Commissievergaderingen

Vrijdag 7 juni 2024

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 09:00 - 18:00 uur

Interparlementair Koninkrijksoverleg

Vergadering

commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Werkbezoek naar gemeentelijk stembureau tijdens een centrale stemopneming

Werkbezoek
volgt

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Groningen

Werkbezoek
Groningen (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

IGJ

Werkbezoek
n.v.t. (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van het lid Van Nispen (SP) tot omzetten van het commissiedebat JBZ-raad (algemeen) in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van het lid Rajkowski (VVD) tot uitstellen van het commissiedebat Cybercrime

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond in verband met het aanwijzen van drinkwaterbedrijven als bronhouders en enkele andere wijzigingen (TK 36544)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel uitstel commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid

E-mailprocedure
(besloten)