Donderdag 30 januari

00:01 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2020

Werkbezoek
Straatsburg  (besloten)
09:45 - 10:15 uur

Defensie

Procedurevergadering (verplaatst naar 29 januari 2020)

Procedurevergadering
10:00 - 10:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
10:00 - 10:45 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Tijdstip is gewijzigd naar 10 - 10.45 uur i.v.m. de ambassadeursconferentie)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
10:00 - 13:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GGZ (verplaatst naar 29 januari)

Algemeen overleg
10:30 - 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Ambassadeursconferentie

Vergadering
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Reactie op verzoek implicaties van de PAS-uitspraak voor MIRT

Inbreng schriftelijk overleg
13:00 - 17:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Digitalisering (verplaatst naar 11 maart 2020)

Algemeen overleg
13:00 - 13:30 uur

Contactgroep Verenigde Staten

Nederlands ambassadeur in Washington DC, Verenigde Staten

Gesprek
13:30 - 14:30 uur

Justitie en Veiligheid

Eurocommissaris Johansson inzake het nieuwe migratiepact

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:30 - 17:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Spoorveiligheid/ERTMS (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
13:30 - 15:30 uur

Binnenlandse Zaken

Huis voor Klokkenluiders (is verplaatst naar 4 maart 2020)

Algemeen overleg
14:00 - 15:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Commissie regulering van werk

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
14:00 - 15:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gesprek met het Adviescollege Stikstofproblematiek over het advies 'Bemesten en beweiden in 2020'

Gesprek
Troelstrazaal
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met voorwaardelijke toelating - 26689-1043

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Goedkeuring meeste plannen Sterk Techniekonderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet zorg en dwang (35370-1) en Stand van zaken m.b.t. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32399-91)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Afwijzing van het recht op huurtoeslag

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Beleidsdoorlichting (voorheen artikel 3 Wonen & Rijksdienst, nu artikel 7 BZK) Kwaliteit Rijksdienst (30985-40)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Reactie op verzoek commissie over de wijze van uitvoering van de motie Van der Staaij c.s. over het beter benutten van initiatieven om de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders te versterken (Kamerstuk 35300-XVI-115) - 31830-702

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 15:30 uur

Defensie

Instituut Defensie Leergangen (IDL)

Gesprek
Klompezaal  (besloten)
15:00 - 16:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over de luchtvaartsector

Technische briefing
Troelstrazaal
15:00 - 18:00 uur

Justitie en Veiligheid

Geschilbeslechting en herstelrecht (verplaatst naar 20 februari)

Algemeen overleg
15:15 - 16:15 uur

Europese Zaken

Gesprek met Eurocommissaris Hahn over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
17:00 - 17:45 uur

Tijdelijke commissie Digitale toekomst

Gesprek

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
tot 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

Verzoek om besloten technische briefing MH17

E-mailprocedure

Periode

tot Toepassen
Filters wissen