Commissievergaderingen

Donderdag 21 maart 2024

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - ASPOL Women Political Leaders Summit ‘Democracy for the 21st Century’

Werkbezoek
Athene (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

voorbereidingsgroep Rondetafelgesprek innovaties in de agrarische sector

Vergadering
Klompézaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Bewind

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Strategische procedurevergadering commissie LNV

Strategische procedurevergadering
Klompézaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Energiewet

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

PBL over het halen van de stikstof- en natuurdoelen - VERPLAATST naar 10 april

Technische briefing
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Drugsbeleid (is verplaatst naar 18 april 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Strategische procedurevergadering

Strategische procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Strategische procedurevergadering (verplaatst naar 28 maart)

Strategische procedurevergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Humanitaire hulp aan Gaza via airdrops

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorhang ontwerpbesluit wijziging Scheepsafvalstoffenbesluit i.v.m. versnelling fase II verbod varend ontgassen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

contactgroep Verenigde Staten

Tijd vergadering 12:00 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:00 uur

Aanbieding petitie Vereniging Eigen Huis, m.b.t. situatie van starters op de woningmarkt

Petitie
Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Externe veiligheid

Commissiedebat
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Woningbouwopgave en koopsector (wordt voortgezet op 4 april 2024)

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Duurzaamheid en digitalisering

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vervolg proces concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Maatwerkfinanciering CO2-reductie Verduurzaming Industrie)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsappreciatie Witboek over opties voor het vergroten van de steun voor onderzoek en ontwikkeling waarbij technologieën met een potentieel voor tweeërlei (dual-use) gebruik betrokken zijn

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Non-papers bij de geannoteerde Agenda JBZ-Raad 4-5 maart 2024 (Kamerstuk 32317, nr. 872)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Raad voor Cultuur (geannuleerd)

Technische briefing
Geannuleerd

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Mondiale gezondheidsstrategie (verplaatst naar d.d. 04 april 2024 14:30 uur)

Commissiedebat
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Vereenvoudiging sociale zekerheid

Technische briefing
Klompézaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Bilaterale veiligheidsovereenkomst met Oekraïne

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

EU-Klimaatdoel 2040

Commissiedebat
Thorbeckezaal

commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Tijd vergadering 17:30 - 17:45 uur

Verkiezing van een voorzitter en ondervoorzitter van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven (verplaatst naar 4 april 2024)

Constituerende vergadering
(verplaatst)

commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Tijd vergadering 17:45 - 18:15 uur

Vergadering commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven (verplaatst naar 4 april 2024)

Vergadering
(verplaatst)