitgaven

Algemene Rekenkamer over Publieke omroep in beeld

Technische briefing
tot 12:00 uur

Defensie

Wetsvoorstel wijziging van het Wetboek van Militair Strafrecht in verband met het opnemen van een strafuitsluitingsgrond voor rechtmatig geweldgebruik door militairen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00 uur

Defensie

Wijziging wet militair tuchtrecht ivm het tegengaan van ongewenst gedrag binnen de krijgsmacht

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:30 - 13:30 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 13:15 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

4 prioritaire projecten PSL

Petitie
Statenhal
13:00 - 14:00 uur

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering Verzoekschriften

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)
13:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Rondetafelgesprek Energierapport 2008

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
13:30 - 16:00 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Initiatiefnota

Algemeen overleg
Troelstrazaal
13:30 - 15:30 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Toezicht en Handhaving Verkeer en Waterstaat

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Justitie

29279, nr. 74 Kabinetsreactie WODC-rapport Wet en werkelijkheid

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng schriftelijk overleg ter voorbereiding van het algemeen overleg dierproeven op 24 september a.s.

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Justitie

30517, nr. 6 - Tapstatistieken

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

lastendruk publieke sector

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:00 - 17:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ICT in de zorg

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
16:00 - 18:00 uur

Defensie

vooruitblik op het Franse EU-voorzitterschap

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:30 - 18:30 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

VERPLAATST naar 11 september 2008 11.30 uur - biotechnologie

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:30 - 19:30 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

dierenwelzijn

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
17:00 - 17:15 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Extra procedurevergadering commissie VROM

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
17:30 - 18:30 uur

vaste commissie voor Justitie

Technische briefing inzake de Thuiskopieregeling t.b.v. de werkgroep Auteursrechtbeleid

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
19:00 - 21:00 uur

Buitenlandse Zaken

Betalingen Ned. in VN-dienst

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
20:00 - 22:00 uur

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

AO uittreding woningcorporaties

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Vrijdag 12 september

09:00 - 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werkbezoek aan McDonalds Amsterdam

Werkbezoek
Amsterdam  (besloten)
Geannuleerd
13:00 - 14:30 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Gesprek commissie Economische Zaken

Gesprek
van Someren-Downerzaal  (besloten)

Dinsdag 16 september

10:15 - 10:45 uur

tijdelijke commissie subsidiariteitstoets

Procedurevergadering TGCS

Procedurevergadering
Troelstrazaal
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

inventarisatie deelname een conferentie op 3 en 4 november 2008 over de health check en het GLB na 2013 en over de rol van de Europese landbouw in de wereldvoedselcrisis

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Codex Alimentarius

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

inventarisatie belangstelling voor deelname aan conferentie Europarlement op 3 en 4 november 2008 over de health check en het GLB na 2013 en over de rol van de Europese landbouw in de wereldvoedselcrisis

Schriftelijk commentaar algemeen
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

inventarisatie tbv gesprek Hangplekken Naturally Cool

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Rondetafelgesprek wetgevingsvoorstellen Health check GLB

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 17 september

tot 12:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Inbreng feitelijke vragen Energierapport 2008

Inbreng feitelijke vragen
13:00 - 13:30 uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

extra procedurevergadering i.v.m. voortzetting AO topinkomens

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
tot 16:00 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Marktconforme vergoeding voor de aanleginrichtingen van de Waddenveren

Inbreng feitelijke vragen

Donderdag 18 september

09:30 - 10:00 uur

Buitenlandse Zaken

Werkbezoek Indonesië (alleen voor delegatieleden)

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
10:00 - 10:30 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Extra procedurevergadering commissie Economische Zaken t.b.v. onderzoek ARK overwinsten energiebedrijven

Procedurevergadering
Statenlokaal
tot 12:00 uur

Defensie

Behoeftestelling van het project 'Defensiebrede vervanging operationele wielvoertuigen'

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Wijziging Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting i.v.m. Subsidie toegelaten instellingen voor wijkenpak

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

ontwerp-nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2008-2012

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (31 514)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De efficiencykorting op e-quality en iiav

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 15:30 uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

werkgroep ICT; 4e bijeenkomst

Gesprek
van Someren-Downerzaal  (besloten)
16:00 - uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Inbreng feitelijke vragen inzake afspraken met Brazilië inzake biobrandstoffen

