Commissievergaderingen

Woensdag 21 september 2022

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Voorbereidingsgroep Betalen naar Gebruik

Vergadering
Balzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Sectorplannen COVID-19 onderwijs en kinderopvang

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Voorbereidingsgroep begrotingrapporteurs

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Strategische procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling apenpokken (TK 36167)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang) (TK36177)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis) (TK36183)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Herstart verkoopproces Intravacc B.V. (TK 34951-7)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:15 - 17:00 uur

Gesprek Benoemingscommissie met de Commissie van Aanbeveling over de vacature voorzitter van de TIB (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 17:00 uur

SPOED e-mailprocedure verzoek uitstel debat over de Staat van de Unie

E-mailprocedure
(besloten)