Donderdag 1 januari

tot

Binnenlandse Zaken

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) aanhouden tot het advies van de RvS is ontvangen!

Procedurevergadering

Maandag 11 februari

14:00 - 15:30

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Gesprek Territoriale Cohesie

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Woensdag 9 juli

14:00 -

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kabinetsstandpunt inzake de Verkenning Vereenvoudiging Premieheffing

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 2 september

13:15 - 13:30

Defensie

Extra procedurevergadering Defensie

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal  (besloten)
13:30 - 14:00

Buitenlandse Zaken

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
16:00 - 17:00

commissie voor de Rijksuitgaven

Algemene Rekenkamer over Beroepspraktijkvorming in het mbo

Technische briefing
16:00 - 17:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
16:15 - 17:15

vaste commissie voor Justitie

Werkgroep Auteursrecht

Gesprek
van Someren-Downerzaal  (besloten)

Woensdag 3 september

10:00 - 11:30

Defensie

Jaarverslag van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht over 2007

Gesprek
van Someren-Downerzaal  (besloten)
10:00 - 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Beroepspraktijkvorming in het mbo

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:00 - 12:00

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

zelfstandige bestuursorganen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 12:30

Financiën

Diverse onderwerpen financiële dienstverlening

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 12:00

Europese Zaken

Rapportage Europese Commissie inzake voortgang Roemenië en Bulgarije

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 13:00

vaste commissie voor Justitie

Toepassing art. 1F Vluchtelingenverdrag

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Statenlokaal
10:15 - 11:45

Commissie voor de Werkwijze

Gesprek

Procedurevergadering
Marcus Bakkerkamer  (besloten)
10:15 - 11:15

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
11:30 - 13:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Presentatie rapport Deltacommissie door de heer Veerman

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
13:00 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanbieding door Onderwijsraad inzake het advies "Onderwijs en open leermiddelen"

Gesprek
Groen van Prinstererzaal
13:00 - 13:30

vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Extra Procedurevergadering NAAZ

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
13:00 - 14:00

Buitenlandse Zaken

Nederlandse ambassadeur van Peking, de heer Rudolf Bekink

Gesprek
van Someren-Downerzaal  (besloten)
13:30 - 15:30

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Jaarverslagen AIVD, CTIVD en CIVD

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
13:30 - 16:30

Financiën

Besloten technische briefing feitenonderzoek beleggingsverzekeringen (verzorgd door de AFM)

Technische briefing
Statenlokaal  (besloten)
14:00 - 17:00

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Jeugdzorg

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:00 - 16:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

ICT-agenda 2008-2011

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 16:00

Europese Zaken

RAZEB (Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen)

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 15:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Procedurevergadering V&W

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 17:00

commissie voor de Rijksuitgaven

Algemene Rekenkamer over Beroepspraktijkvorming in het mbo (briefing verschoven naar 2 september)

Technische briefing
Geannuleerd

Donderdag 4 september

10:00 - 13:00

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

topinkomens in de semipublieke sector

Algemeen overleg
Statenlokaal
10:00 - 11:00

Defensie

Procedurevergadering Defensie

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal  (besloten)
10:00 - 12:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Aanpak van huisjesmelkers en onrechtmatige bewoning

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:00 - 12:30

Buitenlandse Zaken

Ambassadeursconferentie, sessie 3 EU

Gesprek
Troelstrazaal  (besloten)
11:00 - 12:30

Buitenlandse Zaken

Ambassadeursconferentie, sessie 1 BZ

Gesprek
Thorbeckezaal  (besloten)
11:00 - 12:30

Buitenlandse Zaken

Ambassadeursconferentie, sessie 2 OS

Gesprek
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
11:30 - 13:30

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Stand van zaken moties en toezeggingen LNV

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
12:00 - 13:00

commissie voor de Rijksuitgaven

Algemene Rekenkamer i.s.m. Belgische Rekenhof over Kwaliteitsbewaking hoger onderwijs

Technische briefing
tot 12:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

ontwerpbesluit houdende wijziging van amvb's vanwege wijziging Wet verontreiniging zeewater

Inbreng feitelijke vragen
13:00 - 14:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
13:00 - 15:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Groenboek Consumentenacquis

Algemeen overleg
Troelstrazaal
13:30 - 14:00

Buitenlandse Zaken

Werkbezoek Indonesië

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
14:00 - 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Alternatieven financiering omroepverenigingen

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:00 -

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

IOOV-rapport Voorbereiding ongevallen luchtvaartterreinen

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

vaste commissie voor Justitie

31508 - Jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 -

Financiën

Inbreng nader verslag wetsvoorstel Kaderwet financiële verstrekkingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Geannuleerd
14:00 - 16:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Pachtbeleid

Algemeen overleg
Statenlokaal
14:00 - 15:00

Buitenlandse Zaken

Minister van BZ Soedan

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
tot 14:00

vaste commissie voor Justitie

31513 - Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbrengen ten behoeve van het verslag van een schriftelijk overleg over de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 17 juni 2008 inzake het besluit periodieke registratie ex artikel 8 Wet BIG (voorhang) (29 282, nr. 65)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 16:00

Europese Zaken

GEANNULEERD: Bevordering inburgeringscursussen op Europees niveau

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 14:00

vaste commissie voor Justitie

29344, nr. 67 - Effectievere asielprocedure en effectiever terugkeerbeleid

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 16:00

Financiën

Ecofin Raad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
15:00 - 17:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informele EU-Gezondheidsraad

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:00 -

Financiën

schriftelijke vragen inzake de aanbestedingsprocedure gestart voor de tijdelijke exploitatie luchthaven Twente

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 18:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Toegankelijkheid openbaar vervoer

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
17:00 - 20:00

Defensie

Personeel

Algemeen overleg
Geannuleerd

Vrijdag 5 september

10:00 - 16:00

vaste commissie voor Justitie

werkgroep Auteursrechtbeleid

Werkbezoek
Philips Eindhoven  (besloten)

Maandag 8 september

09:00 - 17:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Deventer

Werkbezoek
Deventer
12:00 - 20:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

EU-werkbezoek aan Brussel inzake onderwijs, onderzoek, media

Werkbezoek
Brussel
13:00 - 14:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Delegatievergadering werkbezoek India

Gesprek
Kuyperkamer  (besloten)
15:00 - 16:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Gesprek Maleisische minister

Gesprek
Thorbeckezaal  (besloten)

Dinsdag 9 september

tot 12:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Wijziging van de Wet milieubeheer en diverse aanverwante wetten (Verdere invulling van hoofdstuk 9)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13:00 - 13:10

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Petitie voor beter binnenmilieu op scholen door VOS/ABB

Petitie
Plein
13:45 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

AOB, AVS, Onderwijsbond CNV en de CHMF en de werkgevers in het primair onderwijs inzake "een ondersteunende functie voor elke school"

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00

Defensie

Extra Procedurevergadering vaste commissie voor Defensie

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal  (besloten)
14:00 -

Financiën

Evaluatie Benzineveiling

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de WAO en de WAZ om uitkeringsgerechtigden te stimuleren arbeid te gaan verrichten (kamerstuk 31 520)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16:00 - 19:00

vaste commissie voor Justitie

DNA-onderzoek in strafzaken

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:00 - 17:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ICT in de Zorg

Technische briefing
Statenlokaal  (besloten)
16:00 - 17:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
16:00 - 18:00

Buitenlandse Zaken

Sudan

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 16:00

Buitenlandse Zaken

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN)

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 17:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Procedurevergadering Economische Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
17:00 - 18:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Mestbeleid.

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)
18:00 - 21:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Realisatie nationaal ruimtelijk beleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
18:00 - 19:00

Buitenlandse Zaken

Gesprek met minister van Buitenlandse Zaken van Bangladesh, dr. Iftekar Ahmed Chowdhury (cv is bijgevoegd).

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)

Woensdag 10 september

10:00 - 13:00

vaste commissie voor Justitie

De toepassing van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 14:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

WERK-bedrijf (fusie (UWV/CWI)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
10:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Technische briefing door een delegatie van NWO inzake financiering onderzoek

Gesprek
van Someren-Downerzaal
10:00 - 12:00

Europese Zaken

RAZEB

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:00 - 11:30

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

gesprek met Kiesraad over jaarverslag 2007

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:00 - 13:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Toerismebrief

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:15 - 12:15

Financiën

Kredietcrisis

Algemeen overleg
Statenlokaal
11:00 - 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Jaarverslag 2007 Rathenau Instituut

Gesprek
van Someren-Downerzaal
11:45 - 12:15

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Procedurevergadering Jeugd en Gezin

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
12:00 - 13:30

Buitenlandse Zaken

Evaluatie Europese ontwikkelingssamenwerking

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
tot 12:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Werking en mogelijke herziening ter verbetering handhaafbaarheid Besluit biobrandstoffen wegverkeer 2007 (31209-40)

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 14:00

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgerforum Kiesstelsel

Algemeen overleg
van Someren-Downerzaal
tot 12:00

Buitenlandse Zaken

Antwoorden op commissievragen over Beleidsbrief Sport en Ontwikkeling

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Ontwerpbesluit wijziging Besluit biobrandstoffen wegverkeer 2007 (31209-36)

Inbreng feitelijke vragen
13:00 - 13:15

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Constituerende vergadering VW

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 15:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

toekomstvisie taxi

Algemeen overleg
Geannuleerd
13:15 - 14:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:30 - 15:00

Buitenlandse Zaken

Ontwikkelingsraad

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
14:00 - 15:30

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

NatuurCollege, AANGEHOUDEN

Gesprek
Geannuleerd
14:00 - 16:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ICT in de zorg

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere vragen over de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 4 juni 2008 inzake standpunt tweede evaluatie van de Wet op de medische euringen (Wmk) (28 172, nr. 6)

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 15:30

vaste commissie voor Justitie

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:00 - 17:00

Defensie

Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
15:30 - 16:30

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Natuurbalans 2008

Gesprek
Troelstrazaal  (besloten)
15:30 - 16:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 18:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Evaluatie wet medezeggenschap op scholen (WMS)

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:15 - 18:45

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vrije prijsvorming ziekenhuiszorg

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:30 - 17:30

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Milieubalans 2008

Gesprek
Troelstrazaal  (besloten)

Donderdag 11 september

10:00 - 11:30

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Fusie AID/PD/VWA

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 11:00

Buitenlandse Zaken

Parlementaire delegatie uit Vietnam

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
10:00 - 13:00

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Jeugdzorg

Algemeen overleg
Statenlokaal
10:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
10:00 - 13:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

WWB-onderwerpen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:15 - 11:45

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:15 - 11:00

commissie voor de Rijksuitgaven

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering
10:30 - 11:30

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Troelstrazaal
11:00 - 12:00

Buitenlandse Zaken

Algemene begrotingssteun ontwikkelingslanden.

