Commissievergaderingen

Woensdag 13 december 2023

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 12:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy

Werkbezoek
Parijs (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Hulp- en geneesmiddelenbeleid (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Toezicht en handhaving (UITGESTELD)

Commissiedebat
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Aartsen, namens de VVD-fractie, om de inbrengdatum van het verslag van het wetsvoorstel Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Kamerstuk 36446) uit te stellen tot na het kerstreces

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Regels over het bemannen van zeeschepen (Wet bemanning zeeschepen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2024 (TK 36410-I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2024 (TK 36410-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2024 (TK 36410-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het...

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 (36410-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Defensie Projectenoverzicht 2023 (verplaatst naar 19 december)

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 (verplaatst naar 19 december)

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024 (verplaatst naar 19 dec)

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van Defensie najaar 2023 verplaatst naar 19 december

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:30 uur

Procedures en brieven (is verplaatst naar 19 december 2023)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Maritiem [Tot nader order uitgesteld]

Commissiedebat
(verplaatst)