Dinsdag 27 oktober

09:30 - 11:30 uur

Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Persmoment

Vergadering
Enquêtezaal
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19)

Inbreng feitelijke vragen
tot 10:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van de leden Van Gerven en Hijink (beiden SP) om een reactie te ontvangen op het bericht dat uitslagen van duizenden commerciële corona-testen niet meetellen in de updates van het RIVM

E-mailprocedure
tot 10:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van de leden Asscher en Ploumen (beiden PvdA) om een kabinetsbrief te ontvangen over de uitvoering van twee moties inzake het coronavirus

E-mailprocedure
tot 12:00 uur

Buitenlandse Zaken

Toezeggingen mondelinge vragen naar aanleiding van een bijeenkomst op de Amerikaanse ambassade met Forum voor Democratie

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Buitenlandse Zaken

E-mailprocedure: voorstel brief minister vragen inzake de reactie van het kabinet op het bericht dat het VN Verdrag voor een verbod van kernwapens in januari 2021 in werking zal treden

E-mailprocedure
13:00 - 15:00 uur

tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal  (besloten)
13:15 - 13:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Landelijk Expertisecentrum Sterven - 'Pleidooi voor meer aandacht voor de eindfase van het leven’ (fysiek)

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
13:30 - 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
13:45 - 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Aanbieding petitie 'Herenig internationale families' van Familie United (via videoverbinding)

Petitie
Vondelingkamer
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

E-mailprocedure: Verzoek spoedige toezending van toegezegde informatie over subsidie aan voormalig kopstuk van Syrische strijdgroep

E-mailprocedure
tot 15:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

EU-Gezondheidsraad inzake hervormingen WHO (30 oktober 2020)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Verzoek aan minister J&V stand van zaken te geven inzake tot het inzetten van tipgelden en beloningsgelden en het modelprotocol informatie delen

E-mailprocedure
16:00 - 18:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 2 en 3 november 2020 (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:30 - 17:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
16:30 - 17:30 uur

Europese Zaken

Gesprek met Albanese delegatie over EU-uitbreiding (via videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer  (besloten)
16:30 - 17:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Videoconferentie Eurocommissaris Dalli (verplaatst naar 17.00 uur)

Gesprek
16:30 - 18:00 uur

Justitie en Veiligheid

Technische briefing met NCTV en Inspectie Justitie en Veiligheid over cybersecurity (verplaatst naar 5 november)

Technische briefing
16:30 - 19:30 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wapenexportbeleid (verplaatst naar 7 oktober)

Algemeen overleg
17:00 - 17:40 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Videoconferentie Eurocommissaris Dalli (verbindingsprobleem; informatie wordt schriftelijk gewisseld)

Gesprek
Troelstrazaal
tot 18:00 uur

Financiën

[ SPOED E-MAILPROCEDURE ] - Voorstel van het lid Alkaya (SP) om het AO Financiële Markten van morgen (28 oktober) uit te stellen

E-mailprocedure
18:30 - 19:30 uur

Buitenlandse Zaken

AIV/CAVV inzake advies leveren en financieren van “niet-letale steun” aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland

Gesprek
Troelstrazaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen