Donderdag 10 april

00:01 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa, 2e deelsessie, Straatsburg

Werkbezoek
ja  (besloten)
08:30 - 09:30 uur

tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid

Vergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)
10:00 - 11:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 35

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 11:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Gesprek met FMN, IPO en SkVV over de Lange Termijn Spooragenda

Gesprek
Klompezaal
11:00 - 13:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Accreditatie CE- en MEM-opleiding van InHolland

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
11:30 - 12:30 uur

Europese Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
12:00 - 13:30 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken verzorgen een technische briefing inzake de PAS

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) is verzet naar 24 april 2014

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13:30 - 13:45 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Werkbezoek Bulgarije/Roemenië inzake mensenhandel (alléén voor delegatieleden)

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
14:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Wildbeheer - verplaatst naar 16 april 2014

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Rapport Algemene Rekenkamer Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013 (31477-6) (aan de Algemene rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Rapport Algemene Rekenkamer Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013 (31477-6) (aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Mensenrechten

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 17:00 uur

Contactgroep Duitsland

Uitnodiging 3e Dag van de Duitse Taal

Werkbezoek
Haagse Hogeschool  (besloten)
14:00 - 16:00 uur

Defensie

Defensie Industrie Strategie (DIS) en compensatiebeleid (verplaatst naar 16 april)

Algemeen overleg
14:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Biotechnologie en kwekersrecht

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (33885)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Financiën

13e halfjaarsrapportage Belastingdienst

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:30 uur

Buitenlandse Zaken

Delegatievergadering werkbezoek Iran

Delegatievergadering
Klompezaal  (besloten)
14:15 - 14:45 uur

tijdelijke commissie Evaluatie WPE

Verkiezing van een voorzitter

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:00 - 17:00 uur

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Hervorming Rijksdienst (verplaatst naar 11 juni 2014)

Algemeen overleg
15:15 - 17:45 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Suïcidaliteit (tot nader order uitgesteld i.v.m. ziekte minister)

Algemeen overleg
tot 16:00 uur

Buitenlandse Zaken

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen met als peildatum 1 januari 2014

Inbreng feitelijke vragen
17:45 - 19:45 uur

Koninkrijksrelaties

Evaluatie rijkscoördinatie Caribisch Nederland

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
18:00 - 20:00 uur

Defensie

SPEER/ERP

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
20:00 - 21:00 uur

Defensie

evt uitloop AO SPEER/ERP

Algemeen overleg
Geannuleerd

Periode

tot Toepassen
Filters wissen