Commissievergaderingen

Maandag 12 september 2022

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Visit of the Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Cooperation (DSCTC) and the Sub Committee on Resilience and Civil Security (CDSRCS)

Werkbezoek
Copenhagen & Greenland (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 09:00 - 14:30 uur

Koninklijke Landmacht en Defensie Ondersteuningscommando

Werkbezoek
- (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 22:00 uur

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien...

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Melissa Dales

Verhoor
Enquêtezaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:30 - 12:00 uur

Rapport indicatoren brede welvaart in de begrotingssystematiek door CPB, PBL en SCP

Technische briefing
Klompézaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn en enkele technische aanpassingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:30 - 17:30 uur

Vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Team zeden inzake seksueel geweld

Werkbezoek
Politie Rotterdam

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 17:00 uur

Initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen (TK36101) (verplaatst naar 19 september i.v.m. overlap notaoverleggen)

Notaoverleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Nota Deelnemingenbeleid

Notaoverleg
Thorbeckezaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 13:30 - 19:00 uur

Jan Emmo Hut

Verhoor
Enquêtezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over Wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 1994

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 17:00 uur

EU: SPOED [e-mailprocedure] verzoek omzetten CD RAZ 13-9 in een Schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 18:30 - 20:30 uur

De vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun Oekraïne via het Internationaal Monetair Fonds

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal