Maandag 18 januari

tot 09:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vaststellen welke OCW-commissieactiviteiten de komende week wel/niet doorgaan

E-mailprocedure
(besloten)
tot 09:00 uur

Financiën

[ E-MAILPROCEDURE ] - Voorstel van de leden Bruins en Omtzigt om een kabinetsreactie te vragen op brieven van BBW en VNG vóór het plenaire debat

E-mailprocedure
(besloten)
tot 09:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Vaststellen of activiteiten van de commissie Infrastructuur en Waterstaat, die voor de komende week staan gepland, al dan niet doorgang kunnen vinden

E-mailprocedure
(besloten)
10:00 - 13:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over meer oog voor de Voedselbank (35609) (wordt verplaatst naar 28 januari 2021)

Notaoverleg
tot 11:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit nemen over doorgang commissie-activiteiten LNV komende week (18-22 januari) - Reactie uiterlijk maandag 18/01 om 11.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)
tot 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorhang Wijzigingsbesluit stikstofreductie en natuurverbetering

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 12:00 uur

Buitenlandse Zaken

Activiteiten komende week n.a.v. aftreden kabinet

E-mailprocedure
(besloten)
tot 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Doorgang commissieactiviteiten EZK in de week van 18-22 januari 2021

E-mailprocedure
(besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Nucleaire veiligheid

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Agema (PVV) om per ommegaande het volledige leveringsschema van alle vaccins te ontvangen

E-mailprocedure
(besloten)
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Hijink (SP) om de minister van VWS om een reactie te vragen op het bericht: 'Pfizer gaat voorlopig minder vaccins leveren; gevolgen nog onduidelijk'

E-mailprocedure
(besloten)
tot 12:00 uur

Financiën

[ E-MAILPROCEDURE ] - Besluitvorming over commissieactiviteiten FIN in de periode van 18 t/m 25 januari

E-mailprocedure
(besloten)
tot 12:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Activiteiten komende week n.a.v. aftreden kabinet

E-mailprocedure
(besloten)
13:30 - 18:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
tot 14:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 25 januari 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
14:00 - 18:00 uur

Financiën

Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen (Verplaatst naar 2 februari 2021)

Notaoverleg
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

E-mailprocedure planning van werkzaamheden

E-mailprocedure
(besloten)
tot 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Besluitvorming inzake handhaving/tot nader order annuleren planning commissieactiviteiten VWS aankomende week

E-mailprocedure
(besloten)
tot 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Commissieactiviteiten deze week

E-mailprocedure
(besloten)
tot 16:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Besluitvorming inzake handhaving/tot nader order annuleren planning commissieactiviteiten SZW aankomende week

E-mailprocedure
(besloten)
tot 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Agema (PVV) om een schriftelijk overleg te houden over het rapport 'Verwevenheid zorg & criminaliteit' | Uw reactie graag voor vandaag, 17:00 uur

E-mailprocedure
(besloten)
tot 18:00 uur

Financiën

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel voor inbrengtermijn Nader Verslag bij Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35527)

E-mailprocedure
(besloten)

Periode

tot Toepassen
Filters wissen