Commissievergaderingen

Donderdag 13 oktober 2022

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 4e deelsessie 2022

Werkbezoek
Strasbourg (besloten)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - 145th Assembly and related meetings

Werkbezoek
Kigali Rwanda (besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 09:30 - 14:00 uur

Ben van Beurden

Verhoor
Enquêtezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Mestbeleid VERPLAATST naar 13 september

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek WRR over de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor standaarden en protocollen door de WRR (verplaatst naar 22 november 2022)

Gesprek
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Therapeutisch/medisch gebruik van psychedelica

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Technische briefing door de slotcoördinator (ACNL)

Technische briefing
Klompézaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Commissie sociaal minimum

Gesprek
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Raad Algemene Zaken d.d. 18 oktober 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Algemene Zaken d.d. 18 oktober 2022 (omgezet naar een schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 10:45 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 11:00 - 11:15 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven (Verplaatst naar 20 oktober 2022)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek planning commissiedebat Leerlingenvervoer voor het herfstreces

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:45 - 15:45 uur

Kernenergie

Commissiedebat
Klompézaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele Transportraad op 20 en 21 oktober 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) in 2023

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Procedurevergadering (Wordt verplaatst i.v.m. wijziging tijdstip)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Leraren en Lerarenopleidingen (verplaatst naar 16 november)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 (Verplaatst i.v.m. wijziging tijdstip)

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

[GEANNULEERD] Toelichting door de heer Stef Blok, lid van de Europese Rekenkamer, naar aanleiding van het Jaarverslag 2021 van de Europese Rekenkamer

Gesprek
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Voorbereidingsgroep rapporteurs Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Vergadering
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 14:00 - 19:00 uur

Mark Rutte

Verhoor
Enquêtezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 - 36200-XV

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op de motie van het lid Stoffer c.s. over versterking van de eigen financiering van maatschappelijke organisaties die subsidie van het Rijk ontvangen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanscherping van het openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen (36196)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:15 - 18:15 uur

Participatiewet (wordt verplaatst naar 14 december 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

kunstcommissie

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Kunstcommissie

Vergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:00 - 15:30 uur

Voorbereidingsgroep EU-rapporteurschap verordening natuurherstel

Vergadering
(besloten)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Voorbereidingsgroep geconsolideerde wetteksten

Gesprek
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Aanbod besloten technische briefing Algemene Rekenkamer over toegevoegde waarde van EU-subsidies in Nederland

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Zoönosen en dierziekten

Commissiedebat
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Gesprek over paper Westerse aanwezigheid in de Asia-Pacific

Gesprek
Geannuleerd