Vrijdag 20 mei

00:01 - 23:59 uur

Buitenlandse Zaken

Moldavië

Werkbezoek
Moldavië  (besloten)
10:00 - 13:00 uur

Delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
Brussel  (besloten)
tot 10:00 uur

Europese Zaken

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Voorstel van het lid Sjoerdsma (D66) om een brief toe te voegen aan het notaoverleg inzake Buitengewone Europese Raad

E-mailprocedure
(besloten)
10:00 - 13:00 uur

Financiën

Nederlandse Spoorwegen (Geannuleerd)

Werkbezoek
Haarlem  (besloten)
Geannuleerd
tot 12:00 uur

Koninkrijksrelaties

Rijkswet Aruba financieel toezicht

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 12:00 uur

Koninkrijksrelaties

Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek namens Indepen.nl tot het organiseren van een petitie-aanbieding op dinsdag 24 mei van 13:15 tot 13:30 uur | Graag uw reactie uiterlijk morgen voor 12.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)
tot 14:00 uur

Financiën

Fiche: Wijziging verordening centrale effectenbewaarinstellingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 14:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

36076 Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet in verband met het opnemen van regels over het registreren, reserveren en toedelen van maatregelen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van groot openbaar belang (natuurcompensatiebank)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
16:00 - 16:45 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek over o.a. belanghebbendenbegrip Awb in relatie tot de Wet toekomst pensioenen (via Teams)

Vergadering
(besloten)
tot 16:00 uur

Financiën

Faillissement Amsterdam Trade Bank

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Periode

tot Toepassen
Filters wissen