Commissievergaderingen

Donderdag 2 juni 2022

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Medische ethiek / Orgaandonatie

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK)

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Luchtkwaliteit

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:15 uur

Rondetafelgesprek Energy Charter Treaty

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Strategische procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Veteranenombudsman

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders (36084)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Fiche: Mededeling REPowerEU

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Rajkowski (VVD) om tot rapporteur Jaarverslag EZK 2021 te worden benoemd

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Ellemeet (GroenLinks) om het CD EU-Gezondheidsraad (14 juni 2022) om te zetten in een SO | uw reactie uiterlijk donderdag 2 juni 2022 om 12.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Technische briefing door CE Delft/TNO en het bedrijfsleven over het rapport '50% Green Hydrogen for Dutch Industry' (hybride)

Technische briefing
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 14:15 uur

Gesprek rapporteurs met ADR

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Defensie

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

Voortgangsrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit 2022 en verantwoordingsstukken 2021 (ARK)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak RvS vergunning geitenhouderij Utrecht

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Kennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen

Commissiedebat
Aletta Jacobszaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen (31839-820)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Derde incidentele suppletoire begroting inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne (36115)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne (36043)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Grensoverschrijdende samenwerking

Inbreng schriftelijk overleg

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Staats- en bestuursrecht (is verplaatst naar 8 september 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:15 - 14:45 uur

Voorbereidingsgroep VTH

Vergadering
Vondelingkamer

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:30 - 18:30 uur

Mijnbouw/Groningen

Commissiedebat
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Betalen naar gebruik

Technische briefing
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Landschapsgrond (fiscale en juridische context)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

IOB inzake Beleidsdoorlichting art.1 begroting BuHa-OS

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Vergadering van de werkgroep Positionering CVB

Vergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Financieel beheer en bedrijfsvoering van het ministerie van VWS

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal
Naar boven