Commissievergaderingen

Woensdag 10 april 2024

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Committee DSCTC

Werkbezoek
Slovenië, Kroatië en Montenegro (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

OVSE PA - Centraal Azië

Werkbezoek
Oezbekistan, Turkmenistan en Kazachstan (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Berlijn

Werkbezoek
Berlijn (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 09:15 - 10:00 uur

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Klompézaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Arbeidsmarktpakket & stand van zaken arbeidsmarkt

Technische briefing
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Benchmark mbo

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Wijkverpleging

Commissiedebat
Troelstrazaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Geo-economische monitor en strategische afhankelijkheden

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:40 - 11:10 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema Bijdrage landbouw aan klimaatneutraliteit

Vergadering
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 11:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Commissiedebat Cultuur en Media omzetten in twee afzonderlijke commissiedebatten

E-mailprocedure
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Rapport “Bouwstenen voor het asielbeleid en het asielstelsel”

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

A-brief projecten ‘Vervanging LC-fregatten’ en ‘Bewapening maritieme lucht- en raketverdediging’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 36528)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Luchtvaart (incl. Verduurzaming luchtvaart)

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 16:10 uur

mbo

Rondetafelgesprek
Klompézaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Energieraad (informeel) d.d. 15 &16 april 2024. NIEUW TIJDSTIP I.V.M. PLENAIRE AGENDA)

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

IMF

Commissiedebat
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken nieuwe verdeling provinciefonds (TK 36410-C-5)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Juridische beroepen

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanvullende humanitaire hulp aan Gaza via nieuwe airdrops

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport “Dit is mijn verhaal” en reactie op de motie van het lid Grinwis c.s. over onderzoek naar de oorzaak en achtergrond van de sterke stijging van het aantal abortussen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

A-brief project ‘Verwerving Amfibische Transportschepen’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:30 - 18:30 uur

Energieraad (informeel) d.d. 15 &16 april 2024.

Commissiedebat
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Aanschaf coronavaccins

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

{EMAILPROCEDURE}: verzoek van het lid Van der Plas (BBB) om het CD GGZ/Suïcidepreventie van 11 april a.s.om te zetten in een SO; uw reactie hedenmiddag 16.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Procedurevergadering VWS (verplaatst naar 11 april 2024, 11.00 uur ivm met plenaire agenda)

Procedurevergadering
(verplaatst)

commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Gesprek met de Kiesraad

Gesprek
Klompézaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 18:00 - 19:30 uur

PBL over het meest recente PBL rapport over het halen van de stikstof- en natuurdoelen

Technische briefing
Suze Groenewegzaal