Commissievergaderingen

Maandag 13 mei 2024

Defensie

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Werkbezoek

Werkbezoek
. (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

Werkbezoek aan Brazilië/Suriname

Werkbezoek
Brazilië/Suriname

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on the Election of Judges

Werkbezoek
Wenen (besloten)

parlementaire enquêtecommissie Corona

Tijd vergadering 11:00 - 13:30 uur

Vergadering Parlementaire enquêtecommissie Corona

Vergadering
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek SO 14 mei RAZ 21 mei betrekken bij Debat Staat van de EU OP 16 mei 2024

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel ivm antwoordbrief Raadssecretariaat inzake delegates portal

E-mailprocedure
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Rajkowski (VVD) om het commissiedebat Telecomraad om te zetten in een schriftelijk overleg.

E-mailprocedure
(besloten)