Inbreng feitelijke vragen

Maandag 22 september

09:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Justitie

Werkgroep Auteursrecht

Werkbezoek
Brussel  (besloten)
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Evaluatie Groene gebiedsontwikkeling

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Defensie

Halfjaarlijkse rapportage programma SPEER

Inbreng feitelijke vragen

Dinsdag 23 september

tot 12:00 uur

Defensie

Derde rapportage Flexibel Personeelsysteem

Inbreng feitelijke vragen
13:30 - 13:45 uur

Buitenlandse Zaken

Petitie aanbieding door "Jongeren voor Darfur"

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
14:00 - uur

Financiën

Inbreng feitelijke vragen Miljoenennota 2009 en de MEV (31700)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - uur

Financiën

Inbreng feitelijke vragen Nationale Schuld (IXA) van de Rijksbegroting voor 2009 (31700-IXA)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - uur

Financiën

Inbreng feitelijke vragen Hoofdstuk IXB (Ministerie van Financien) van de Rijksbegroting voor 2009 (31700-IXB)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging Gba i.v.m. verstrekking gegevens aan instellingen voor schulden- en kredietregistratie (31563)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

V.S.O. verslavingszorg

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - uur

Financiën

Inbreng feitelijke vragen BTW-Compensatiefonds van de Rijksbegroting voor 2009 (31700-G)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging van de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden EP (31561)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Orgaandonatie

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
16:00 - 19:00 uur

vaste commissie voor Justitie

Wettelijke maatregel tot plaatsing in een inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 16:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De peildatum voor de eerstvolgende telling van leden van omroepverenigingen

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Procedurevergadering Economische Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
16:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Troelstrazaal
16:30 - 17:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:30 - 17:30 uur

vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Extra-procedurevergadering

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
17:00 - 19:00 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Strategie verkeersveiligheid

Algemeen overleg
Troelstrazaal
17:00 - 18:00 uur

Buitenlandse Zaken

Werkbezoek Indonesië (alleen voor delegatieleden).

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
17:00 - 18:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Delegatievergadering werkbezoek India 2009

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
17:30 - 19:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Reanimatiebeleid V&V

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
19:00 - 21:00 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Internationale afvaltransporten

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Woensdag 24 september

10:00 - 12:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010: Aanbieding Voortgangsrapportage en deelnamemonitor 2007

Algemeen overleg
Statenlokaal
10:00 - 12:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Rondetafelgesprek evaluatie gedragscodes art. 75 Flora- en Faunawet

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
10:00 - 12:00 uur

Financiën

Diverse onderwerpen staatsdeelnemingen

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:15 - 11:15 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Troelstrazaal
10:30 - 12:30 uur

vaste commissie voor Justitie

JBZ-Raad 25 september 2008

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
11:00 - 12:00 uur

Europese Zaken

Gesprek met SCP

Gesprek
Suze Groenewegzaal
11:30 - 12:30 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:30 - 12:30 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Europa-overleg Raad voor Concurrentievermogen

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 12:00 uur

Defensie

voorstel van wet tot oprichting Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en kwaliteit van zwemwateren) - 31527

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13:00 - 15:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Wijkeconomie

Algemeen overleg
Geannuleerd
13:00 - 16:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Naar een integrale aanpak schoolverzuim

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
13:00 - 14:30 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
13:00 - 13:30 uur

vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Procedurevergadering NAAZ

Procedurevergadering
Statenlokaal
13:00 - 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Ambassadeur Georgië

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
13:15 - 14:15 uur

vaste commissie voor Justitie

Werklunch met de heer Thomas Hammarberg, mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa

Gesprek
13:45 - 14:00 uur

Financiën

Aanbieding onderzoeksrapport 'Accijnsverhogingen op bier, de kater komt later'

Petitie
Z7 - Statenpassage - Petitie
14:00 - 16:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Europa-overleg

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

V.S.O. Zorgzwaartefinanciering

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dierproeven

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

V.S.O. "Second opinion" Adviesprogramma indicatie zorgzwaartepakketten

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 16:30 uur

Financiën

Besloten technische briefing Belastingplan 2009

Technische briefing
Statenlokaal  (besloten)
tot 14:00 uur

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Eetstoornissen bij meisjes

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - uur

Financiën

Inbreng schriftelijk overleg Financiën belastingverdragen met Ghana, Qatar en Bahrein

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Diversiteit in het Jeugdbeleid

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

V.S.O. Herallocatie bij invoering zorgzwaartebekostiging

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking (31700-D) voor het jaar 2009

Inbreng feitelijke vragen
Geannuleerd
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

V.S.O. Prijzen van de zorgzwaartepakketten

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders (31 519)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:30 - 15:30 uur

vaste commissie voor Justitie

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:30 - 15:30 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Procedurevergadering VW

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
15:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Algemeen overleg
Troelstrazaal
15:30 - 18:30 uur

vaste commissie voor Justitie

Beleidsplan asiel

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 19:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kabinetsreactie op het SER-advies "Evenwichtig Ondernemingsbestuur" (31 083, nr. 22)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
16:00 - uur

Buitenlandse Zaken

Toetredingsverdrag Albanië en Kroatië tot NAVO

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
18:00 - 21:00 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Duurzaam en illegaal hout

Algemeen overleg
Geannuleerd
18:00 - 20:00 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Duurzaam en illegaal hout

Algemeen overleg
Geannuleerd
19:00 - 21:00 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Duurzaam en illegaal hout

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Donderdag 25 september

10:00 - 12:30 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Landbouw- en Visserijraad

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 11:00 uur

vaste commissie voor Justitie

Eurojust

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
10:00 - 11:00 uur

Financiën

Procedurevergadering Financien

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:00 - 11:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Troelstrazaal
10:30 - 11:15 uur

Defensie

Procedurevergadering Defensie

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal  (besloten)
10:30 - 11:30 uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Geannuleerd
10:30 - 12:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Orgaandonatie

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
10:30 - 11:30 uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Statenlokaal
11:00 - 13:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Plan van scholen

Algemeen overleg
Troelstrazaal
11:30 - 13:30 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Toezicht en Handhaving VW

Algemeen overleg
Geannuleerd
12:00 - uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Begrotingsstaat Staten-Generaal (IIA) 2009

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Begrotingsstaten AZ, Kabinet van de Koningin en CTIVD (III) voor het jaar 2009

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Nederlandse wapenexportbeleid in 2007

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Begrotingsstaat RvS, No, Kanselarij, kabinet Gouverneur NA en kabinet Gouverneur Aruba

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

31564 Wijziging Politiewet, vervallen facilitaire diensten KLPD

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:00 - uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

ontwerp Besluit bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

commissie voor de Rijksuitgaven

Rapport van de Algemene Rekenkamer Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen (31554)

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Begrotingsstaat Huis der Koningin (I)

Inbreng feitelijke vragen
13:00 - 14:00 uur

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 15:00 uur

vaste commissie voor Justitie

Vergadering werkgroep verwevenheid onder- en bovenwereld

Gesprek
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
13:00 - 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
14:00 - uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget) (kamerstuk 31 567)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanpassing Geneesmiddelenwet i.v.m. Verordening (EG) Nr. 1394/2007 van het Europees Parlement

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - uur

Financiën

Inbreng schriftelijk overleg Financiën over Na afloop kalenderjaar 2007 door ondernemers over dat kalenderjaar betaalde inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00 uur

Defensie

Appreciatie van het Frans EU-voorzitterschap en Informele ministeriële ontmoeting van ministers van Defensie van de Europese Unie

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Wijziging van de Waterschapswet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet modernisering waterschapsbestel, tot aanbrenging van verbeteringen van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag w.v. Wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en andere wetten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - uur

Financiën

Inbreng schriftelijk overleg Teruggaaf van teveel ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Intrekking van de invoeringswet Wet werk en bijstand (kamerstuk 31 559)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 15:00 uur

Defensie

uitspraken minister van Defensie in Vrij Nederland

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Gezondheidswet i.v.m. de integratie van de RGO in de Gezondheidsraad

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag Wijziging van de Invoerings-en aanpassingswet Zorgverzekeringswet i.v.m. subsidiëring MEE-organisaties

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:30 - 16:30 uur

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Particuliere woningverbetering en VVE-problematiek

Algemeen overleg
Troelstrazaal
15:00 - 16:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Gesprek voorzitter en ondervoorzitter met de Economic Couselor van de Chinese ambassade

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:00 - 18:00 uur

Defensie

Appreciatie van het Frans EU-voorzitterschap en Informele ministeriële ontmoeting van ministers van Defensie van de Europese Unie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
17:00 - 19:00 uur

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Bouwregelgeving

Algemeen overleg
Troelstrazaal
18:00 - 19:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Biotechnologie

Algemeen overleg
Geannuleerd
18:00 - 18:15 uur

Defensie

extra procedurevergadering na afloop Algemeen overleg Defensie

Procedurevergadering
Thorbeckezaal  (besloten)
19:00 - 20:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Fytosanitair onderzoek

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Vrijdag 26 september

11:00 - 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Werkbezoek Academisch Ziekenhuis Maastricht inzake samenwerking met de 1e en 2e lijnszorg

Werkbezoek
Academisch Ziekenhuis Maastricht  (besloten)
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Fonds Economische Structuurversterking voor het jaar 2009 31700-D

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2009 31700-XIII

Inbreng feitelijke vragen
13:00 - uur

Buitenlandse Zaken

EVDB-waarnemingsmissie in Georgië (EUMM Georgië)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorhang invoering zorgzwaartebekostiging

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 30 september

tot uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Eerste voortgangsrapportage groot project EHS

Inbreng feitelijke vragen
Geannuleerd
09:00 - 10:00 uur

Buitenlandse Zaken

VN rapporteur, mw Asma Jahangir

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
09:45 - 10:15 uur

tijdelijke commissie subsidiariteitstoets

Procedurevergadering TGCS

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
12:00 - uur

vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2009

Inbreng feitelijke vragen
13:00 - 14:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

EU-Mestbeleid

Technische briefing
Statenlokaal  (besloten)
13:45 - 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Extra-procedurevergadering over Concept-Jaarwerkplan 2009 voor de Inspectie van het Onderwijs

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

V.S.O. Voorhang aanwijzing huisartsenzorg

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimulering arbeidsparticipatie) (kamerstuk 31 577)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met het uitsluiten van het recht op ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet, aanspraak op studiefinanciering voor uitwonenden op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en aanspraak op tegemoetkoming voor uitwonenden op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten bij vrijheidsontneming (kamerstuk 31 525)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wet horizonbepaling participatieplaatsen (31 548)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

V.S.O. vergoeding cholesterolverlagers

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Geannuleerd
16:00 - 18:00 uur

Financiën

Ecofin Raad

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:00 - 17:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Technische briefing verzorgd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de Derde evaluatie Wet BOPZ

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
16:00 - 18:00 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Transportraad

Algemeen overleg
van Someren-Downerzaal
16:00 - 19:00 uur

Defensie

Personeel

Algemeen overleg
Troelstrazaal
16:00 - 16:15 uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Reactie op notitie over beleidsprogramma

Procedurevergadering
Statenlokaal
16:00 - 19:00 uur

vaste commissie voor Justitie

Individuele ambstberichten

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
16:30 - 18:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

'Holland House' te New York

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
17:00 - 18:00 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Kosovaarse Parlementariërs

Gesprek
Geannuleerd
tot 18:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

IBO Natuur

Inbreng feitelijke vragen
tot 18:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Evaluatie natuurwetgeving

Inbreng feitelijke vragen
18:00 - 19:00 uur

Financiën

Besloten technische briefing over (nog te ontvangen) wetsvoorstel wettelijke basis 'naked short selling'

Technische briefing
Geannuleerd
18:30 - 20:30 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Bedienen op afstand van sluizen/bruggen/stuwen

Algemeen overleg
Geannuleerd
19:30 - 20:30 uur

Financiën

Besloten technische briefing over (nog te ontvangen) wetsvoorstel wettelijke basis 'naked short selling'

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)

Woensdag 1 oktober

09:30 - 10:30 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Advies Alderstafel middellange termijn Schiphol

Technische briefing
Geannuleerd
10:00 - 12:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Rondetafelgesprek Industriebrief 2008

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Troelstrazaal
10:00 - 11:00 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Advies Alderstafel middellange termijn Schiphol

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)
10:00 - 12:00 uur

Buitenlandse Zaken

Georgië

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 12:30 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Health check GLB

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
10:15 - 11:45 uur

Commissie voor de Werkwijze

Gesprek

Procedurevergadering
Dreeskamer  (besloten)