Commissievergaderingen

Donderdag 27 juni 2024

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3de deelsessie 2024

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

OVSE PA - UNOCT Global Conference of Women Parliamentarians

Werkbezoek
Doha, Qatar (besloten)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 09:45 - 10:00 uur

Voorbespreking procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 09:45 - 12:45 uur

Dieren buiten de veehouderij - UITGESTELD tot nader order

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Klompézaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

vmbo

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wet internationalisering in balans

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:45 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gesprek met de CTIVD

Gesprek
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 11:30 - 12:15 uur

Speciaal Gezant voor Caribisch Nederland voor EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen met Latijns Amerika

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Technische briefing met de diensten (AIVD/MIVD) en het Rijksvastgoedbedrijf

Technische briefing
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Inzet van bevroren Russische tegoeden ten behoeve van hulp aan Oekraïne

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Nationale fiscaliteit (Verplaatst naar 4 september 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

MIRT - agendastukken worden verplaatst naar nog te plannen notaoverleg MIRT

Commissiedebat
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Sancties (Wordt verplaatst)

Commissiedebat
Geannuleerd

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Onderzoeksrapport Algemene Rekenkamer over subsidiestromen in de veeteelt

Technische briefing
Klompézaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen/Interne Markt & Industrie (Informeel)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het Reglement van Orde ter herijking van de regels voor afgesplitste Kamerleden (TK 36456-2)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Kieswet, houdende regels over taken van de Kiesraad met het oog op de bevordering van de kwaliteit van de uitvoering van het verkiezingsproces (Wet kwaliteitsbevordering uitvoering verkiezingsproces) (TK 36552)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Naslag van kandidaat-bewindspersonen (TK 36471-65)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel schriftelijk overleg over brief "Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Bbl..." (28325-274)

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Jaarverantwoording 2023 (omgezet in Schriftelijk Overleg)

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Politie (zal geen doorgang vinden)

Commissiedebat
Geannuleerd

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Nederlandse ambassadeur Hongarije inzake Hongaars EU-voorzitterschap per 1 juli 2024

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Armenië en Georgië

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 18:30 - 21:00 uur

Rondetafelgesprek Digitale inclusie

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal