Maandag 9 november

00:01 - 18:00 uur

Defensie

Schietserie Bergen-Hohne (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Werkbezoek
Hohne  (besloten)
00:01 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Ad hoc committee for the observation of the early parliamentary elections in Jordan

Werkbezoek
Jordanië  (besloten)
09:30 - 17:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Legal Affairs and Human Rights meeting to be held by videoconference

Vergadering
On-line  (besloten)
09:30 - 12:30 uur

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingswet en nadeelcompensatierecht (35256)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
10:00 - 11:00 uur

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Hoorzitting TCU

Hoorzitting
Enquêtezaal
10:00 - 14:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Medisch specialistische zorg / ziekenhuiszorg / patiëntveiligheid / medisch beroepsgeheim /medisch tuchtrecht/ kwaliteitszorg

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 14:30 uur

tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal  (besloten)
10:00 - 11:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Deltacommissaris (via videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer
10:00 - 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken (verplaatst naar 30 november)

Wetgevingsoverleg
11:00 - 16:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Wetgevingsoverleg
Oude zaal
11:30 - 12:30 uur

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Hoorzitting TCU

Hoorzitting
Enquêtezaal
tot 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorstel van wet van de leden Klaver en Bromet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en enige andere wetten in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het opnemen van een grondslag voor subsidieverlening voor veestapelreductie en natuurversterking (Wet duurzame aanpak stikstof)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 12:00 uur

Justitie en Veiligheid

Verzoek van het lid Van Dam (CDA) voor een notaoverleg over Politie en Jaarwisseling

E-mailprocedure
(besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Nader verslag - Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail) - datum gewijzigd in 25 november 2020

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
13:00 - 14:00 uur

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Hoorzitting TCU

Hoorzitting
Enquêtezaal
13:00 - 16:00 uur

Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Procedurevergadering

Procedurevergadering
K4  (besloten)
tot 14:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 november 2020

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 15:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Anticiperend handhaven van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer
14:30 - 15:30 uur

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Hoorzitting TCU

Hoorzitting
Enquêtezaal
14:30 - 16:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - on-line toelichting bij rapport 15129 (dat aan de basis lag van Resolutie 2339(2020) van de Raad van Europa

Vergadering
Tweede Kamer, Oudkamer  (besloten)
15:00 - 18:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rondetafelgesprek wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV (35589)

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal
15:15 - 19:30 uur

Justitie en Veiligheid

Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348) (wijziging aanvangstijdstip)

Wetgevingsoverleg
tot 16:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Extra algemeen overleg Wapenexportbeleid

E-mailprocedure
(besloten)
16:00 - 17:00 uur

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Hoorzitting TCU

Hoorzitting
Enquêtezaal
16:00 - 22:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal
16:00 - 19:30 uur

Justitie en Veiligheid

Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
20:00 - 23:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317) en Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35454)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen