Maandag 17 februari

08:00 - 19:00 uur

Defensie

Brussel inzake EDIDP / Europees Defensiefonds

Werkbezoek
Brussel
09:00 - 23:59 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Joint Committee Meetings (Defence and Security Committee DSC, Economics and Security Committee ESC, Political Committee PC)

Werkbezoek
Brussels  (besloten)
10:00 - 12:30 uur

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Openbaar rondetafelgesprek 'Wettelijk kader en toezicht'

Rondetafelgesprek
Klompezaal
10:00 - 12:00 uur

parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Openbaar verhoor Bouharrou

Verhoor
Enquêtezaal
10:00 - 18:00 uur

Justitie en Veiligheid

Werkprogramma van de Europese Commissie

Werkbezoek
Brussel  (besloten)
11:00 - 16:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstel Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal
11:00 - 18:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Curriculum.nu (verplaatst naar 5 maart 2020 en omgezet in algemeen overleg)

Notaoverleg
tot 12:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Andere datum voor algemeen overleg IMVO

E-mailprocedure
(besloten)
tot 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) 27 en 28 februari 2020

Inbreng schriftelijk overleg
13:00 - 15:00 uur

parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Openbaar verhoor dhr. Taheri

Verhoor
Enquêtezaal
15:00 - 16:00 uur

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Gesprek

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
15:30 - 17:30 uur

parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Openbaar verhoor mevr. Krikke

Verhoor
Enquêtezaal
tot 17:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek Van den Hul om kabinetsreactie op onderwijsnoodklok voorafgaand aan lerarendebat

E-mailprocedure
(besloten)

Periode

tot Toepassen
Filters wissen