Technische briefing
van Someren-Downerzaal  (besloten)
11:00 - 12:00

commissie voor de emolumenten

Pensioenen politieke ambtsdragers

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
11:00 - 12:00

Europese Zaken

Procedurevergadering Europese Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
11:30 - 13:30

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

VERPLAATST naar 11 september 2008 16.30 uur: dierenwelzijn

Algemeen overleg
Geannuleerd
11:30 - 13:30

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

biotechnologie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
12:00 - 13:00

commissie voor de Rijksuitgaven

Algemene Rekenkamer over Publieke omroep in beeld

Technische briefing
tot 12:00

Defensie

Wetsvoorstel wijziging van het Wetboek van Militair Strafrecht in verband met het opnemen van een strafuitsluitingsgrond voor rechtmatig geweldgebruik door militairen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00

Defensie

Wijziging wet militair tuchtrecht ivm het tegengaan van ongewenst gedrag binnen de krijgsmacht

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:30 - 13:30

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 13:15

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

4 prioritaire projecten PSL

Petitie
Statenhal
13:00 - 14:00

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering Verzoekschriften

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)
13:00 - 17:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Rondetafelgesprek Energierapport 2008

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
13:30 - 16:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Initiatiefnota

Algemeen overleg
Troelstrazaal
13:30 - 15:30

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Toezicht en Handhaving Verkeer en Waterstaat

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 14:00

vaste commissie voor Justitie

29279, nr. 74 Kabinetsreactie WODC-rapport Wet en werkelijkheid

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 -

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng schriftelijk overleg ter voorbereiding van het algemeen overleg dierproeven op 24 september a.s.

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

vaste commissie voor Justitie

30517, nr. 6 - Tapstatistieken

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 17:00

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

lastendruk publieke sector

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:00 - 17:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ICT in de zorg

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
16:00 - 18:00

Defensie

vooruitblik op het Franse EU-voorzitterschap

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:30 - 18:30

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

VERPLAATST naar 11 september 2008 11.30 uur - biotechnologie

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:30 - 19:30

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

dierenwelzijn

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
17:00 - 17:15

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Extra procedurevergadering commissie VROM

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
17:30 - 18:30

vaste commissie voor Justitie

Technische briefing inzake de Thuiskopieregeling t.b.v. de werkgroep Auteursrechtbeleid

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
19:00 - 21:00

Buitenlandse Zaken

Betalingen Ned. in VN-dienst

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
20:00 - 22:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

AO uittreding woningcorporaties

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Vrijdag 12 september

09:00 - 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werkbezoek aan McDonalds Amsterdam

Werkbezoek
Amsterdam  (besloten)
Geannuleerd
13:00 - 14:30

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Gesprek commissie Economische Zaken

Gesprek
van Someren-Downerzaal  (besloten)

Dinsdag 16 september

10:15 - 10:45

tijdelijke commissie subsidiariteitstoets

Procedurevergadering TGCS

Procedurevergadering
Troelstrazaal
tot 14:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

inventarisatie deelname een conferentie op 3 en 4 november 2008 over de health check en het GLB na 2013 en over de rol van de Europese landbouw in de wereldvoedselcrisis

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Codex Alimentarius

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

inventarisatie belangstelling voor deelname aan conferentie Europarlement op 3 en 4 november 2008 over de health check en het GLB na 2013 en over de rol van de Europese landbouw in de wereldvoedselcrisis

Schriftelijk commentaar algemeen
tot 14:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

inventarisatie tbv gesprek Hangplekken Naturally Cool

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Rondetafelgesprek wetgevingsvoorstellen Health check GLB

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 17 september

tot 12:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Inbreng feitelijke vragen Energierapport 2008

Inbreng feitelijke vragen
13:00 - 13:30

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

extra procedurevergadering i.v.m. voortzetting AO topinkomens

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
tot 16:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Marktconforme vergoeding voor de aanleginrichtingen van de Waddenveren

Inbreng feitelijke vragen

Donderdag 18 september

09:30 - 10:00

Buitenlandse Zaken

Werkbezoek Indonesië (alleen voor delegatieleden)

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
10:00 - 10:30

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Extra procedurevergadering commissie Economische Zaken t.b.v. onderzoek ARK overwinsten energiebedrijven

Procedurevergadering
Statenlokaal
tot 12:00

Defensie

Behoeftestelling van het project 'Defensiebrede vervanging operationele wielvoertuigen'

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Wijziging Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting i.v.m. Subsidie toegelaten instellingen voor wijkenpak

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

ontwerp-nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2008-2012

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (31 514)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De efficiencykorting op e-quality en iiav

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 15:30

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

werkgroep ICT; 4e bijeenkomst

Gesprek
van Someren-Downerzaal  (besloten)
16:00 -

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Inbreng feitelijke vragen inzake afspraken met Brazilië inzake biobrandstoffen

Inbreng feitelijke vragen

Maandag 22 september

09:00 - 17:00

vaste commissie voor Justitie

Werkgroep Auteursrecht

Werkbezoek
Brussel  (besloten)
tot 12:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Evaluatie Groene gebiedsontwikkeling

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Defensie

Halfjaarlijkse rapportage programma SPEER

Inbreng feitelijke vragen

Dinsdag 23 september

tot 12:00

Defensie

Derde rapportage Flexibel Personeelsysteem

Inbreng feitelijke vragen
13:30 - 13:45

Buitenlandse Zaken

Petitie aanbieding door "Jongeren voor Darfur"

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
14:00 -

Financiën

Inbreng feitelijke vragen Miljoenennota 2009 en de MEV (31700)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 -

Financiën

Inbreng feitelijke vragen Nationale Schuld (IXA) van de Rijksbegroting voor 2009 (31700-IXA)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 -

Financiën

Inbreng feitelijke vragen Hoofdstuk IXB (Ministerie van Financien) van de Rijksbegroting voor 2009 (31700-IXB)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 -

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging Gba i.v.m. verstrekking gegevens aan instellingen voor schulden- en kredietregistratie (31563)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

V.S.O. verslavingszorg

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 -

Financiën

Inbreng feitelijke vragen BTW-Compensatiefonds van de Rijksbegroting voor 2009 (31700-G)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 -

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging van de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden EP (31561)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16:00 - 17:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Orgaandonatie

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
16:00 - 19:00

vaste commissie voor Justitie

Wettelijke maatregel tot plaatsing in een inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 16:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De peildatum voor de eerstvolgende telling van leden van omroepverenigingen

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 17:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Procedurevergadering Economische Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
16:00 - 17:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Troelstrazaal
16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:30 - 17:30

vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Extra-procedurevergadering

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
17:00 - 19:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Strategie verkeersveiligheid

Algemeen overleg
Troelstrazaal
17:00 - 18:00

Buitenlandse Zaken

Werkbezoek Indonesië (alleen voor delegatieleden).

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
17:00 - 18:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Delegatievergadering werkbezoek India 2009

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
17:30 - 19:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Reanimatiebeleid V&V

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
19:00 - 21:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Internationale afvaltransporten

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Woensdag 24 september

10:00 - 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010: Aanbieding Voortgangsrapportage en deelnamemonitor 2007

Algemeen overleg
Statenlokaal
10:00 - 12:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Rondetafelgesprek evaluatie gedragscodes art. 75 Flora- en Faunawet

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
10:00 - 12:00

Financiën

Diverse onderwerpen staatsdeelnemingen

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:15 - 11:15

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Troelstrazaal
10:30 - 12:30

vaste commissie voor Justitie

JBZ-Raad 25 september 2008

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
11:00 - 12:00

Europese Zaken

Gesprek met SCP

Gesprek
Suze Groenewegzaal
11:30 - 12:30

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:30 - 12:30

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Europa-overleg Raad voor Concurrentievermogen

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 12:00

Defensie

voorstel van wet tot oprichting Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en kwaliteit van zwemwateren) - 31527

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13:00 - 15:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Wijkeconomie

Algemeen overleg
Geannuleerd
13:00 - 16:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Naar een integrale aanpak schoolverzuim

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
13:00 - 14:30

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
13:00 - 13:30

vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Procedurevergadering NAAZ

Procedurevergadering
Statenlokaal
13:00 - 14:00

Buitenlandse Zaken

Ambassadeur Georgië

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
13:15 - 14:15

vaste commissie voor Justitie

Werklunch met de heer Thomas Hammarberg, mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa

Gesprek
13:45 - 14:00

Financiën

Aanbieding onderzoeksrapport 'Accijnsverhogingen op bier, de kater komt later'

Petitie
Z7 - Statenpassage - Petitie
14:00 - 16:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Europa-overleg

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

V.S.O. Zorgzwaartefinanciering

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dierproeven

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

V.S.O. "Second opinion" Adviesprogramma indicatie zorgzwaartepakketten

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 16:30

Financiën

Besloten technische briefing Belastingplan 2009

Technische briefing
Statenlokaal  (besloten)
tot 14:00

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Eetstoornissen bij meisjes

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 -

Financiën

Inbreng schriftelijk overleg Financiën belastingverdragen met Ghana, Qatar en Bahrein

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Diversiteit in het Jeugdbeleid

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

V.S.O. Herallocatie bij invoering zorgzwaartebekostiging

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 -

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking (31700-D) voor het jaar 2009

Inbreng feitelijke vragen
Geannuleerd
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

V.S.O. Prijzen van de zorgzwaartepakketten

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 -

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders (31 519)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:30 - 15:30

vaste commissie voor Justitie

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:30 - 15:30

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Procedurevergadering VW

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
15:00 - 17:00

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Algemeen overleg
Troelstrazaal
15:30 - 18:30

vaste commissie voor Justitie

Beleidsplan asiel

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 19:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kabinetsreactie op het SER-advies "Evenwichtig Ondernemingsbestuur" (31 083, nr. 22)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
16:00 -

Buitenlandse Zaken

Toetredingsverdrag Albanië en Kroatië tot NAVO

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
18:00 - 21:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Duurzaam en illegaal hout

Algemeen overleg
Geannuleerd
18:00 - 20:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Duurzaam en illegaal hout

Algemeen overleg
Geannuleerd
19:00 - 21:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Duurzaam en illegaal hout

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Donderdag 25 september

10:00 - 12:30

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Landbouw- en Visserijraad

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 11:00

vaste commissie voor Justitie

Eurojust

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
10:00 - 11:00

Financiën

Procedurevergadering Financien

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Troelstrazaal
10:30 - 11:15

Defensie

Procedurevergadering Defensie

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal  (besloten)
10:30 - 11:30

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Geannuleerd
10:30 - 12:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Orgaandonatie

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
10:30 - 11:30

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Statenlokaal
11:00 - 13:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Plan van scholen

Algemeen overleg
Troelstrazaal
11:30 - 13:30

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Toezicht en Handhaving VW

Algemeen overleg
Geannuleerd
12:00 -

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Begrotingsstaat Staten-Generaal (IIA) 2009

Inbreng feitelijke vragen
12:00 -

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Begrotingsstaten AZ, Kabinet van de Koningin en CTIVD (III) voor het jaar 2009

Inbreng feitelijke vragen
12:00 -

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Nederlandse wapenexportbeleid in 2007

Inbreng feitelijke vragen
12:00 -

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Begrotingsstaat RvS, No, Kanselarij, kabinet Gouverneur NA en kabinet Gouverneur Aruba

Inbreng feitelijke vragen
12:00 -

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

31564 Wijziging Politiewet, vervallen facilitaire diensten KLPD

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:00 -

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

ontwerp Besluit bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

commissie voor de Rijksuitgaven

Rapport van de Algemene Rekenkamer Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen (31554)

Inbreng feitelijke vragen
12:00 -

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Begrotingsstaat Huis der Koningin (I)

Inbreng feitelijke vragen
13:00 - 14:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 15:00

vaste commissie voor Justitie

Vergadering werkgroep verwevenheid onder- en bovenwereld

Gesprek
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
13:00 - 14:00

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
14:00 -

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget) (kamerstuk 31 567)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanpassing Geneesmiddelenwet i.v.m. Verordening (EG) Nr. 1394/2007 van het Europees Parlement

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 -

Financiën

Inbreng schriftelijk overleg Financiën over Na afloop kalenderjaar 2007 door ondernemers over dat kalenderjaar betaalde inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00

Defensie

Appreciatie van het Frans EU-voorzitterschap en Informele ministeriële ontmoeting van ministers van Defensie van de Europese Unie

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 14:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Wijziging van de Waterschapswet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet modernisering waterschapsbestel, tot aanbrenging van verbeteringen van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag w.v. Wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en andere wetten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 -

Financiën

Inbreng schriftelijk overleg Teruggaaf van teveel ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 -

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Intrekking van de invoeringswet Wet werk en bijstand (kamerstuk 31 559)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 15:00

Defensie

uitspraken minister van Defensie in Vrij Nederland

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Gezondheidswet i.v.m. de integratie van de RGO in de Gezondheidsraad

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag Wijziging van de Invoerings-en aanpassingswet Zorgverzekeringswet i.v.m. subsidiëring MEE-organisaties

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:30 - 16:30

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Particuliere woningverbetering en VVE-problematiek

Algemeen overleg
Troelstrazaal
15:00 - 16:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Gesprek voorzitter en ondervoorzitter met de Economic Couselor van de Chinese ambassade

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:00 - 18:00

Defensie

Appreciatie van het Frans EU-voorzitterschap en Informele ministeriële ontmoeting van ministers van Defensie van de Europese Unie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
17:00 - 19:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Bouwregelgeving

Algemeen overleg
Troelstrazaal
18:00 - 19:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Biotechnologie

Algemeen overleg
Geannuleerd
18:00 - 18:15

Defensie

extra procedurevergadering na afloop Algemeen overleg Defensie

Procedurevergadering
Thorbeckezaal  (besloten)
19:00 - 20:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Fytosanitair onderzoek

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Vrijdag 26 september

11:00 - 16:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Werkbezoek Academisch Ziekenhuis Maastricht inzake samenwerking met de 1e en 2e lijnszorg

Werkbezoek
Academisch Ziekenhuis Maastricht  (besloten)
tot 12:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Fonds Economische Structuurversterking voor het jaar 2009 31700-D

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2009 31700-XIII

Inbreng feitelijke vragen
13:00 -

Buitenlandse Zaken

EVDB-waarnemingsmissie in Georgië (EUMM Georgië)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorhang invoering zorgzwaartebekostiging

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 30 september

tot

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Eerste voortgangsrapportage groot project EHS

Inbreng feitelijke vragen
Geannuleerd
09:00 - 10:00

Buitenlandse Zaken

VN rapporteur, mw Asma Jahangir

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
09:45 - 10:15

tijdelijke commissie subsidiariteitstoets

Procedurevergadering TGCS

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
12:00 -

vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2009

Inbreng feitelijke vragen
13:00 - 14:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

EU-Mestbeleid

Technische briefing
Statenlokaal  (besloten)
13:45 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Extra-procedurevergadering over Concept-Jaarwerkplan 2009 voor de Inspectie van het Onderwijs

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

V.S.O. Voorhang aanwijzing huisartsenzorg

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 -

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimulering arbeidsparticipatie) (kamerstuk 31 577)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 -

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met het uitsluiten van het recht op ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet, aanspraak op studiefinanciering voor uitwonenden op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en aanspraak op tegemoetkoming voor uitwonenden op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten bij vrijheidsontneming (kamerstuk 31 525)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 -

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wet horizonbepaling participatieplaatsen (31 548)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

V.S.O. vergoeding cholesterolverlagers

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 17:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Geannuleerd
16:00 - 18:00

Financiën

Ecofin Raad

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:00 - 17:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Technische briefing verzorgd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de Derde evaluatie Wet BOPZ

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
16:00 - 18:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Transportraad

Algemeen overleg
van Someren-Downerzaal
16:00 - 19:00

Defensie

Personeel

Algemeen overleg
Troelstrazaal
16:00 - 16:15

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Reactie op notitie over beleidsprogramma

Procedurevergadering
Statenlokaal
16:00 - 19:00

vaste commissie voor Justitie

Individuele ambstberichten

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
16:30 - 18:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

'Holland House' te New York

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
17:00 - 18:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Kosovaarse Parlementariërs

Gesprek
Geannuleerd
tot 18:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

IBO Natuur

Inbreng feitelijke vragen
tot 18:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Evaluatie natuurwetgeving

Inbreng feitelijke vragen
18:00 - 19:00

Financiën

Besloten technische briefing over (nog te ontvangen) wetsvoorstel wettelijke basis 'naked short selling'

Technische briefing
Geannuleerd
18:30 - 20:30

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Bedienen op afstand van sluizen/bruggen/stuwen

Algemeen overleg
Geannuleerd
19:30 - 20:30

Financiën

Besloten technische briefing over (nog te ontvangen) wetsvoorstel wettelijke basis 'naked short selling'

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)

Woensdag 1 oktober

09:30 - 10:30

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Advies Alderstafel middellange termijn Schiphol

Technische briefing
Geannuleerd
10:00 - 12:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Rondetafelgesprek Industriebrief 2008

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Troelstrazaal
10:00 - 11:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Advies Alderstafel middellange termijn Schiphol

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)
10:00 - 12:00

Buitenlandse Zaken

Georgië

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 12:30

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Health check GLB

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
10:15 - 11:45

Commissie voor de Werkwijze

Gesprek

Procedurevergadering
Dreeskamer  (besloten)
10:30 - 12:00

vaste commissie voor Justitie

Illegaal verblijf in Nederland

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Statenlokaal
tot 12:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

31 562 Wijz. Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. herziening en vereenvoudiging van de voertuigregelgeving (implementatie van richtlijn nr. 2007/46/EG)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:00 -

Defensie

vasststelling begrotingsstaten van het ministerie van Defensie voor 2009

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 13:00

Buitenlandse Zaken

Briefing Indonesie

Gesprek
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
tot 12:00

commissie voor de Rijksuitgaven

Rapport van de Algemene Rekenkamer "Publieke omroep in beeld" (31557)

Inbreng feitelijke vragen
12:15 - 13:15

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

RMO-advies "Tussen flaneren en schofferen"

Gesprek
Suze Groenewegzaal
13:00 - 15:00

Buitenlandse Zaken

Consulaire bijstand aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland.

