Commissievergaderingen

Maandag 3 oktober 2022

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Election Observation Mission (EOM) to the 2 October 2022 parliamentary elections in Bosnia and Herzegovina

Werkbezoek
Bosnia and Herzegovina (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - Election Observation Mission (EOM) to the 2 October 2022 parliamentary elections in Bosnia and Herzegovina

Werkbezoek
Bosnia and Herzegovina (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to the 2 October 2022 parliamentary elections in Bosnia and Herzegovina

Werkbezoek
Bosnia and Herzegovina (besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Geert-Jan ten Brink

Verhoor
Enquêtezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake de Provinciale uitvraag stikstof en de legalisatieopgave van de PAS-melders)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wetsvoorstel rechtsherstel box 3

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning en tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wet minimum CO2-prijs industrie

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Belastingplan 2023

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Overbruggingswet box 3

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van de leden Maatoug (GL) en Stoffer (SGP) om het CD Arbeidsmarktbeleid te verplaatsen naar een later moment

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Energieraad (informeel) d.d. 12 oktober 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 12:30 - 15:30 uur

Bart Jan Hoevers

Verhoor
Enquêtezaal

Financiën

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

GEANNULEERD Gesprek met de Raad van State over de Najaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht

Gesprek
Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 19:00 uur

Holocaust Namenmonument te Amsterdam(geen activiteiten plannen)

Werkbezoek
Amsterdam

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Defensie Projectenoverzicht 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Personeelsrapportage midden 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang ontwerp Besluit experimenten bijhouding basisregistratie personen (TK 27859-160)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 15:30 - 19:00 uur

Henk Kamp (verhoor deel 2)

Verhoor
Enquêtezaal

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 19:00 - 20:00 uur

IPU - Gesprek met de Rwandese ambassadeur

Gesprek
(besloten)