Woensdag 5 februari

09:00 - 20:30 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact Finding Mission

Vergadering
Eerste Kamer en Extern  (besloten)
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Criminaliteitsbestrijding

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 11:30 uur

Financiën

Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 11:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SER-verkenning 'Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden'

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:00 - 13:00 uur

Binnenlandse Zaken

Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
10:15 - 11:15 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal
10:15 - 11:15 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over beleidsdoorlichting hoger onderwijs

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
11:15 - 12:15 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:30 - 12:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanbieding SER advies met betrekking tot de Strategische Agenda Hoger Onderwijs

Technische briefing
Klompezaal
11:30 - 12:30 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Handelsovereenkomst EU-Mercosur door EU-hoofdonderhandelaar Sandra Gallina (Verplaatst naar nader te bepalen datum)

Technische briefing
12:00 - 12:45 uur

Financiën

Werkgroep begroten en verantwoorden: Evidentie Evenement

Vergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
12:00 - 13:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Sail to the COP - Rapport 'Change course towards fair and sustainable travel for all'

Gesprek
Troelstrazaal
tot 12:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek schriftelijk overleg namens CDA, VVD en PVV inzake de beantwoording van de schriftelijke vragen over het bericht dat vanaf 1 januari op de Universiteit Twente alleen Engels wordt gesproken

E-mailprocedure
12:30 - 13:30 uur

Buitenlandse Zaken

Ambassadeur van Russische Federatie

Gesprek
Dreeskamer  (besloten)
12:30 - 13:15 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
12:45 - 13:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Initiatiefnemers van Samen naar School-klassen

Bijzondere procedure
Klompezaal
12:45 - 13:00 uur

Financiën

Werkgroep begroten en verantwoorden: Overige

Vergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
13:00 - 17:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inburgering en integratie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
tot 14:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Jaarplan voor 2020 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 15:00 uur

Buitenlandse Zaken

ambassadeur Irak

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
14:00 - 14:45 uur

Binnenlandse Zaken

Technische briefing over de derde voortgangsrapportage inzake werking van de WIV 2017 door de CTIVD

Technische briefing
Aletta Jacobszaal
14:00 - 18:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs en Zorg

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Goedkeuring verdrag tussen Zwitserland en Oostenrijk m.b.t. de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Innovatie

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Orgaandonatie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage - 35362

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:30 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (verplaatst naar 6 februari)

Procedurevergadering
14:45 - 15:30 uur

Binnenlandse Zaken

Technische briefing over het CTIVD-rapport Cornelius Haga Lyceum door de CTIVD

Technische briefing
Aletta Jacobszaal
15:00 - 19:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Verkeersveiligheid

Algemeen overleg
Klompezaal
15:30 - 17:30 uur

Defensie

NAVO Defensie Ministeriële

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal
16:00 - 17:00 uur

Financiën

Procedurevergadering Financiën (Let op: afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:30 - 18:00 uur

Financiën

Doorrekening van fiscale stimulering van elektrische auto's (Verplaatst naar 12 februari 2020)

Gesprek

Periode

tot Toepassen
Filters wissen