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 16:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vermindering suicidaliteit

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Inbreng schriftelijk overleg Onderzoeksresultaten functioneren gasmeter

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

31569 Wijz.Wet pers.vervoer 2000

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16:00 - 19:00

vaste commissie voor Justitie

Jaarverslag Commissie Integraal Toezicht Terugkeer

Algemeen overleg
Troelstrazaal
16:00 - 19:00

Defensie

Materieel

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
16:30 - 18:30

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Veilige Publieke Taak

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
17:00 - 18:00

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
19:30 - 21:30

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Opdrachtverlening staatscommissie Grondwet

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 2 oktober

09:30 - 10:30

Europese Zaken

EU-sportbeleid (incl. homegrown players rule, FIFA/UEFA bepalingen etc.)

Technische briefing
Statenlokaal
10:00 - 10:30

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
10:00 - 13:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Visserij, WORDT VOORTGEZET

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 12:00

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

ICT-projecten Rijksoverheid

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:00 - 13:00

vaste commissie voor Justitie

Jaarverslag Toegangscommissie Evaluatie Afgedane Strafzaken 2007

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:15 - 11:00

commissie voor de Rijksuitgaven

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering
10:30 - 12:30

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Toezicht en Handhaving VW

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:45 - 11:45

Buitenlandse Zaken

Gesprek met een delegatie van Roundtable Worldconnectors.

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
11:00 - 12:00

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

EU jeugdbeleid

Technische briefing
Statenlokaal
11:00 - 13:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rondetafelgesprek ontwerprichtlijn m.b.t. grensoverschrijdende gezondheidszorg

Gesprek
Thorbeckezaal
11:30 - 12:30

Europese Zaken

Procedurevergadering Europese Zaken

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
tot 12:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Wijziging van de Huisvestingswet (mogelijkheid van bestuurlijke boete voor enkele overtredingen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13:00 - 15:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Aansturing en functioneren ProRail

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
13:00 - 16:00

Buitenlandse Zaken

Rondetafelgesprek Indonesië

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Troelstrazaal
13:15 - 13:30

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

LTO Nederland, Actieplan Mest en Mineralen

Petitie
14:00 - 16:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Staatsbosbeheer (UITGESTELD tot 8 oktober 2008)

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:00 - 18:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Derde evaluatie Wet Bopz

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota n.a.v. het verslag en nota van Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg i.v.m. de elektronische informatieuitwisseling in de zorg

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Communicatiecampagne AOW-partnertoeslag

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

vaste commissie voor Justitie

31522 - Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

vmbo

Algemeen overleg
Statenlokaal
tot 14:00

vaste commissie voor Justitie

31539 (R1865) - Goedkeuring van het voornemen tot intrekking van voorbehouden bij een aantal verdragen en protocollen inzake de bestrijding van terrorisme

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 -

Financiën

Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratieinkomen (Aanpassingswet basisregistratie inkomen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

vaste commissie voor Justitie

31518 - Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Inbreng verslag Verdrag inzake het onderzoek en de stempeling van edelmetalen werken alsmede wijz. van de Waarborgwet 1986

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 16:00

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

E-overheid

Algemeen overleg
Geannuleerd
15:30 - 17:30

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Groei op spoor/Capaciteitstoedeling spoor/dienstregeling 2009

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
16:00 - 16:30

Buitenlandse Zaken

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
16:00 -

Buitenlandse Zaken

Wetsvoortel ter goedkeuring van het verdrag tot herziening van het Benelux verdrag.

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16:00 - 17:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Geannuleerd
16:30 - 18:30

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Mestbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
18:00 - 19:30

vaste commissie voor Justitie

Werkgroep verwevenheid onder- en bovenwereld

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
19:00 - 20:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

AO Biotechnologie (voortzetting AO 11 september jl.)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Vrijdag 3 oktober

09:00 - 17:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Gemeente Rotterdam

Werkbezoek
Rotterdam
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW begroting 2009, onderdeel Cultuur

Inbreng feitelijke vragen
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Subsidieplan Kunst van leven 2009-2012

Inbreng feitelijke vragen

Maandag 6 oktober

13:00 - 17:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Energierapport

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal
15:00 - 16:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het lid Van Gerven ontvangt in het kader van de bijzondere procedure enkele vertegenwoordigers van de Coördinatiegroep Orgaandonatie.

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal

Dinsdag 7 oktober

09:00 - 10:00

vaste commissie voor Justitie

Werkgroep verwevenheid onder- en bovenwereld

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
13:00 - 13:10

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

NFE: toekomst nertsenhouderij

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:40

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Bont voor Dieren/Dierenbescherming: verbod pelsdierhouderij

Petitie
Plein
13:30 - 13:45

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanbieding Zichtboek Gezond door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:45 - 13:55

vaste commissie voor Justitie

Afghaanse asielszoekers die onder 1F vallen

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Extra procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
13:45 - 14:00

Buitenlandse Zaken

Steun aan Oeganda

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voedingsnota

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Quick scan assessmentprocedure buitenlands gediplomeerden

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 -

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de mogelijkheid te geven om van terugvordering af te zien door medewerking aan voorstellen tot schuldregeling (Wet schuldregeling) (31 586)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16:00 - 17:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Statenlokaal
16:00 - 17:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Procedurevergadering Economische Zaken

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
16:00 - 17:00

vaste commissie voor Justitie

Raad voor de rechtspraak

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
16:00 - 16:30

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

bijeenkomst werkgroep ICT

Procedurevergadering
Geannuleerd
16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
17:00 - 19:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Inburgeringscursussen

Algemeen overleg
Troelstrazaal
17:00 - 18:00

vaste commissie voor Justitie

Briefing ten behoeve van werkbezoek aan New York

Gesprek
van Someren-Downerzaal
17:30 - 21:30

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Schiphol

Algemeen overleg
Geannuleerd
18:00 - 20:00

Defensie

NAVO Defensieministeriële

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
19:30 - 21:30

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Wijkeconomie

Algemeen overleg
Geannuleerd

Woensdag 8 oktober

10:00 - 12:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Houtskoolschets Europees landbouwbeleid

Algemeen overleg
Statenlokaal
10:00 - 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Plan van aanpak verbetering dienstverlening IB-Groep

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 14:00

vaste commissie voor Justitie

WODC-onderzoek Illegaal verblijf in Nederland

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Industriebrief 2008

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:15 - 11:15

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Procedurevergadering VW

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:15 - 11:15

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
11:00 - 11:30

Buitenlandse Zaken

Delegatievergadering Indonesië (alleen voor delegatieleden)

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
11:30 - 12:30

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:45 - 12:15

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Procedurevergadering Jeugd en Gezin

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
tot 12:00

commissie voor de Rijksuitgaven

Rapport van de Algemene Rekenkamer 'Topsport in Nederland' (31711)

Inbreng feitelijke vragen
13:00 - 14:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Raad Landelijk Gebied

Gesprek
Groen van Prinstererzaal
13:00 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

concept-Jaarwerkplan 2009 voor de Inspectie van het Onderwijs

Algemeen overleg
Troelstrazaal
13:00 - 13:45

Buitenlandse Zaken

Palestijnse Christelijke Leiders

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
13:30 - 15:30

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Voeding van het Fonds (Fes-voeding) nu en op langere termijn

Algemeen overleg
Geannuleerd
13:45 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Orgaandonatie

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begroting VWS (XVI)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 16:00

Financiën

Openbaar rondetafelgesprek met DNB en AFM n.a.v. recente ontwikkelingen kredietcrisis

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Geannuleerd
14:00 - 16:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Bodem

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
tot 14:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Binnenvaartregeling

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 16:00

Buitenlandse Zaken

Hoorn van Afrika (Ethiopië en Somalië)

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:00 - 17:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Orgaandonatie

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 16:30

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Rapport commissie Kist Publiek Aandeelhouderschap

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal
tot 14:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

voorhang ontwerp-besluit Burgerluchthavens

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII)voor het jaar 2009

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:30 - 15:30

vaste commissie voor Justitie

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:30 - 16:30

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Staatsbosbeheer

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
15:30 - 18:30

vaste commissie voor Justitie

Onderzoek naar taakstraffen

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 18:00

Defensie

AIV-advies Civiele Dienstverlening

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:00 - 19:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De nota 'Een Cultuur van Ontwerpen: visie architectuur en ruimtelijk ontwerp'

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
16:00 - 17:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Adviesraad Gevaarlijke Stoffen

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
16:30 - 17:30

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Visserij

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:30 - 18:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
18:00 - 21:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Verstedelijkingsafspraken vanaf 2010

Algemeen overleg
Geannuleerd

Donderdag 9 oktober

09:15 - 09:45

vaste commissie voor Justitie

Delegatievergadering werkbezoek New York

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
09:45 - 10:00

Europese Zaken

Aanbieding publieksversie Verdrag van Lissabon

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
10:00 - 12:00

Europese Zaken

RAZEB (Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen)

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 12:00

vaste commissie voor Justitie

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:00 - 11:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Europa-overleg Raad Vervoer, Telecom en Energie (Energie-gedeelte)

Algemeen overleg
Statenlokaal
10:00 - 12:00

Financiën

IMF/Wereldbank

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ketenzorg verloskunde/Kraamzorg

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:30 - 11:30

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
10:30 - 11:15

Defensie

Procedurevergadering Defensie

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal  (besloten)
11:00 - 13:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Bedienen op afstand van sluizen/bruggen/stuwen

Algemeen overleg
Statenlokaal
12:00 - 13:00

commissie voor de Rijksuitgaven

Algemene Rekenkamer over Krachtwijken

Technische briefing
tot 12:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

Inbreng feitelijke vragen
12:00 -

Buitenlandse Zaken

Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS-nota 2009)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 13:00

Buitenlandse Zaken

Voedselzekerheid in ontwikkelingslanden

Algemeen overleg
Geannuleerd
12:00 -

Buitenlandse Zaken

Begroting Buitenlandse Zaken 2009

Inbreng feitelijke vragen
12:30 - 13:00

Contactgroep Duitsland

Samenstelling delegatie en invulling programma bezoek Berlijn van 9 t/m 11 november 2008.

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
13:00 - 16:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Milieuraad

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
13:00 - 14:00

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 14:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
13:30 - 16:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 16:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Evaluatie natuurwetgeving (VERPLAATST: 30 oktober 2008)

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:00 - 16:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Visie op RFID en bescherming persoonsgegevens

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:00 -

Financiën

Inbreng verslag Financiën inzake het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Geannuleerd
14:00 - 16:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NMa besluiten thuiszorg

Algemeen overleg
van Someren-Downerzaal
tot 14:00

vaste commissie voor Justitie

31552 - Beëindiging van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege door de Minister van Justitie

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 -

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Inbreng wv versoepeling uitzondering verbod van mededingingsafspraken

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

vaste commissie voor Justitie

31700-VI - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 16:00

vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Gevolgen van UPG-status

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:00 -

Financiën

Inbreng verslag Financien Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009) (31705)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Geannuleerd
14:00 - 14:30

vaste commissie voor Justitie

Extra Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 14:00

vaste commissie voor Justitie

31555 - Wijziging Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties in verband met de toepassing op beslissingen tot confiscatie

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 16:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Piraterij

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Troelstrazaal
tot 14:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt (Dienstenwet)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 16:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Milieuraad

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 14:00

vaste commissie voor Justitie

Blauwdruk modern migratiebeleid

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 16:00

Buitenlandse Zaken

Europees Nabuurschapsbeleid

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
14:00 -

Financiën

Inbreng verslag Belastingplan 2009 (31704)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Geannuleerd
14:00 - 17:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Milieuraad

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Spaarfonds AOW voor 2009

Inbreng feitelijke vragen
14:15 - 16:15

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Rapport commissie Kist Publiek Aandeelhouderschap

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:30 - 16:30

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Vroeg op Stap

Algemeen overleg
Statenlokaal
14:30 - 16:30

vaste commissie voor Justitie

Vervolg - Toepassing art. 1F van het Vluchtelingenverdrag

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
16:00 - 17:30

Financiën

Besloten technische briefing luchthaven Twente

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
16:00 - 17:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Visie basisvoorziening geo-informatie

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)
16:30 - 18:30

vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Gevolgen van UPG-status

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
16:30 - 17:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tussenschoolse opvang

Algemeen overleg
Geannuleerd
17:00 -

Financiën

Inbreng verslag Belastingplan 2009 (31704)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17:00 -

Financiën

Inbreng verslag Financiën inzake het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17:00 -

Financiën

Inbreng verslag Financien Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009) (31705)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17:00 - 17:45

Buitenlandse Zaken

gesprek met dominee Tshisumpa (gedeputeerde Assemblee Nationale Congo)

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
18:00 - 21:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Verstedelijkingsafspraken vanaf 2010

Algemeen overleg
Geannuleerd

Vrijdag 10 oktober

tot

Defensie

Marine oefening Schotland

Werkbezoek
Schotland  (besloten)
Geannuleerd
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW-begroting 2009

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Eerste voortgangsrapportage groot project EHS

Inbreng feitelijke vragen

Zaterdag 11 oktober

tot

Defensie

Marine oefening Schotland

Werkbezoek
Schotland  (besloten)
Geannuleerd

Maandag 13 oktober

10:00 - 18:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Werkbezoek cie. OCW aan de VS

Werkbezoek
VS
13:30 - 11:30

vaste commissie voor Justitie

Werkbezoek Commissie Justitie aan New York van 12 t/m 18 oktober 2008

Werkbezoek
New York
tot 16:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Spoedwet wegverbreding

Schriftelijk commentaar algemeen

Dinsdag 14 oktober

10:15 - 13:15

Europese Zaken

Europese Raad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 12:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15:30 - 17:00

Financiën

Besloten technische briefing waardering Fortis/ABN AMRO

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)

Woensdag 15 oktober

12:00 -

Defensie

werkprogramma 2009-2011 van de commissie voor de Rijksuitgaven

Schriftelijk commentaar gericht
16:00 - 23:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Parijs

Werkbezoek
Parijs

Donderdag 16 oktober

12:00 -

Defensie

inventarisatie wensen sprekers/programma onderdelen werkbezoek Saab/Lockheed Martin

Schriftelijk commentaar gericht
tot 14:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Spoedwet wegverbreding

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Geannuleerd

Vrijdag 17 oktober

14:30 - 15:30

Buitenlandse Zaken

Ontvangst delegatie Chinees parlement

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)

Maandag 20 oktober

10:00 - 15:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Dienst Regelingen

Werkbezoek
Assen
11:00 - 12:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Gesprek met Guarani Indianen en FIAN Brazilie over bio-ethanol

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Dinsdag 21 oktober

tot

tijdelijke commissie subsidiariteitstoets

Procedurevergadering TGCS

Procedurevergadering
Geannuleerd
tot 12:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Begroting VW 2009

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

MIRT-projectenboek 2009

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Begroting Infrastructuurfonds

Inbreng feitelijke vragen
13:30 - 13:40

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Petitie inzake subsidie voor lokale partijen

Petitie
Geannuleerd
13:30 - 14:00

Defensie

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal  (besloten)
13:30 - 13:45

Financiën

Aanbieding petitie door de CAM-artsen, PCCG en de NVA m.b.t. BTW-vrijstelling medische diensten

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
tot 14:00

commissie voor de Rijksuitgaven

Brief regering Evaluatie pilot baten-lastenstelsel LNV (28737-17)

Inbreng feitelijke vragen
15:00 - 16:20

Buitenlandse Zaken

Ontvangst president Ghana

Gesprek
Eerste Kamer  (besloten)
15:30 - 16:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Technische briefing Kapitaallasten

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
16:00 - 18:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Bouwgrondstoffenvoorzieningen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
16:00 - 17:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Procedurevergadering Economische Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
tot 16:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

V.S.O. Voorhangprocedure nieuwe bepalingen risicoverevening en wijziging drempelinkomen Wzt

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 17:00

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Technische briefing begroting JenG 2009

Technische briefing
Geannuleerd
tot 16:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

V.S.O. Zorgvormen uitgesloten van bijdrageregeling op grond van artikel 112a Zvw

Inbreng schriftelijk overleg
tot 16:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

V.S.O. Risicovereveningssysteem

Inbreng schriftelijk overleg
16:30 - 17:00

vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Statenlokaal  (besloten)
16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:30 - 19:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vervolg algemeen overleg Orgaandonatie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
17:00 - 19:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Derde voortgangsrapportage PMR(VERPLAATST NAAR 6/11)

Algemeen overleg
Geannuleerd
17:30 - 18:00

vaste commissie voor Justitie

Gesprek met de President van en de plaatsvervangend Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden inzake de vervulling van een vacature bij de Hoge Raad

Gesprek
van Someren-Downerzaal  (besloten)
17:30 - 18:30

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Delegatievergadering werkbezoek commissie EZ India

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)
17:30 - 18:30

Buitenlandse Zaken

Ontvangst Voorzitter parlement Georgië, de heer Bakradze

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
18:30 - 20:30

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Piraterij (VERPLAATST NAAR 30/10)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Woensdag 22 oktober

10:00 - 12:30

Buitenlandse Zaken

Inzet marine voor beveiliging humanitaire hulp Somalie tegen piraterij

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:15 - 11:15

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Procedurevergadering VW

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:15 - 11:15

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
10:30 - 13:30

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Landbouw- en Visserijraad

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:30 - 12:30

vaste commissie voor Justitie

JBZ-Raad d.d. 23 en 24 oktober 2008

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
11:30 - 12:30

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:45 - 12:15

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
tot 12:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Begroting 2009 Diergezondheidsfonds

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Begroting 2009 ministerie LNV

Inbreng feitelijke vragen
12:00 -

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Begrotingsstaat BZK (VII) voor het jaar 2009

Inbreng feitelijke vragen
12:00 -

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Begrotingsstaat Gemeentefonds 2009

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele andere wetten met het oog op integratie van verplichtingen op het terrein van milieuverslaglegging

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:00 -

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Begrotingsstaat Provinciefonds 2009

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00

commissie voor de Rijksuitgaven

Antwoorden op feitelijke vragen over Terugblikrapport van de Algemene Rekenkamer Belastingen als beleidsintrument, 2008 (26452-7en8)

Inbreng schriftelijk overleg
12:30 - 15:30

Financiën

Voortgangsrapportage PPS

Algemeen overleg
Geannuleerd
13:00 - 14:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

werklunch met het Cultuurcomité van de Doema uit Rusland

Gesprek
13:00 - 13:30

Contactgroep Frankrijk

Procedurevergadering

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
14:00 - 15:00

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gesprek met de Shadow Minister for Police Reform (MP) in het Verenigd Koninkrijk, D. Ruffley

Gesprek
Geannuleerd
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tussenrapportage Resultaten onderzoek Wia-systeem

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 15:00

Buitenlandse Zaken

Voedselzekerheid in ontwikkelingslanden

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:30 - 15:30

vaste commissie voor Justitie

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:00 - 17:30

Buitenlandse Zaken

IOB-evaluatie Afrikabeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
15:00 - 16:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

contracteerruimte AWBZ en de stand van zaken in de thuiszorg (26 631, nrs. 267 en 270)

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
15:30 - 16:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Geannuleerd
15:45 - 17:45

vaste commissie voor Justitie

Voortgezet verblijf achtergelaten vrouwen

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
16:00 - 19:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Rapport commissie Dekker

Algemeen overleg
16:00 - 18:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kapitaallasten

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
17:30 - 20:00

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
18:00 - 20:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Racisme en Intolerantie (VERPLAATST NAAR 23 OKTOBER 2008)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Donderdag 23 oktober

09:45 - 12:15

Financiën

Algemeen overleg beleggingsverzekeringen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 12:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

opvangproblematiek dieren (VERPLAATST: 30 oktober 2008)

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:00 - 12:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen

Algemeen overleg
Statenlokaal
10:15 - 11:00

commissie voor de Rijksuitgaven

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering
10:15 - 12:15

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hulpmiddelenbeleid

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Troelstrazaal
10:30 - 11:15

Defensie

Procedurevergadering Defensie

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal  (besloten)
10:30 - 11:30

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
11:00 - 14:00

vaste commissie voor Justitie

Goededoelensector

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
11:30 - 12:30

Europese Zaken

Procedurevergadering Europese Zaken

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
12:00 - 14:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Anders Betalen voor Mobiliteit (VERPLAATST NAAR 30/10)

Algemeen overleg
Geannuleerd
12:00 - 13:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Project Hangplekken Naturally Cool

Gesprek
Suze Groenewegzaal
12:00 -

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging Gemeentewet (30879); Parkeerbeleid

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:30 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tussenschoolse opvang

Algemeen overleg
Statenlokaal
13:00 - 14:00

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 14:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Combinatie van Beroepsvissers (CVB)

Gesprek
Suze Groenewegzaal
13:00 - 14:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
tot 14:00

vaste commissie voor Justitie

31549 - Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. nationale visa en enkele andere onderwerpen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

vaste commissie voor Justitie

31596 - Uitvoering van verordening (EG) nr.861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (Pb EU L199) (Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 16:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Racisme en Intolerantie (TIJDSTIP GEWIJZIGD)

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:00 -

Financiën

Bekostiging toezicht financiële markten

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

vaste commissie voor Justitie

31575 - Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband met de inning van partneralimentatie

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Spoedwet wegverbreding (VERPLAATST NAAR 28/10)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Geannuleerd
tot 14:00

vaste commissie voor Justitie

31352 - Wet bestuurlijke lus Awb

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 16:00

vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Algemeen overleg Voortgang staatkundig proces Nederlandse Antillen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 - 17:00

vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Algemeen overleg Voortgang staatkundig proces Nederlandse Antillen

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:00 - 16:00

Defensie

AIV-advies Civiele Dienstverlening

Algemeen overleg
Statenlokaal
14:00 - 18:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Patiënten- en consumentenbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 18:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Integratiebeleid (VERPLAATST NAAR 26 NOVEMBER 2008)

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 14:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

31 546 Wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke ordening met het oog op de verbetering van de beroepsprocedure

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:30 - 16:30

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Racisme en Intolerantie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
15:00 - 18:00

vaste commissie voor Justitie

AOW tijdens detentie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
16:00 - 17:30

Buitenlandse Zaken

Rondetafelgesprek over weeskinderen in ontwikkelingslanden.

Hoorzitting / rondetafelgesprek
van Someren-Downerzaal
18:00 - 19:30

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Kennismakingsgesprek met vz cie. VW en vz. Raad voor VenW

Gesprek
Zandtkamer  (besloten)

Vrijdag 24 oktober

09:00 - 18:00

Europese Zaken

Subsidiariteitsconferentie Parijs

Werkbezoek
Parijs
tot 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tussenschoolse opvang

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 27 oktober

10:15 - 16:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderdeel Sport van de begroting 2009 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal
12:45 - 13:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanbieding boekje "De zin van woorden" door Vereniging van Schrijvers en Vertalers

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:00 - 18:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW-begroting 2009, onderdeel Cultuur en subsidieplan Kunst van leven 2009 - 2012

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Dinsdag 28 oktober

13:15 - 13:25

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Veepro, ExportNet en VEF, Financiële gevolgen Bluetongue

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45

Financiën

Aanbieding petitie m.b.t. BTW-heffing over medische diensten van complementair werkende artsen

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Visiedocument BRBS "Kansen benutten, recycling in CO2 perspectief"

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45

vaste commissie voor Justitie

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
13:30 - 14:00

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
13:45 - 13:55

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Aanbieding boek 'Wat is er mis met vis?!' (Dos Winkel)

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Statenlokaal
13:45 - 14:00

Defensie

extra procedurevergadering

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal  (besloten)
tot 14:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Spoedwet wegverbreding

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16:00 - 18:30

Defensie

Werving en Behoud

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:00 - 17:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
16:00 - 19:00

vaste commissie voor Justitie

Eergerelateerd geweld

Algemeen overleg
Troelstrazaal
16:00 - 17:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gesprek met de Gezondheidsraad

Gesprek
Suze Groenewegzaal
17:00 - 19:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Waterveiligheid

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
17:15 - 18:45

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Eurekalezing inzake probleemjongeren

Gesprek

Woensdag 29 oktober

10:00 - 13:00

vaste commissie voor Justitie

Blauwdruk modern migratiebeleid

Algemeen overleg
10:00 - 12:00

Financiën

Besloten technische briefing alle maatregelen en aanbevelingen naar aanleiding van de kredietcrisis

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)
10:00 - 12:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Wegtransport Stedelijke Distributie en milieuzonering (VERPLAATST NAAR 10/12)

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:15 - 13:15

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Bureaus Jeugdzorg/Inspectierapporten

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:15 - 10:45

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Statenlokaal
10:15 - 12:15

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Begrotingsonderzoek JenG 2009 (Deze vergadering is verplaatst naar donderdag 6 november)

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd
13:00 - 13:30

vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Procedurevergadering NAAZ

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
13:30 - 14:00

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Extra procedurevergadering BZK 29 oktober 2008

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Ziektewet om uitkering mogelijk te maken aan personen die op zaterdagen en zondagen werken (31 713)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Leraren en lerarenopleidingen

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 15:00

vaste commissie voor Justitie

Taakuitoefening door de bijzondere opsporingsdiensten

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 16:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

CAO's VERPLAATST NAAR 5 NOVEMBER

Algemeen overleg
Geannuleerd
15:00 - 16:00

vaste commissie voor Justitie

Werkgroep auteursrecht

Gesprek
van Someren-Downerzaal  (besloten)
15:00 - 17:00

vaste commissie voor Justitie

Rapport 'Verwevenheid bovenwereld met de onderwereld'

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
15:30 - 16:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 18:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Externe veiligheid

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
16:00 - 18:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Reistijdverbetering spoor/ERTMS

Algemeen overleg
Statenlokaal
16:00 - 17:00

vaste commissie voor Justitie

Werkgroep auteursrecht

Gesprek
van Someren-Downerzaal  (besloten)
18:00 - 18:15

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Extra procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal

Donderdag 30 oktober

10:00 - 11:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Europa-overleg Raad voor Concurrentievermogen

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:00 - 12:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Opvangproblematiek dieren (AANGEHOUDEN)

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:00 - 12:00

Financiën

Diverse onderwerpen staatsdeelnemingen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitwerking AWBZ pakketmaatregel

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 10:20

vaste commissie voor Justitie

Kennismakingsgesprek kandidaat vacature Hoge Raad

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
10:30 - 11:30

vaste commissie voor Justitie

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
11:00 - 13:00

Defensie

Beveiliging militaire objecten

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
11:30 - 13:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Armoede- en schuldenproblematiek VERPLAATST NAAR 11 NOVEMBER

Algemeen overleg
Geannuleerd
11:30 - 13:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

AOW-onderwerpen VERPLAATST NAAR 5 NOVEMBER

Algemeen overleg
Geannuleerd
11:35 - 11:55

vaste commissie voor Justitie

Kennismakingsgesprek kandidaat vacature Hoge Raad

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
12:00 - 13:00

commissie voor de Rijksuitgaven

Algemene Rekenkamer over Duurzame visserij

Technische briefing
tot 12:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Wijziging van de Woningwet

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:00 -

Defensie

oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag

Inbreng feitelijke vragen
12:15 - 13:45

Financiën

Openbaar rondetafelgesprek met DNB en AFM naar aanleiding van de recente ontwikkelingen kredietcrisis

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
13:00 - 14:00

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering Verzoekschriften

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
13:30 - 15:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Concretisering microfinanciering Nederland

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 16:00

vaste commissie voor Justitie

Begrotingsonderzoek over de begroting van Justitie over het jaar 2009 (31700 VI).

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 16:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsonderzoek VWS 2009

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
14:00 -

Financiën

Inbreng feitelijke vragen Financien over de nota 'Verantwoord generatiebewust beleid'

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 16:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Piraterij

Algemeen overleg
Statenlokaal
14:00 - 16:00

Financiën

Ecofin Raad

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
tot 14:00

vaste commissie voor Justitie

31714 - Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding en tot ontbinding van een gereigstreerd partnerschap

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

vaste commissie voor Justitie

Rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 -

Financiën

Ontwerpbesluit houdende wijziging omtrent de inhoud jaarverslag (Stb. 747)

Inbreng schriftelijk overleg
15:30 - 18:30

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Evaluatie natuurwetgeving VERPLAATST NAAR 6 NOVEMBER

Algemeen overleg
Geannuleerd
15:45 - 16:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Extra procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
tot 16:00

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

V.S.O. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 19:00

vaste commissie voor Justitie

Gedragscode promotionele kansspelen verplaatst naar 29 januari 2009

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:00 - 18:00

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Campussen

Algemeen overleg
Troelstrazaal
16:00 - 18:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Verstedelijkingsafspraken vanaf 2010

Algemeen overleg
Statenlokaal
16:30 - 18:30

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Anders Betalen voor Mobiliteit

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Vrijdag 31 oktober

10:00 - 17:30

Financiën

Belastingplan 2009

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
12:30 - 14:30

Contactgroep Frankrijk

Lunch met de nieuwe Franse ambassadeur

Gesprek
Franse ambassade  (besloten)

Maandag 3 november

10:00 - 19:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Spoedeisende wetsvoorstellen 31567, 31548, 31577, 31707

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal
10:00 - 16:45

Defensie

Personeel

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
15:00 - 18:30

commissie voor de Rijksuitgaven

in Brussel met de budgetcontrolecommissie van het Europees Parlement (Cocobu)

Gesprek
Brussel  (besloten)
18:00 - 22:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Schoon en zuinig

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Dinsdag 4 november

13:00 - 13:45

Defensie

Procedurevergadering Defensie

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal  (besloten)
13:30 - 13:45

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verloskunde

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45

Buitenlandse Zaken

Situatie van Tamilvolk in Sri Lanka

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
13:45 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ouderengezondheidszorg en preventie

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
16:00 - 16:15

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Verkiezing van een voorzitter

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
16:00 - 17:00

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Het lid Langkamp ontvangt in het kader van de bijzondere procedure Dhr. Keijzer over de zaak Pascal Keijzer.

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal  (besloten)
16:00 - 18:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Uitzetten NVB in Rotterdam (VERPLAATST NAAR 6/11)

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:00 - 17:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Procedurevergadering Economische Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
16:00 - 18:00

Financiën

Rondetafelgesprek over defiscalisering van groepsrente

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Troelstrazaal
16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Woensdag 5 november

10:00 - 13:00

Europese Zaken

RAZEB (Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00

Financiën

Verzamel-AO Belastingdienst (verplaatst naar 11 december 2008)

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:00 - 13:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

AOW-onderwerpen

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:15 - 11:15

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Procedurevergadering VW

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:15 - 11:15

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
11:30 - 12:30

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 12:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en de Kadasterwet

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:45 - 14:00

Financiën

Bekostiging toezicht financiële markten (schriftelijk overleg in plaats van mondeling overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd
13:30 - 15:30

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

PPS Verkeer en Waterstaat

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 16:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

CAO's

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 17:00

Defensie

Afghanistan

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:00 - 16:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

PPS Verkeer en Waterstaat (VERPLAATST NAAR 13.30 - 15.30)

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:30 - 15:30

vaste commissie voor Justitie

Procedurevergadering Justitie verplaatst naar 6 november a.s.

Procedurevergadering
Geannuleerd
15:15 - 16:00

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Werkgroep ICT-projecten 6e bijeenkomst

Procedurevergadering
Statenlokaal  (besloten)
15:30 - 16:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 20:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Schiphol (Aldersadvies)

Algemeen overleg
Troelstrazaal
16:30 - 18:30

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

E-overheid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:30 - 18:30

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Voortgangsrapportages PMR (VERPLAATST NAAR 6/11)

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:30 - 18:30

Financiën

Evaluatierapport overheidshandelen overname ABN AMRO (verplaatst naar 3 december 2008)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Donderdag 6 november

10:00 - 11:00

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Technische briefing begroting JenG 2009

Technische briefing
Thorbeckezaal  (besloten)
10:00 - 12:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Voortgangsrapportages PMR

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 12:00

Buitenlandse Zaken

Hoorn van Afrika (Ethiopië en Somalië)

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:30 - 11:30

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Statenlokaal
10:30 - 12:30

Financiën

Harmonisatie van regelgeving inzake provisie- en kostentransparantie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
11:00 - 12:00

commissie voor de Rijksuitgaven

Algemene Rekenkamer over Aanpak harde kern jeugdwerklozen

Technische briefing
11:00 - 13:00

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Crisisbeheersing

Algemeen overleg
Geannuleerd
11:15 - 13:15

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Begrotingsonderzoek JenG 2009

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
11:30 - 13:30

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Crisisbeheersing

Algemeen overleg
Statenlokaal
12:30 - 15:30

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Evaluatie natuurwetgeving

Algemeen overleg
Troelstrazaal
13:00 - 14:00

vaste commissie voor Justitie

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
13:00 - 14:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
13:00 - 15:00

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 15:30

Financiën

Diverse onderwerpen kredietcrisis

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
13:45 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toekomst IJsselmeerziekenhuizen

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
tot 14:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Rijnvaartpolitiereglement 1995

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 17:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Woningmarkt (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:00 - 17:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

ss Rotterdam

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schoolkosten

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 - 16:00

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voortgangsbrief Nationale Veiligheid

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 14:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

MobiliteitsAanpak

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 16:00

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voortgangsbrief nationale veiligheid 2008

Algemeen overleg
Statenlokaal
tot 14:00

vaste commissie voor Justitie

31065 - Nader verslag Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 16:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

IJsselmeerziekenhuizen

Algemeen overleg
Oude zaal
16:00 - 18:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Uitzetten NVB in Rotterdam (VERPLAATST NAAR 11/11)

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:30 - 17:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Algemeen overleg
Oude zaal
18:00 - 20:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Dienst Regelingen (VINDT GEEN DOORGANG)

Algemeen overleg
Geannuleerd
18:00 - 20:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Ontwikkelingen Blauwtong

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
20:00 - 22:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Anders Betalen voor Mobiliteit (voortzetting AO 30-10) (VERPLAATST NAAR 18/11)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Vrijdag 7 november

10:00 - 13:30

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Innovatie

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 17:30

Financiën

Voortzetting behandeling Belastingplan 2009

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
10:30 - 11:00

Defensie

gesprek Luitenant-Generaal Eikenberry

Bijzondere procedure
van Someren-Downerzaal  (besloten)
tot 16:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Kabinetsreactie Voortgangsrapportages ILG

Inbreng feitelijke vragen

Maandag 10 november

10:00 - 16:45

Defensie

Materieel

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal
11:00 - 17:00

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wetgevingsoverleg Binnenlands Bestuur

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
13:00 - 18:00

Financiën

Symposium "Paying taxes"

Gesprek
Oude zaal  (besloten)
17:30 - 23:00

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wetgevingsoverleg Begrotingsonderdeel Politie

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
18:00 -

Defensie

Aanschaf JSF testtoestel

Inbreng feitelijke vragen

Dinsdag 11 november

tot

tijdelijke commissie subsidiariteitstoets

Procedurevergadering TGCS

Procedurevergadering
Geannuleerd
13:15 - 13:45

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
13:30 - 13:45

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Manifest over de zorg

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45

Buitenlandse Zaken

Aanbieding boek "De Verwoesting van Palestina" (1)

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

zorg aan (chronisch) zieke kinderen bij een specialistisch dagverblijf

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Petitieaanbieding door Platform Handschriftontwikkeling inzake een pleidooi om schrijven met de hand, technisch schrijven, weer tot een apart leergebied te maken.

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
tot 14:00

commissie voor de Rijksuitgaven

Rapport van de Algemene Rekenkamer Duurzame visserij (31748)

Inbreng feitelijke vragen
16:00 - 17:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Valys

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 18:30

Buitenlandse Zaken

Rol Tweede Kamer bij uitzenden militairen

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:00 - 19:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Taxi (WORDT VERPLAATST)

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:00 - 18:00

vaste commissie voor Justitie

Vervolg - Blauwdruk modern migratiebeleid

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
16:00 - 17:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
16:30 - 17:30

vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Extra Procedurevergadering

Procedurevergadering
Statenlokaal
18:30 - 21:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Armoede- en Schuldenproblematiek

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
19:00 - 20:00

commissie voor de Rijksuitgaven

Europese Rekenkamer over haar jaarverslag 2007

Technische briefing
19:30 - 21:30

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Uitzetten NVB in Rotterdam

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Woensdag 12 november

10:00 - 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Europees Sociaal Fonds

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 12:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Begrotingsonderzoek LNV 2009

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 12:30

vaste commissie voor Justitie

Interlandelijke adopties

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
10:15 - 11:45

Commissie voor de Werkwijze

Gesprek

Procedurevergadering
Dreeskamer  (besloten)
11:00 - 12:00

commissie voor de Rijksuitgaven

Europese Rekenkamer over Jaarverslag 2007 (briefing verschoven naar 11 november)

Technische briefing
Geannuleerd
11:45 - 12:15

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
12:00 - 13:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Profielendocument Habitattype 1110a

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
13:00 - 15:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Waterveiligheid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
13:30 - 14:30

commissie voor de Rijksuitgaven

Algemene Rekenkamer over Herstructurering van bedrijventerreinen

Technische briefing
13:30 - 16:30

vaste commissie voor Justitie

Mensenhandel

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 -

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Investeringen in de kenniseconomie

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 16:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Oorlogsgetroffenen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 -

Financiën

Samenwerking Schiphol en Aéroports de Paris

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Meerkosten OV Chipkaart (VERPLAATST NAAR 13/11

Inbreng feitelijke vragen
Geannuleerd
15:30 - 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bibliotheekvernieuwing 2009-2012 (IS VERPLAATST NAAR 17-DEC)

Algemeen overleg
Geannuleerd
15:30 - 17:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Werkprogramma 2009 Raad voor VW

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
15:30 - 16:15

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:15 - 17:15

Financiën

Vertrouwelijke informatieverstrekking tijdens de kredietcrisis (gesprek is verplaatst)

Gesprek
Geannuleerd
19:00 - 21:00

vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Onroerendgoed bewindslieden

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 13 november

10:00 - 12:30

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Landbouw- en Visserijraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Troelstrazaal
10:15 - 11:00

commissie voor de Rijksuitgaven

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering
10:30 - 12:00

vaste commissie voor Justitie

Briefing over vernieuwing forensische zorg

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
11:00 - 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kennismakingsgeprek PO-Raad

Gesprek
Troelstrazaal
11:00 - 12:30

Financiën

Besloten technische briefing over loon in, loon over en correctieberichten

Technische briefing
van Someren-Downerzaal  (besloten)
tot 12:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Milieu-effectrapportage 1994 - 04654

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Aanbieding ontwerp-Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (31752)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Inbreng schriftelijk overleg reactie advies Alderstafel obtwikkeling Schiphol tot 2020

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit milieusubsidies (aanwijzing experimenten) (22343-211)

Inbreng feitelijke vragen
12:30 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Doordecentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs

Algemeen overleg
Troelstrazaal
12:30 - 13:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
13:00 - 15:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Begrotingsonderzoek (VROM)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
13:00 - 15:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contracteerruimte AWBZ 2009 en positie Zorgkantoren

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
13:00 - 14:00

Europese Zaken

Procedurevergadering Europese Zaken

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
tot 14:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Herziening van het Besluit rijksrivieren

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Voortgangsrapportage 14 Zandmaas en Grensmaas

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 17:00

vaste commissie voor Justitie

Interlandelijke adopties (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 14:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Meerkosten OV Chipkaart (INBRENG TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Inbreng feitelijke vragen
Geannuleerd
tot 14:00

vaste commissie voor Justitie

31734 - Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de uitvoering van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007) met briefwisseling en verklaring (Trb. 2007, 129)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

vaste commissie voor Justitie

31735 - Goedkeuring van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007), met briefwisseling en verklaring (Trb. 2007, 129)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:30 - 18:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kwaliteit in het primair onderwijs

Algemeen overleg
Troelstrazaal
15:00 - 16:00

Defensie

gesprek Middelbare Defensievorming

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
15:00 - 18:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Wijkaanpak

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
15:30 - 18:00

Financiën

Uitvoering motie Vendrik c.s. in relatie tot btw-regime medische diensten

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:00 - 18:00

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:00 - 17:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Procedurevergadering

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
16:00 - 16:15

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Extra procedurevergadering BZK en Justitie

Procedurevergadering
Statenlokaal
17:00 - 18:30

Defensie

Afghanistan

Technische briefing
ministerie Defensie  (besloten)

Vrijdag 14 november

tot 12:00

Defensie

Luchttransport

Inbreng feitelijke vragen

Maandag 17 november

10:15 - 15:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW-begroting 2009, onderdeel Hoger onderwijs (VERPLAATST NAAR 8 DEC A.S.)

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd
11:00 - 16:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Energierapport 2008 (tijdstip gewijzigd: was 11.30-15.30 uur)

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal
13:00 - 14:30

Defensie

cursisten Jonit Tertiaire Vorming voor onderofficieren

Gesprek
IDL te Rijswijk  (besloten)
15:30 - 16:30

Europese Zaken

Bezoek Bulgaarse minister voor Europese Zaken en Bulgaarse procureur-generaal

Gesprek
van Someren-Downerzaal  (besloten)
16:15 - 18:15

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Postmarkt

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Dinsdag 18 november

09:45 - 10:30

tijdelijke commissie subsidiariteitstoets

Procedurevergadering TGCS

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal
12:00 -

Defensie

project 'Apache Block II upgrade'

Inbreng feitelijke vragen
13:00 - 13:15

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Waterschap Hunze en Aa, vismigratie

Petitie
Statenlokaal
13:15 - 13:30

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Preventieve hulpverlening aan meisjes met een eetstoornis

Petitie
13:15 - 13:25

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Nertsenfokverbod, door Stichting VIER VOETERS

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
16:00 - 17:00

commissie voor de Rijksuitgaven

Algemene Rekenkamer - verzoekonderzoek commissie Defensie

Gesprek
16:00 - 18:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Anders Betalen voor Mobiliteit (voortzetting AO 30-10)

Algemeen overleg
Troelstrazaal
16:00 - 16:45

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Procedurevergadering Economische Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
16:30 - 17:30

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Wijkaanpak (voortzetting a.o. 13 november 2008) (TOT NADER ORDE UITGESTELD): NIEUWE DATUM: 11 DECEMBER 2008

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:30 - 17:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Extra procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Geannuleerd
16:45 - 17:30

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Delegatievergadering werkbezoek India 2009

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)
17:00 - 19:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Europa-overleg Informele Onderwijsraad en OJC-Raad

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
17:00 - 18:00

Defensie

Speciale Vertegenwoordiger van de EU voor Afghanistan, de heer Ettore Sequi

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
17:30 - 19:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Wijkeconomie (tot nader order uitgesteld i.v.m. aftreden minister WWI)

Algemeen overleg
Geannuleerd
17:30 - 18:30

Financiën

Besloten gesprek met de heer Age Bakker (Nederlands bewindvoerder bij het IMF)

Gesprek
van Someren-Downerzaal  (besloten)
18:00 - 20:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

OV Chipkaart (AO IS GEANNULEERD)

Algemeen overleg
Geannuleerd
18:30 - 20:30

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

OV-Chipkaart

Technische briefing
Troelstrazaal

Woensdag 19 november

10:00 - 11:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Europa-overleg Vervoer, Telecom en Energie (telecomgedeelte)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SUB/Walvis (algemeen overleg is verplaatst naar 4 december 2008)

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:00 - 12:00

Buitenlandse Zaken

Internationaal cultuurbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:15 - 11:15

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS (is verplaatst naar 20-11-2008 te 13.00 uur)

Procedurevergadering
Geannuleerd
10:15 - 11:15

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Procedurevergadering VW

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:00 - 14:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Taxi (VERPLAATST NAAR 13.00 - 16.00 UUR)

Algemeen overleg
Geannuleerd
11:00 - 12:00

Europese Zaken

beoordeling BNC en uitvoering subsidiariteitstoets

Technische briefing
Geannuleerd
11:00 - 11:30

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Extra procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
11:30 - 12:30

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:30 - 12:30

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

videoconferentie cie. WWI inz. integratiebeleid (a.o. op 26-11-2008)

Gesprek
Statenlokaal  (besloten)
12:00 -

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Openstelling Koninklijk Huisarchief

Inbreng feitelijke vragen
12:30 - 14:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Nadere invulling ruimtevaartbeleid en inzet ESA Ministersconferentie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
13:00 - 16:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Taxi

Algemeen overleg
Statenlokaal
13:00 - 14:00

vaste commissie voor Justitie

Briefing inzake internationale kinderontvoering

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
13:00 - 16:00

Defensie

Afghanistan

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 -

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband met uitsluiting van huisaansluitingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 16:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Detailhandelsbrief

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

V.S.O. Kabinetsreactie onderzoek CAK

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 15:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

NZO - Duurzame Zuivelketen

Gesprek
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsonderzoek SZW

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Transitie-experimenten langdurige zorg

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 16:30

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Begrotingsonderzoek VW 2009 (VERPLAATST NAAR 16.30 - 18.30 UUR)

Begrotingsoverleg
Geannuleerd
14:30 - 15:30

vaste commissie voor Justitie

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:30 - 16:30

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Alternatieven doden van eendagskuikens

Technische briefing
Aletta Jacobszaal
15:30 - 16:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:45 - 18:45

vaste commissie voor Justitie

Huiselijk geweld

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:30 - 18:30

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Begrotingsonderzoek VW 2009

Begrotingsoverleg
Thorbeckezaal
17:00 - 19:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Schiphol/luchtvaart (VERPLAATST NAAR 20/11)

Algemeen overleg
Geannuleerd
18:15 -

Contactgroep België

Diner ivm bezoek Belgische Kamervoorzitter

Gesprek

Donderdag 20 november

09:30 - 10:00

vaste commissie voor Justitie

Werkgroep Verwevenheid onder- en bovenwereld

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 12:00

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Eerste voorgangsrapportage Groot project EHS

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:00 - 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Re-integratie

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 11:30

Financiën

Ecofin Raad (begrotingsraad)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 12:00

vaste commissie voor Justitie

Rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 12:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Territoriale Cohesie; VERPLAATST NAAR 19 FEBRUARI 2009

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:15 - 13:15

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zorgzwaartepakketten

Algemeen overleg
Statenlokaal
10:30 - 11:30

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:30 - 11:15

Defensie

Procedurevergadering Defensie

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)
11:30 - 12:30

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

K. Buitenweg lid /rapporteur EP over Richtlijn gelijke behandeling

Gesprek
Geannuleerd
12:00 - 14:00

Europese Zaken

Lunch op de Franse Ambassade

Gesprek
Franse ambassade  (besloten)
tot 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bachelor-master structuur

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Gemeenschappelijke inspectie Onderzoekslocatie Petten 2007 niet nucleaire milieu- en arbocontroles (25422-62)

Inbreng feitelijke vragen
13:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS (was 19-11)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
13:00 - 14:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
13:00 - 14:00

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering Buitenlandse Zaken (VERPLAATST naar 14.30 uur)

Procedurevergadering
Geannuleerd
tot 14:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Twaalfde voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 16:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informele EU Sport

Algemeen overleg
Statenlokaal
tot 14:00

vaste commissie voor Justitie

31700 VI- 11 Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), Vierde Meting

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 15:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verenigingsbestuur van Directieoverleg Primair Onderwijs (DoPo) Hart van Brabant inzake het basisonderwijs

Gesprek
Groen van Prinstererzaal
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Jongeren en Integratie

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
tot 14:00

commissie voor de Rijksuitgaven

Rapport van de Algemene Rekenkamer 'Aanpak harde kern jeugdwerklozen' (31749)

Inbreng feitelijke vragen
14:30 - 17:30

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Schiphol/luchtvaart (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:30 - 17:30

vaste commissie voor Justitie

Achtste voortgangsrapportage terrorismebestrijding

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:30 - 15:30

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:00 - 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gewichtenregeling en nieuwkomers uit MOE-landen (IS VERPLAATST NAAR 27 NOVEMBER A.S.)

Algemeen overleg
Geannuleerd
15:00 - 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Islamitisch onderwijs

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 16:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Standpunt weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

Inbreng feitelijke vragen
16:00 - 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kennismakingsgesprek met de voorzitter van de Taskforce Deeltijdplus, mw. P. Dijkstra

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
16:00 - 18:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

HSL-Zuid (VERPLAATST NAAR 18.00-20.00 UUR)

Algemeen overleg
Geannuleerd
18:00 - 20:00

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

HSL-Zuid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
19:00 - 22:00

Buitenlandse Zaken

Diner op de Indonesische ambassade (alleen voor delegatieleden)

Gesprek
ambassade Indonesië  (besloten)

Vrijdag 21 november