Woensdag 3 juli

00:01 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Pre-electoral mission Ukraine

Werkbezoek
Kiev, Ukraine  (besloten)
09:00 - 10:00 uur

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Constituerende vergadering tijdelijke commissie Digitale toekomst

Constituerende vergadering
Klompezaal
09:15 - 10:15 uur

Financiën

Gesprek met ambassadeur van Japan, over werkbezoek Japan (Oudkamer)

Delegatievergadering
(besloten)
10:00 - 12:00 uur

Binnenlandse Zaken

Energiebesparing/ Evaluatie Proeftuinen Aardgasvrije Wijken/ bijna-energieneutrale gebouwen (BENG-eisen)

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Mensenhandel en prostitutie

Algemeen overleg
Klompezaal
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

RIVM-onderzoek mentale gezondheid van jongeren

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
10:00 - 12:00 uur

Binnenlandse Zaken

Demonstratie (wordt samengevoegd met de AO's Lokale democratie, Nieuw Beleidskader Gemeentelijke herindeling en Democratie op 27 juni 2019)

Algemeen overleg
10:00 - 13:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Klimaat en energie

Algemeen overleg
10:00 - 13:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Telecommunicatie (AO tot nader order uitgesteld; Nota Mobiele Communicatie 2019 wordt betrokken bij plenaire debat 5G)

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:15 - 13:15 uur

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:15 - 10:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verkiezing van een ondervoorzitter cie. VWS

Constituerende vergadering
Suze Groenewegzaal
10:15 - 11:15 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (verplaatst naar 14.00 uur)

Procedurevergadering
10:30 - 11:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
11:00 - 13:00 uur

Defensie

MIVD

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 11:00 uur

Koninkrijksrelaties

Voorstel om op korte termijn over te gaan tot het verlenen van opdrachten om ten laste van het onderzoeksbudget van uw commissie twee onderzoeken te verrichten. Deze onderzoeken betreffen resp. de landbouw en de SDG’s. Over deze onderwerpen heeft uw commissie zich in een eerder stadium al in beginsel positief uitgelaten. Indien uw commissie instemt met deze onderzoeken, kan hiertoe reeds in het komende zomerreces opdracht worden gegeven en zijn de resultaten daardoor eerder beschikbaar.

E-mailprocedure
(besloten)
11:15 - 12:15 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering - tijd gewijzigd i.v.m. overlap plenair, verplaatst naar 13.00 uur

Procedurevergadering
11:30 - 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Extra procedurevergadering (direct aansluitend aan de voorafgaande procedurevergadering)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)
tot 12:00 uur

Defensie

Jaarrapportage 2019 van de Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Justitie en Veiligheid

E-mailprocedure te agenderen brieven voor AO vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juli 2019

E-mailprocedure
(besloten)
tot 12:00 uur

Financiën

[e-mailprocedure] Voorstel van het lid Leijten tot verlenging van het AO stopzetten kinderopvangtoeslag

E-mailprocedure
(besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 12:00 uur

Buitenlandse Zaken

Voorstel tot uitstel algemeen overleg kernwapenbeleid tot na het zomerreces

E-mailprocedure
(besloten)
12:00 - 12:45 uur

Contactgroep Frankrijk

programma werkbezoek Frankrijk

Delegatievergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)
13:00 - 14:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Eerstelijnszorg

Algemeen overleg
Troelstrazaal
13:00 - 16:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Klimaat en energie (uitgesteld tot spoedig na het zomerreces)

Algemeen overleg
tot 13:00 uur

Buitenlandse Zaken

Voorstel tot omzetten algemeen overleg RBZ in schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)
13:30 - 15:30 uur

Defensie

IMG/IGK

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong - 35213

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
14:00 - 15:00 uur

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Tweede Kamer, Donkerkamer  (besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Voorhang ontwerpbesluit Wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen) (29383-327)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
14:00 - 17:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren)

Algemeen overleg
Klompezaal
14:00 - 15:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
14:30 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:00 - 18:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijkverpleging (verplaatst naar 11 september)

Algemeen overleg
15:00 - 19:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Onder voorbehoud: Selectiviteitsbeleid Schiphol-Lelystad Airport (toegevoegd aan het AO Luchtvaart op 11 september)

Algemeen overleg
Geannuleerd
15:30 - 18:00 uur

Buitenlandse Zaken

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:00 - 18:30 uur

Binnenlandse Zaken

Functioneren Rijksdienst

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
16:00 - 19:00 uur

Contactgroep Verenigde Staten

Independence Day receptie

Werkbezoek
Ambassade van de Verenigde Staten in Nederland, John Adams Park 1, Wassenaar  (besloten)
tot 20:00 uur

Justitie en Veiligheid

Ontwerp-besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi (33628-60)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Periode

tot Toepassen
Filters wissen