Commissievergaderingen

Vrijdag 3 juni 2022

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 09:00 - 13:00 uur

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
Brussel (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel tot aanmelden voor plenaire behandeling van wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen (36088)

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorjaarsnota 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (algemeen)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

EU-Gezondheidsraad (14 juni 2022)

Inbreng schriftelijk overleg
Naar boven