Commissievergaderingen

Woensdag 20 maart 2024

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - ASPOL Women Political Leaders Summit ‘Democracy for the 21st Century’

Werkbezoek
Athene (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

Werkbezoek
Parijs (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:00 - 09:30 uur

Voorbereidingsgroep Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Openbaar vervoer en taxi - Verplaatst naar 04-04-2024

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

EU-Klimaatdoel 2040(I.v.m. plenaire agenda VERPLAATST NAAR 21 MAART 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing (is verplaatst naar 9 april 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:45 uur

Strategische procedurevergadering commissie LNV - VERPLAATST naar 21 maart

Strategische procedurevergadering
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Arbeidsongeschiktheid - verplaatst naar 14 mei 2024

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Landbouw- en Visserijraad - OMGEZET in schriftelijk overleg inbreng 18/3

Commissiedebat
Geannuleerd

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:15 uur

AIV advies ODA-systematiek

Gesprek
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 18:30 uur

Onderzoeks- en wetenschapsbeleid (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:45 - 14:30 uur

Strategische procedurevergadering

Strategische procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Warenwet en de Tabaks- en rookwarenwet in verband met aanpassingen overwegend ter verbetering van toezicht en handhaving en aanpassingen van technische aard

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening 'Blind voor mens en recht'

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Implementatie VN-verdrag Handicap

Rondetafelgesprek
Klompézaal

Defensie

Tijd vergadering 14:45 - 17:00 uur

Informatiegestuurd optreden, Multi Domain Operations, en Defensie Strategie Data Science en AI

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over het rapport 'Wat zijn rechtvaardige en haalbare klimaatdoelen voor Nederland?'

Technische briefing
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 18:00 - 19:30 uur

Wijzigingswet Accountancysector

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal