Commissievergaderingen

Woensdag 23 maart 2022

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - 144th Assembly and related meetings

Werkbezoek
BALI Indonesia (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

OVSE PA - Migration Committee visit

Werkbezoek
Greece (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Ingelaste JBZ-raad van 28 maart 2022

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Voorbereidende activiteiten werkbezoek Bosnië- Herzegovina

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Arbitrage, mediation en herstelrecht (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Max van der Stoelzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:30 - 11:00 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Landschapsgronden

Vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Technische briefing over het eindrapport van bureau Roland Berger over de haalbaarheid van de waterstofroute voor Tata Steel en de recente ontwikkelingen (digitaal)

Technische briefing
Klompézaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

Gesprek Minister-president Duitse Bundesrat

Gesprek

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Procedure aanvulling vergunningaanvraag Wet natuurbescherming en passende beoordeling wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Technische briefing over de SDE++(digitaal)

Technische briefing
Klompézaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 12:30 - 15:30 uur

Verzamel-commissiedebat BES

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Gesprek met de Raad van State over interbestuurlijke verhoudingen

Gesprek
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

Interbestuurlijke verhoudingen

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Regeldruk

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Passend onderwijs aan hoogbegaafden/zeer makkelijk lerenden

Gesprek
Klompézaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 14:45 uur

Bosnische ambassadeur dhr. Sahovic inzake werkbezoek aan Bosnië-Herzegovina

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nederlandse inzet in de G20 in 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de aanpassing van de koppeling gewerkte uren voor de ouder met een partner met Wlz-indicatie of een gedetineerde partner (31322-441)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / Patiënten en cliëntenrechten

Inbreng schriftelijk overleg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

EU-Gezondheidsraad (29 maart 2022) (wordt omgezet in een schriftelijk overleg op 22 maart 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Brexit / nieuwe relatie Verenigd Koninkrijk (wordt toegevoegd aan het commissiedebat over de Raad Algemene Zaken d.d. 22 maart 2022)

Commissiedebat
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:15 - 15:45 uur

Startbijeenkomst Voorbereidingsgroep EU-regelgeving internationaal spoorvervoer

Vergadering
Vondelingkamer D3.90

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Algemene Rekenkamer over het onderzoek “in de zorg, uit het zicht”

Technische briefing
Max van der Stoelzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:15 uur

Technische briefing over het ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties

Technische briefing
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Voorbereidingsgroep Luchtkwaliteit

Vergadering
Jongelingkamer (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:45 - 17:45 uur

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Rondetafelgesprek Warmte, elektriciteit en CO2-reducties (digitaal)

Rondetafelgesprek
Klompézaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 17:45 - 18:00 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën, per videoverbinding)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Kennismakingsgesprek met de Inspecteur-generaal Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane, de heer Bart Snels

Gesprek
Max van der Stoelzaal
Naar boven