Maandag 28 oktober

09:00 - 23:59 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Co-operation (DSCTC) and Sub-Committee on Technology Trends and Security (STCTTS)

Werkbezoek
Norfolk, Virginia en Washington, United States  (besloten)
11:00 - 19:00 uur

Financiën

Pakket Belastingplan 2020

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
tot 12:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek van het lid Rog om geactualiseerd overzicht van verschillen in beloning van leraren in primair en voortgezet onderwijs

E-mailprocedure
(besloten)
tot 12:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel om het AO de sectorakkoorden PO en VO van 31 oktober a.s. te annuleren en de agendastukken toe te voegen aan de OCW-begrotingsbehandeling

E-mailprocedure
(besloten)
tot 12:00 uur

Binnenlandse Zaken

Voorstel van de voorzitter van de commissie BiZa om de procedurevergadering van 31 oktober 2019 te laten vervallen in verband met de plenaire begrotingsbehandeling BiZa (hoofdstuk VII)

E-mailprocedure
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Voorstel van de commissie BiZA om de technische briefing over de beleidsreactie inzake de CTIVD rapporten nrs. 63 ,64 en 65 van dinsdag 29 oktober a.s. te verplaatsen naar woensdag 6 november van 12.00-13.00 en hier voorafgaand van 11.00-12.00 een technische briefing door de CTIVD in te plannen

E-mailprocedure
(besloten)
15:30 - 16:30 uur

Buitenlandse Zaken

Minister van Buitenlandse Zaken van Irak

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)

Periode

tot Toepassen
Filters wissen