Maandag 15 november

09:00 - 23:59 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Rose-Roth Seminar

Werkbezoek
Belgrade, Serbia  (besloten)
10:00 - 16:30 uur

Binnenlandse Zaken

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte

Wetgevingsoverleg
Max van der Stoelzaal
10:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Sport en bewegen (verplaatst naar donderdag 2 december 2021)

Wetgevingsoverleg
11:00 - 14:00 uur

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Thorbeckezaal  (besloten)
12:00 - 16:00 uur

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

IPU - 12 PLUS meeting (on-line)

Vergadering
via KUDO  (besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Vijftiende voortgangsrapportage ERTMS

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Financiën

Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
12:30 - 17:30 uur

Tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
13:00 - 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met aanpassing van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (35961)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
16:00 - 18:00 uur

Financiën

Staatsdeelnemingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
tot 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Bikker om uitstel van het commissiedebat Leefstijlpreventie d.d. 18 november 2021

E-mailprocedure
(besloten)

Periode

tot Toepassen
Filters wissen