Commissievergaderingen

Woensdag 22 november 2023

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 27-28 november 2023 - geen doorgang, wordt omgezet in een schriftelijk overleg op 14 november 2023

Commissiedebat
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV - Geen doorgang

Procedurevergadering
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Transportraad op 4 december 2023

Commissiedebat
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

GGZ / Suïcidepreventie (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Tijd vergadering 21:30 - 23:55 uur

Werkbezoek aan stembureaus

Werkbezoek
nvt