Dinsdag 19 januari

10:00 - 12:30 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Legal Affairs and Human Rights meeting to be held by videoconference

Vergadering
tot 12:00 uur

Financiën

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel om wetsvoorstel Verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars (35599) aan te melden als hamerstuk

E-mailprocedure
13:00 - 13:15 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

'Huishoudelijke hulpen verdienen ook een zorgbonus' (digitaal) (tot nader order uitgesteld) (20 januari 2021: petitieaanbieder trekt petitieverzoek in)

Petitie
13:15 - 13:30 uur

Justitie en Veiligheid

Petitieaanbieding Aidsfonds - Soa Aids Nederland - Hiv vereniging - NVHB (videoverbinding) (is verplaatst naar 26 januari 2021)

Petitie
13:20 - 13:35 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beschikbaarheid van hulpmiddelen (Nederlandse Apothekerscoöperatie (NAPCO)

Petitie
tot 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Koninkrijksrelaties

IJkpunt bestaanszekerheid

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

E-mailprocedure VAO Renovatie Binnenhof

E-mailprocedure
tot 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Informele OJCS-raad (Onderwijs donderdag 21 en vrijdag 22 januari 2021)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Verzoek inzake conflict in agenda met technische briefings algoritmes en AP

E-mailprocedure
16:30 - 16:45 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verkiezing van een voorzitter - LET OP tijdstip gewijzigd

Constituerende vergadering
Thorbeckezaal
16:30 - 17:15 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen, blok 3 (besloten deel), (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Gesprek
16:30 - 18:00 uur

Justitie en Veiligheid

Bewaken en beveiligen (verplaatst naar 9 februari 2021)

Technische briefing
17:00 - 23:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) (35 613) (wordt tot nader order uitgesteld)

Wetgevingsoverleg
17:00 - 18:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Delegatievergadering (on-line via Pexip)

Delegatievergadering
tot 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Hijink (SP) om namens de commissie de minister van VWS te verzoeken om het meest recente OMT-advies zo snel als mogelijk naar de Kamer te sturen

E-mailprocedure
17:30 - 19:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen (genodigden via videoconferentie) (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Periode

tot Toepassen
Filters wissen