Maandag 25 juni

00:01 - 17:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Observation of the early parliamentary and presidential elections in Turkey

Werkbezoek
Turkije  (besloten)
00:01 - 17:00 uur

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) parlements- en presidentsverkiezingen in Turkije op 24 juni

Werkbezoek
Turkije  (besloten)
09:00 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg  (besloten)
09:00 - 17:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Bureau of the Assembly

Vergadering
Straatsburg  (besloten)
09:30 - 13:30 uur

Financiën

Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Werkbezoek
Amsterdam  (besloten)
10:00 - 14:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Werkbezoek aan de Rotterdamse haven in het kader van de LNV-aspecten van de Brexit

Werkbezoek
Rotterdam
11:00 - 19:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal
12:00 - 13:30 uur

Buitenlandse Zaken

Nederlandse inzet in Afghanistan 2018-2021

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
tot 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het lid Bisschop (SGP) om de minister te vragen het goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie inzake het voldoen van het fosfaatrechtenstelsel aan de staatssteunregels aan de Kamer te sturen

E-mailprocedure
tot 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van de leden Von Martels en Lodders om een schriftelijk overleg over de werkzame stof thiram

E-mailprocedure
14:00 - 16:15 uur

Defensie

Rondetafelgesprek Veteranen

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal
14:30 - 17:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelijke beloning van vrouwen en mannen

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
16:30 - 18:00 uur

Buitenlandse Zaken

Nederlandse inzet in Afghanistan 2018-2021

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal
18:00 - 21:00 uur

Justitie en Veiligheid

Initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy (34926)

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen